Ashtar via James McConnell, 23 september, 2018

Ashtar

via James McConnell

23 september, 2018

Jag är Ashtar. Som alltid är det ett nöje att vara tillsammans med er, i synnerhet nu i dessa tider, dessa tider som vi nu alltmer börjar fira. Vi firar inte att vi involverar oss, utan att ni involverar er, era framsteg, allt som ni tar framåt till de följande stunder som ni nu står inför. Många av er börjar nu få syn på dem som hör till oss, de som är från våra skepp. Många fler av er kan blicka bortom slöjan, ni får dessa glimtar som har omtalats vid flera tillfällen. Men jag ska tala om för er att detta bara är början, för mycket som har förkunnats kommer nu att påbörjas, det kommer nu att komma fram. Vi som befinner oss ombord på skeppen, såsom vi tidigare har sagt, har parkerat långt här ute i er rymd runtomkring er planet, men nu närmar vi oss alltmer. Vi börjar röra oss allt närmare.

Sedan, en dag i en inte alltför avlägsen framtid kommer att bli känd som ”dagen då stjärnorna ramlade ner”. För det blir när våra skepp bryter igenom Jordens atmosfär och dyker upp överallt på hela er planet. Dessa tider kommer. Och förberedelserna är på gång på många olika sätt. Många sanningar kommer fram, de blir avslöjade och förberedelserna planeras för många uttalanden som ska äga rum. Vad ni har fått höra gällande era TV- och radioutsändningar stämmer. