Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 5 maj 2019

Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

5 maj 2019

Kära läsare, vi välkomnar er till detta meddelande av vägledning och visdom med vilket ni också tar emot Ljusenergier. Ni har nått en plats där ni är redo för mer än de vanliga nyheterna och doktrinerna som filtrerats genom andras tredimensionella medvetande. Ni har förmåga att få tillgång till information från inom er.

Oavsett om information kommer från regering, kyrka, företag, familjemedlem eller ert eget sinne, lär er att inte acceptera den som den är och utan djupare funderingar. Börja ifrågasätta och fråga er själva; I ljuset av vad jag vet, är detta sant eller bara vad majoriteten tycker?

Den yttre scenen manifesterar ett ”vaktombyte” så att säga. Många tredjedimensionella skapelser börjar lösas upp då alltfler människor vaknar upp ur den tredjedimensionella drömmen och slutar mata den med sin energi. Om de tillåts kommer högre frekvenser av Ljus som ersätter dem att börja forma bättre versioner av vad det nu är – hälsa, regering, andlighet etc.

Effekterna av kollapsen av övertygelser som länge ansetts vara ”väl beprövade och riktiga” orsakar förvirring även hos dem som vet vad som sker. Det är vid denna punkt som det mänskliga sinnet kämpar med att rädda det välbekanta med lösningar baserade på vad som redan är känt och som kollektivet tror på.

Frågorna fortsätter att komma; ”Varför ser vi ingen förändring? Varför verkar saker bara bli sämre?” Ni bevittnar resultatet av att Ljus tränger in i världens mörka och tidigare dolda platser vilket rör upp och belyser alla och allt som lever där.

Avslöjanden får många att tänka om i sina övertygelser och omvärdera vad de hitintills accepterat som normalt. En människas trossystem måste påverkas negativt många gånger innan han/hon ens börjar ifrågasätta det.

När ni väljer att vakna upp blir ni automatiskt en vägvisare för andra. När väl sanningen blir ett uppnått medvetandetillstånd flödar den automatiskt in i alla aspekter av livet. Till exempel affärsvärlden. Företag som formats ur ett medvetande av brist och begränsning kommer att göra allt för att tjäna pengar, ofta oärligt. Dessa företag kan bara misslyckas då de inte kommer att vara i linje med de nya och högre energierna.

Medan de som skapats från ett medvetande om enhet och fungerar från nivåer av kärlek och tacksamhet kommer att vara i linje med de högre frekvenserna. Dessa är vanliga företag som uttrycker kärlek som; ”Vi är glada att förse er med varor och tjänster ni kan behöva” och som i sin tur tar emot tacksamhet från kunder som mer än gärna betalar för den goda servicen. Ni är alla bekanta med båda typerna av företag.

Vägvisare lever utan ansträngning på en plats av ovillkorlig kärlek (insikt om Enhet) och blir förebilder för dem runtomkring. Det är inte nödvändigt för vägvisare att gå med i en grupp, protestera eller vidta handlingar om de inte intuitivt vägleds att göra det, vilket kan gälla för några av er. En vägvisare är istället en utvecklad person som lever utifrån sin högsta medvetenhetsnivå, och de som är andligen redo, kommer att se det.

Ni som läser dessa meddelanden är beredda att djärvt kliva in er kraft och göra anspråk på gåvorna i er sanna natur. Börja leva och ta beslut från denna nivå hela tiden hellre än bara när ett beslut inte är ”så” viktigt. Många får vägledning och vet intuitivt vad som behöver göras, men låter sedan experter, familj, vänner etc. övertala dem med tredjedimensionella råd och lösningar istället för att lita på det de får från inom sig.

I den tredje dimensionen ses makt alltid som makt över någon eller något. Genom tiderna har härskare haft makt över liv och död för sina undersåtar. Organiserade religioner har fortfarande makt över sina följare genom hot om bestraffning av alla som inte lyder deras regler. Familjer med strikta traditioner ger ofta dessa traditioner en makt som inte får ifrågasättas eller förnekas.

”Makt över” något speglar alltid gammal energi baserad på dualitet och separation. Ni är bortom det nu. Många förstår intellektuellt denna sanning, men kan inte acceptera att all makt finns inom dem, därför att de försöker förstå sanningen med tredjedimensionellt tänkande – undrande hur dollar-sedlar kan finnas inom dem.

Bemyndigande är insikten att Gudomligt Medvetande, substansen av allt som existerar, är en form av det men betingat av universell kollektiv övertygelse.

Bemyndigande är att inte längre vara rädd för att säga; ”Tack för din åsikt, men jag kommer att göra detta”.

Bemyndigande är att låta dem vars acceptans, kärlek och vänskap är baserad på er lydnad till vissa koncept och regler, försvinna bort ur era liv.

Bemyndigande ligger i den medvetna insikten att alla svar redan finns inom er. Det är vetskapen om att ni uppnått ett medvetandetillstånd som inte längre behöver andra för att tolka andlig sanning åt er.

Bemyndigande börjar lösa upp tredjedimensionella rädslor och låter harmoni flöda genom även de vanligaste fysiska, mentala, känslomässiga och andliga bemödanden och situationer.

Bemyndigande innebär att veta, leva och lita på att det JAG ÄR ni är vet hur man lever DETs liv som er och sedan låter det göra det. Det innebär att låta det mänskliga sinnet få en mindre viktig roll än tidigare, även när det trycker på med tredjedimensionella regler, standarder och övertygelser.

Bemyndigande är att släppa övertygelsen om att ni behöver godkännande från någon eller något utanför er själva eftersom ni inser att JAG ÄR i all oändlighet godkänner SIG SJÄLVT genom och som er.

Det kommer en punkt när allt som är gammalt och falskt måste lämnas bort. Det är dumt att fortsätta låtsas vara del av något ni inte längre står i resonans med bara för att behaga andra människor, vilket i realiteten är att överlämna er personliga makt till dem. Det är slut på de tider (i de flesta länder) då ni kunde förlora huvudet på grund av era uppfattningar, så var den ni är även om ni måste göra det tyst och i hemlighet.

Det betyder inte att ni inte kan deltaga i religiösa högtider med familj och vänner som fortfarande behöver dessa verktyg. Det betyder inte att ni inte kan deltaga i ceremonier eller funktioner även om de inte längre resonerar med er så som de en gång gjorde. Det betyder inte att ni kan ignorera regler skapade som skydd och gott för majoriteten även om ni rört er bortom behov av regler som säger hur ni ska leva. Låt er intuition vägleda er i dessa frågor.

Men det betyder att ni inser att ni inte längre är i linje med mycket av det ni tidigare var i linje med och att om ni blev utsatt för påtryckningar, så skulle ni välja att stå kvar i er sanning.

Insikten och acceptansen av personlig makt för med sig tillit genom förståelsen av att det finns oändlig godhet tillgänglig när som helst, därför att DEN är ni. Det är att lära sig vila i denna medvetenhet i vardagen i vetskap om att DEN kommer att uttrycka SIG själv som den Allestädes närvarande, Allvetande, Allsmäktige Varelse som den ÄR, om den inte hålls gömd bakom tredjedimensionella koncept och övertygelser.

Vet att allt framskrider enligt plan, personligt och globalt. När en individ eller ett kollektiv öppnar upp för upplysning (ofta ett val på en omedveten nivå) börjar resan och det Högre Själv behöver inte sägas till om hur man går vidare.

Ha tillit, ha tillit, ha tillit, och tillåt, tillåt, tillåt.

Vi är den Arkturiska Gruppen.

Onenessofall.com

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...