En Konversation med Arkturierna via Sue Lie, Del 1, 12 mars 2018

En Konversation med Arkturierna

via Sue Lie

Del 1

12 mars 2018

”Ställ er i linje med Verkligheten av att Ha Makt Inom”

Sue/Arkturierna: Hälsningar, vi är Arkturierna och vi förstår att ni Suzille och Shawnna, önskar samtala med oss om era framtida äventyr.

Shawnna, önskar du ställa några frågor till oss?

Shawnna: Ja, vi tackar er för er ständiga vägledning. Finns det något som ni känner att just nu är relevant att förmedla till vårt Ledaskapsteam och en bredare publik?

Sue/Arkturierna: Inom detta Nu, så upplever vi att mänskligheten befinner sig mitt uppe i ett skifte. Det förekommer förändringar, i synnerhet i USA, som är på gång och kommer att ske, samt också i vissa andra länder.

Shawnna: Ifall vi intresserar oss för att förstå de rådande energierna och de kaotiska skiften som äger rum, kanske ni kan dela med er av ert Högre perspektiv gällande detta?

Sue/Arkturierna: Javisst, skulle du vilja ge oss din funktionella definition på kaotiska skiften? Hur uppfattar du det? För vi uppmärksammar det på en Planetarisk nivå. Och vi uppfattar inte kaos på samma sätt som människorna gör. Så ifall du kunde ge oss ert mänskliga perspektiv, så kan vi inrikta oss mer direkt på din fråga.

Shawnna: Utifrån vårt perspektiv, tänker jag mig att vi kan förnimma detta som något vi kallar det kaos som föregår en förändring, och det manifesterar sig på flera sätt. Vi ser det politiska systemet, de naturliga tillgångarna, vikten av beskydd från Andevärlden just nu och helt enkelt av att ha en medvetenhet om vår omgivning och alla intryck som vid den här tiden är rätt så aktiva.

Sue/Arkturierna: Javisst, och det förekommer även vissa mycket positiva intryck som är aktiva just nu. Plejaderna har fördubblat sina trupper och de är i processen av att utföra en större landning, men människorna kommer inte att veta av denna landning, ifall de inte förmår aktivera sitt Högre Fjärde-/Femte-Dimensionella Medvetande.

Utifrån sitt Högre Fjärde-/Femte-Dimensionella Medvetande, kommer de att ha en förnimmelse av att något håller på att förändras, att milisen är här för att hjälpa till, att det finns hjälp att få som kanske inte har uppmärksammats i det förflutna. Och Plejaderna, Arkturierna, Antarerna samt Venusianerna håller ett öga i synnerhet på Gaia. De håller ett öga på Gaia för de vill säkerställa att saker och ting ska gå lugnt och fredligt till. Och vad vi vill att hela mänskligheten ska veta, är att övergången från den Tredje till den Fjärde och in till den Femte Dimensionen är menad att vara fridfull och vänlig och kärleksfull.

Men det finns de som är av lägre medvetandetillstånd, som för tillfället bär en Tredje-Dimensionell farkost som inte vill ha detta skifte, för de kommer inte att hålla sin mängd av makt när skiftet väl har ägt rum.

De som inte har något intresse i makt över och de som bara önskar fokusera på sin egen inre makt är mycket nöjda, de är mycket öppna, de är mycket angelägna och redo att få ta emot de Högre Frekvenserna av Ljus.

Men det finns även de som vill ha makt över och en hel del av denna konflikt har förekommit i USA, för de var menade att vara en av de första av Uppstigningens flampunkter. Det finns de som är rädda att framskrida, för de vill inte mista sin makt som de har fått inom sitt nuvarande system.

Verkligheten är att det finns många, många fler som inte är intresserade av makt över; de är öppna för att kommunicera och samverka med de Högre-Dimensionella Varelserna, så att dessa ska kunna hjälpa till. De kan hjälpa andra, de kan hjälpa planeten och de kan hjälpa de myriader olika system som kommer att genomgå större förändringar. Bara teknologin allena, kommer att öka med 2, 4, 8, 10, 12 % av vad den tidigare var, och detta kommer att frigöra mänskligheten.

Men det kommer att skrämma alla som har makt över, för makt över befinner sig inom den lägre Fjärde Dimensionen av verkligheten. Mänskligheten fortsätter att expandera sitt medvetande till den Fjärde Dimensionen och bortom den lägsta oktaven i den femte Dimensionen.

De som vill ha makt över kommer att bli utrotade, för ingen kommer att räkna med dem. Man kommer i stället att blicka inombords till sin egen Högre Vägledning.

Shawnna, skulle du kanske vilja summera detta en aning och sedan ställa oss ytterligare en fråga?

Shawnna: Javisst, nåväl, ni har behandlat en hel där, så jag tänker mig att när vi ser denna polaritet hos dem som har makt inom och makt över, och vi jämför deras önskningar, så kommer vi att se en ständigt pågående förgrening av verkligheten. Vilkendera verkligheten vi genljuder till är det som vi får uppleva. Ja antar att det är viktigt för oss att upprätthålla vår fokus på makten inombords, så att vi ska kunna ställa oss i linje med en frekvens i den Fjärde-, Femte- och Högre-Dimensionella existens som är förenad med vår Högre Vägledning. Och i och med att vi förkroppsligar detta, så kommer alltfler av oss att tillsammans helt enkelt skapa denna verklighet.

