Ashtar och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell, 11 november, 2019

Ashtar och En Som Tjänar (OWS) 

via James McConnell, 11 november, 2019

 

ASHTAR (kanaliserad av James McConnell)

Jag är Ashtar. Jag har presenterat ett litet urval av vad ni kan förvänta er (Obs: det här meddelandet kom efter en guidad meditation ledd av Ashtar), i ert nästa “Advance”, och efteråt. Och när Solflashen, Händelsen, Övergången sker, då kan ni förvänta er en expansion av medvetenhet, långt utöver de förväntningar ni just nu har.

Ta det ni kanske har upplevt här i den här sessionen, i denna meditation, och multiplicera det tusen gånger om. Ni kan inte ens då börja förstå, eller få en glimt av hur det faktiskt kommer att bli.

Men förstå också att även om ni har dessa upplevelser, dessa meditationer, så är de till viss del fokuserade på en framtida händelse som kommer. Den framtida händelsen finns också i de nuvarande händelserna. Även om era tredimensionella fysiska kroppar och själar är fokuserade på det som kommer, så förstå att det redan är här.

Er expanderade medvetenhet, kommer att göra det möjligt för er att förstå detta koncept, hur allt är ETT i NU-ögonblicket. När ni förstår det, när ni känner det, när ni upplever det, då kommer ni inte längre att undra när det ska hända, eftersom ni vet att det redan händer.

Det finns många projekt som pågår inom de galaktiska råden just nu. Många drivs av Plejadierna, många av Andromedanerna, Arkturierna, Sirierna, Antarierna, alla galaktiska råd arbetar tillsammans för att åstadkomma denna uppstigningsprocess.

Inte bara här på jorden, inte bara här hos mänskligheten, utan också i solsystemet, till och med i hela galaxen sker en uppstigning.

Ni, befinner er i framkanten. Ni är Vägvisarna som för fram denna händelse. Utan er i Ljusarbetarnas Samhälle, utan er så skulle det ta mycket, mycket längre tid för denna process att ske. För ni har kommit hit för att föra fram den, vara katalysatorer för denna storslagna händelse, och jag använder avsiktligt uttrycket ’katalysator’, för ni är de gnistor som tänder glöden, som tänder elden. Ni är gnistorna. Utan någon gnista så skulle det inte bli någon eld. Tänk på det.

Förstå er betydelse. Ja, det sägs att en enskild individ, en individ av högre medvetenhet kan i varje givet ögonblick göra mirakulösa förändringar över hela planeten, i hela mänsklighetens kollektiva medvetande. Precis så som Yeshua, Kristus, kunde göra. Eller Buddha. Eller de många som har kommit för att åstadkomma de olika förändringarna i människans utveckling. Ni, är här för att vara katalysatorer, för att vid denna tid föra fram Övergången, till mänsklighetens kollektiva medvetande.

Ni talade tidigare under er diskussion om något som utförts av en AI-influens. Det stämmer. Det finns många facetter av detta program. Många som ni inte ens kan börja föreställa er, om ni ser det från en tredimensionell synvinkel, sett till era datasystem. Ni kan inte ens börja förstå djupet i detta artificiella program, som sedan länge planerat ett fortsatt arbete här på denna planet, för att fortsätta hålla kvar programmeringen här, och att hålla er inom den.

Men detta artificiella system har inte alltid nyttjats av de mörka krafterna. Intentionen var inte sådan. Men det samordnades av liknande krafter, för att kunna hålla kvar er inom den tredimensionella matrisen. Men nu när det har upptäckts av de Andromedanska styrkorna, så jobbar de snabbt för att demontera detta program.

För er och för kollektivet här på planeten, betyder det en frigörelse från hela den programmeringen. Föreställ er under ett ögonblick, om ni en dag vaknade efter att ha sovit och det inte fanns någon känsla av dualitet inom er, ingen känsla av någon mörk natur inom er: ingen förtvivlan, ingen rädsla, ingen ledsamhet. Det är vad som väntar er, mina vänner.

