Ashtar via Davey, 25 juni, 2020

Ashtar via Davey, 25 juni, 2020

Var i, och bli, er stillsamhet.

Hej, jag skulle vilja skicka detta kanaliserade meddelande från Kommendant Ashtar för publicering. Jag är den ursprungliga kanalen. Titeln är ”Var i, och bli, din stillsamhet”. Meddelandet är som följer
Hälsningar till alla er som läser eller lyssnar på detta meddelande. Jag bjuder er stora nyheter, för allt är väl på planeten jordens yta. Trots hur det månde se ut i dess yttre sken. Det har att göra med hur man ser på saker och ting.

Det är viktigt att ni odlar en förmåga, att se saker som ditt hjärta gör, att leva i hjärtekännedom, hjärtemedvetande. Att vara stilla. Att låta ert hjärta öppnas, helt öppnas, till den fulla potentialen hos det medvetande som ni verkligen är.

Det finns många varelser av ljus omkring er, som hjälper er just nu, för att hjälpa er att göra detta. Men det är viktigt att ni tar stegen och tiden att centrera er dagligen, för att tillåta er själva att bli den stilla punkten, själva centrum av era hjärtan. På så sätt kommer ni att upptäcka aspekter av er själva, egenskaper hos er själva, en känsla av ert själv, som ni bara har drömt om. Det finns, det är där för er, det sitter mitt i ert hjärte centrum, väntar på att tas i anspråk helt, totalt, kärleksfullt och öppet.

Det kommer att bli uppenbart för er när tiderna går framåt, hur lätt det är att ansluta till denna stilla punkt, detta rum, koppla av med den, ha kul med detta, för detta är det enklaste sättet att göra det, att föra er in i er stillsamhets plats.

Tillåt era fysiska kroppar att göra sig fria, släppa spänningen, släppa era bekymmer, er oro, er rädsla. Det är lite som, som den här föreställer sig, att hålla kvar och klamra sig fast vid kaklet av en simbassäng, precis som ni kan göra i ert dagliga liv, i de många handlingarna ni gör, det känns som om ni ständigt klamrar er fast på ett visst sätt, och sedan när ni slappnar av, ni känner er som om ni kan släppa er själva. I sanning ni släpper själva sanningen att ni är, ni kapitulerar. Och tänk om ni, i denna analogi, kommer att hålla fast vid kanten av en simbassäng, och sedan låtar er glida, tillitsfullt, att ni kommer att flyta, att ni alltid kommer att stödjas, ni är evigt understödda. Ni är evigt stödda av er själva, era högre Själv. Den sanna strukturen av vilka ni verkligen är. Och i det tillståndet av att vara, det finns inget att hålla fast vid.

Ni förstår, från en mycket ung ålder, har ni alla blivit betingade, programmerade om ni vill, att greppa, att hålla fast. Och genom att göra det, tar ni er längre bort från hjärtats medvetande, och in i mental kontroll. Detta är en av de många saker, som de energier som kommer in just nu, förändrar för er, och hjälper er att förändras. Men ni måste vara villiga deltagare, ni måste vara medvetna deltagare.
Vi rekommenderar att ni går in dagligen, till ert hjärtas centrum, och kapitulerar. Låt er uppmärksamhet ströva fritt, till en sammansmältning med ert hjärtas centrum. Och istället för att söka efter den stilla punkten, låt den dra in er, överlämna er till den, överlämna er till sanningen om att ni är. Ungefär som analogin att släppa ert grepp från kanten av simbassängen, i full förtröstan och kärlek och glädje, att ni är evigt stödda och ni är helt säkra kära varelser av Källan.

Detta är viktigt eftersom ni ser, att allt vad ni kan släppa taget om, är inte ert. Och när ni släpper taget och låter er glida och smälta in i er stilla punkt, blir ni medvetna om vem ni verkligen är, blir ni medvetna om vad ni är. Ni blir medvetna om att när ni helt släpper taget, när ni fördjupar er i ert hjärtas centrum, ni blir ert sanna tillstånd av att vara, detta är vad det är att leva i den femte dimensionen och ovan.

Dessa är härliga tider, i den pågående utvecklingen som ni rör er igenom just nu.

Jag tackar denna kanal, för framförandet av detta budskap för mig. Och jag kommer att släppa kanalen nu och bjuda er farväl. Så mycket återstår att utveckla sig, allt är av yttersta förundran. Var väl kära vänner, bröder och systrar, för framtiden är på väg att bli mer spännande än ni kan föreställa er …
Vi älskar er alla, farväl för nu…
Det här är Ashtar.

Översättning: Mats

Ashtar via Davey, June 25th, 2020

Du gillar kanske också...