Sue/Arkturierna: Ja, det kommer att skapa denna verklighet och den verkligheten kommer att växa och de som vill ha makt över är likt barn som bråkar, och bråkstakar kan bara bråka med folk som är rädda. De kan inte bråka med människor som känner sig starka inom sig själva.

Därför är det en uppgift för alla som har funnit sin makt inom att, naturligtvis hjälpa andra att också finna sin makt inom och att vägra ta del i någon slags situation där någon person, plats, situation eller sak vill ha makt över dem. För när man väl stiger in i det, så blir det till en tävling. Och då sker det Tredje-Dimensionella tänkandet och man vill vinna tävlingen.

Det sätt på vilket man undviker att få konflikter och tävlingar med dem som har kommit till Gaia specifikt för att upprätthålla denna Tredje-/Fjärde-Dimensionella frekvens, är att välja att inte ta del. De vet att när Gaia väl börjar röra sig till sin Femte-Dimensionella frekvens, så kommer de inte kunna kontrollera henne överhuvudtaget.

Så de som älskar Gaia, som har tillit till Gaia, som skyddar Gaia och som vet att Plejaderna, Arkturierna, Antarerna, de som kommer från Tau Ceti, från Andromeda, såväl som Venusianerna, alla är redo och förmår hjälpa kära Gaia.

Gaia är inte ensam och det finns många av hennes mänskliga invånare och naturligtvis, alla hennes djur och hennes växtriken, som tillsammans arbetar i enhet för att skydda henne. Samtliga människor som arbetar för att skydda henne, för hon är gravid. Gaia är gravid med sitt Femte-Dimensionella Själv. Längden på hennes graviditet kommer i hög grad att bero på hur mänskligheten väljer att skapa den omgivning som omger henne, och i och med att mänskligheten tänker i termerna av Gaia såsom sin planetariska moder, samt i och med att mänskligheten kliver ur sitt personliga tänkande och till och med bortom grupptänkandet och rör sig till ett planetariskt tänkande, så kommer de att uppfatta att Planeten är en levande varelse.

Gaia är en medlem av en familj av andra planeter som är levande varelser och specifika planeter, såsom de från Plejaderna och Arkturus och Andromeda och Antares, de ligger alla rätt nära intill varandra i rymden, vilket inte innebär nära i era 3D-termer gällande rymden, men nära i termerna av inter-dimensionella och multi-dimensionella rymder.

I och med att dessa energier blandar sig med varandra, så kommer det i hög grad att öka energifältet i den Personliga och Planetariska Uppstigningen, inte bara för Jorden, utan för alla verkligheter som vi har nämnt. Alla dessa verkligheter befinner sig på olika steg i sin Uppvaknandeprocess. De hjälper alla varandra och skapar nästintill något som ni skulle kalla en stege.

Nederst på stegen finns kära Gaia, som har tagit på sig polariteterna av gott och ont och har tillåtit de som gått förlorade, vilka har rest från olika platser. När dessa platser utvecklades, blev de utsparkade. De har grävt djupt ner i Jorden, för de vill inte bli utsparkade på nytt. Men vad de inte inser är att de inte blir utsparkade, de kan helt enkelt inte komma ikapp.

Så vi har ingen avsikt att sparka ut någon. Vår avsikt är att hjälpa varenda varelse på Gaia till att expandera till Villkorslös Kärlek för alla, samt att ägna sig själva åt att hjälpa andra, att hjälpa planeten, samt till att hjälpa Uppstigningsprocessen i hela denna Kvadrant av rymden.

Shawnna, önskar du säga något, så ger vi dig en möjlighet till att inkorporera vad vi har sagt. Kanske du kan ställa några frågor som du tror att andra kanske önskar ställa.

Shawnna: Javisst, och vi uppskattar påminnelsen om att det inte bara är vår planet, utan denna familj av planeter, som påverkas av vår verklighet och vår transformation och transmutation. Är det korrekt att säga att varje enstaka individ som befinner sig på denna väg av Villkorslös Kärlek och makt inombords, på sätt och vis håller på att föda fram sitt Femte-Dimensionella Själv, sitt Högre-Dimensionella Själv?

Sue/Arkturierna: Absolut. Men man kan inte gå in i denna aktivitet med avsikten, med en något självisk avsikt, av att föda fram sitt eget Femte-Dimensionella Själv. För ifall man har denna avsikt: ”Jag gör detta, så att jag ska kunna bli Femte-Dimensionell”, så kommer man inte att ha sitt energifält i ordning för att bli Femte-Dimensionell.

Om ni ser till alla Uppstigna Mästare, så var de fysiska varelser som förmådde bli Femte-Dimensionella och stiga upp bortom planeten. Alla dessa varelser fokuserade till 100% på service för andra, oberoende av vad det innebar för deras egna själv. De fokuserade på att tjäna andra.

Och i ert fall, i mänsklighetens fall, inkluderar detta service för andra, den tjänst man ger till Gaia. Såväl som till Gaias måne, såväl som till Gaias syster Venus. För syster Venus och Gaia är ett team och de arbetar som Ett. Så när Gaia stiger upp, så stiger Venus upp och när Venus stiger upp, så stiger Jorden upp.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...