Det är vad det här handlar om: vad ni kom hit för, vad vi kom hit för, för att ta er till nästa stadium i evolutionen. Men för att nå nästa stadium, så måste ni gå igenom en sorts revolution, vilket är vad ni går igenom just nu. Revolution på er planet. Inte i en känsla av rädsla eller i en känsla av att skada varandra – dessa tider är nästan passerade. Men det är i någon mening, en revolution mot det system som har funnits här länge, i tusentals år. På grund av denna revolution, och denna evolutionära process, flyttar ni er närmare och närmare övergången, till det stadiet som kommer att ta er genom denna evolution till nästa härliga Gyllene Tid för människan. Och jag säger avsiktligt ”nästa”, eftersom ni har levt i Gyllene Tidsepoker tidigare. Den här är nu på väg till er.

Jag är Ashtar, och jag lämnar er nu i frid, kärlek och enighet, som ni delar med varandra, ni delar ljuset med varandra när det är möjligt.

Jag kommer att vara med er vid nästa “Advance” med ett viktigt meddelande, och en dramatisk upplevelse för er alla.

Frid och kärlek till er alla.

EN SOM TJÄNAR (OWS) (kanaliserat av James McConnell)

Om, mani padme, hum; om, mani padme, hum; om, mani padme, hum, hum, hum. Hälsningar till er!

En Som Tjänar här. Ni kan nu sätta på era telefoner så att ni kan ställa era frågor.

Men innan ni gör det så har vi en fråga som har kommit med e-post, och vi vill besvara den. Svaret är inte bara för den som har ställt frågan, utan är till största delen för de flesta här. Det handlar om tanken om att ni befinner er i 3D-upplevelser dagligen. Ni lever era liv och har upp- och nedgångar, slit och släp, glädje ena stunden, deprimerade nästa, och så vidare. Ni upptäcker dock att ni kommer allt längre bort från dessa upplevelser. Ni vill vara i högre vibrationer. Ni vill vara glada hela tiden, inte bara finna små stunder av glädje som ni tidigare gjort. Var glada hela tiden. Var i skönheten runt er varje stund.

Ni finner den, och eftersom ni söker efter den dagligen, upptäcker ni att ni mer och mer gillar att vara i närheten av de som är likasinnade, som också vill vara med om sådana här upplevelser. Ni upptäcker att ni rör er bort från dessa 3D-uttryck, som ni varit så vana att gå till vid olika evenemang, där det är många, många människor samlade, om de är där för en konsert, eller för idrottsaktiviteter, eller vad det än må vara. Inte för att det är något fel att delta, men ni upptäcker att ni inte längre vill vara runt de lägre vibrationerna, förstår ni? Och det är vad den här frågan handlade om, och det är vad många av er också ifrågasätter i tider som dessa, för att ni vill vara med de som har lika vibrationer som ni själva.

Det är därför ni varje vecka dras till den här gruppen, till den här gruppen “Ancient Awakenings” så att ni kan känna energin. Det är inte så mycket vad som diskuteras, även om det är intressant, utan det är för att känna varandras energi. Även om ni deltar  via telefon, som ni nu gör, så känner ni ändå energin från er Familj av Ljus här. Och när ni möts i nästa “Advance”, så kommer ni att känna den här energin mycket, mycket mer jämfört med nu, känna Ljusets Familj som ni alla tillhör, och uppleva energin från var och en. Det här är det ni ser fram emot, och vill uppleva mer och mer, okej?

Vi ber om ursäkt för att vi inte har  Shoshanna med oss ​​just nu, eftersom hennes, vi vill inte använda uttrycket ”lägre jag”, för det är inte så mycket ett lägre jag, utan hennes så att säga alter-ego, inte kan vara här just nu. Så det är En Som Tjänar som kommer att svara på era frågor.

Har ni frågor nu?

Gäst: Ja, En Som Tjänar. Jag vill fråga dig om min resa. Jag är säker på att du hörde förklaringen till den, men jag undrar några saker:

(1) var jag nära något när jag satt vid den grottliknande platsen, eller vad det var, och

(2) vad betyder dessa koder som vi får? Jag får musikkoder, och andra människor får ljuskoder. Vad är de till för, och kan du ge mig mer information om den musikaliska delen av det, som verkar vara något jag arbetar med.

OWS: Vi kommer att besvara den andra delen av frågan först, och det är om koderna. Det finns många olika koder som kommer in, det finns ljuskoder, musikkoder, kanaliseringskoder, DNA-upplevelser eller expansion förankrade i dessa kanaliserade meddelanden, och de finns i stor mängd i dessa koder. Och du får dessa många gånger utan att ens veta om det. Ibland är du medvetet medveten om det, till exempel under meditation eller under olika upplevelser som du kan ha haft. Men du erfar dessa koder, dessa ”nedladdningar” – många av er har använt uttrycken under en längre tid – ”nedladdningar” av DNA-koder. Och de har kommit in och fortsätter komma in, både till de som är medvetna om det och de som inte är det. Och det handlar om att öka hela mänsklighetens kollektiva medvetenhet. Inte bara hos er i Ljusarbetarnas Samhälle, utan hos hela mänskligheten, förstår du?

Nu kommer naturligtvis inte alla att uppleva det, eller ens vara redo att vilja uppleva det. De sover fortfarande. Och sedan är det de som har valt, så att säga, att inte direkt vara en del av uppstigningsprocessen, inte för närvarande i alla fall. Det här är vad koderna nu till stor del handlar om. Och det finns viss information som vi inte kan ge er just nu om detta, eftersom det är en fortsättning på processen i denna uppstigningsprocess.

Så ni kommer att få motta mer och mer av detta, precis som det från de som har kommit för att arbeta med ljusspråket, även om ni inte vet vad det är, eller vad det uttrycker, så har det kommit i framkant mer och mer här nu. Samma sak gäller musiken som kommer in. Inte er musik som tenderar att vara av lägre vibrationer – vi talar inte om den musiken. Vi talar om högre vibrationsmusik. När ni hör den musiken känner du ett ökat uttryck av medvetenhet, eller upplever att en känsla av frid eller lugn kommer över er. Eller så mår ni helt enkelt bra genom att höra den här musiken. Den resonerar i er, och det är vad det här handlar om.

När det gäller den första delen av din fråga, om du var nära något så är svaret ja. Du var mycket nära en viss ingång som finns där. Vi kommer inte att säga om det var exakt där du var, eller inte, förstår du? Du var inte beredd för att kunna gå längre in vid tillfället. Om du hade gjort det, om du hade försökt göra det, så skulle du ha blivit stoppad.

Du var inte i rätt vibration just då. Men det kommer. Samma gäller också de andra som rest dit och upplevt ett ökat medvetande av det, men inte var riktigt redo att kunna uppleva de höga vibrationerna, hos de i den inre Jorden där, inklusive James som vi talar igenom, och Cynthia, som också reste dit för några år sedan. De var inte riktigt redo för det då heller. Med det säger vi inte att det inte kommer tillfällen i framtiden, när du säkert kommer att vara redo för det. Okej? Svarar det på din fråga, Kära Syster?

Gäst: Nästan. Kan jag fråga dig något mer?

OWS: Ja, om det går någorlunda fort.

Gäst: Okej. Är det meningen att jag ska börja plocka ut stycken ur några sånger och sätta samman på något sätt, för att på så sätt åstadkomma förbättringar för oss alla? Är det rätt?

OWS: Vi skulle då vilja säga, Kära Du, om du känner det så, om du känner en vägledning att göra det, hur skulle någon annan kunna säga att det inte är något du bör sträva efter? Det är enda sätt vi kan besvara den frågan på.

Gäst: Okej, tack. Tack.

OWS: Ja. Finns det ytterligare frågor nu?

Gäst: Jag har en fråga, En Som Tjänar.

OWS: Ja.

Gäst: En Ljusarbetare vid namn Paul Butler, gjorde en video som berättade att Saint-Germains överflöd av silver återställdes den 11/11. Jag lade till och med ut videon på vår hemsida Ancient Awakenings, och jag planerar att köpa en del i morgon. Han sa också att det skulle vara bättre att köpa silver den 11/11 när ____ passerar. Kan du berätta mer om det? Tack.

OWS: Gäller din fråga om du ska köpa silver före den 11/11 eller under den 11/11, är det din fråga?

Gäst: Ja, det är en del av frågan. Men jag vill bara veta mer om återställningen av silvret, överflödet, Saint Germains återställning av silver imorgon 11/11, om det är en bra tid att köpa det på, så som han sa, imorgon 11/11 när ____ har passerat.

OWS: Återigen så handlar det alltid om ditt omdöme vad gäller det som är resonans med dig i de meddelanden du hör eller läser. Vi säger inte att ett visst sätt är det enda rätt sättet, och att något annat är fel. Vi säger inte det.

Vi kan dock säga att det finns mycket som stämmer av det du behöver göra, eller som skulle vara fördelaktigt för dig att göra under dessa meditationer vid vissa portal-tider, till exempel vid portalen den 11/11, portalen den 12/12 som kommer, portalen den 21/12 (ingen har nämnt den ännu), och portalen den 11/1 i det nya året.

Allt detta är viktiga tider för att flytta tillsammans som ett kollektivt medvetande så mycket som möjligt, för att nå det förhöjda crescendot som behövs för att övergången, händelsen, solflashen ska komma till denna planet. Eller faktiskt, inte bara till denna planet, utan också till solsystemet och galaxen.

Så oavsett om det är bra för dig att köpa silver före eller under portalen har ingen betydelse, eftersom det handlar om timing. Det handlar om att vara inom din tidsram här, i din tredimensionella tidsram. Men som ni vet så finns det ingen tid i de högre vibrationernas dimensioner. Så då är det inte längre nödvändigt att tänka i termer av tid. Tänk bara i termer av att att öka medvetenheten, höja vibrationen i människans kollektiva medvetenhet. Okej?

Gäst: Okej. Tack så mycket, En Som Tjänar. Älskar dig!

OWS: Ja. Finns det andra frågor nu?

Gäst: Hälsningar, En Som Tjänar. Trevligt att få hälsa på dig igen. Jag vill höra mig för om ett intressant ljus som dök upp på himlen när meditationen startade. Jag undrar om du bara kunde klargöra om det var en drönare, en väderballong eller något annat, och om det var något annat, om det betydde något speciellt. Tack.

OWS: Ja. Det vi kan berätta är att du i kollektivet av denna grupp, på grund av dina Forntida Uppvaknanden, har en kraft som är så stor, vilken du kanske inte ens är medveten om. Många av er känner inte till det. Som ett kollektiv har ni nu stor kraft. Och när ni har dessa meditationer tillsammans som en grupp, då skapar ni en störning så att säga, inom kraften – i det här fallet en bra störning inom kraften, förstår du? Och de som observerar runt planeten nu, blir medvetna om ert Ljus då. Och det är vad som hände här.

Det här var det som hände vid er senaste “Advance”, när ni skapade ljuset som ni gjorde där, den högre frekvensen av vibration som genererades där. De som observerade, de som var högt ovanför planeten, blev medvetna om Ljuset och kunde sedan visa sig precis så som de gjorde.

Detta, förresten, kommer att hända mer och mer, och säkert också vid ert nästa “Advance”, när ni genererar en stor kraft för att förändra, och vi använder detta uttryck avsiktligt, för att förändra kedjan av händelser som kan komma som ett resultat av detta. Tänk på det ett tag nu.

Gäst: Fantastisk. Tack så mycket!

OWS: Ja. Finns det några andra frågor nu? Inga mer? Då behöver vi släppa kanalen.

Innan vi gör det, säger vi bara att ni kan använda dessa ord – mycket enkelt: förlåt, glöm och fortsätt. Förlåt, glöm och fortsätt.

Detta gäller inte bara för er här som lyssnar på detta, eller som kommer att läsa dessa ord senare. Detta kan ni dela med andra. Närhelst de håller fast vid det förflutna, håller fast vid missnöje, agg, all sådant från det förflutna, säg då till dem: förlåt, glöm och fortsätt.

Shanti. Frid vare med er. Var den Enda. Kanaliseras av James McConnell

Kanaliseras av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

“Believing is seeing!”

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...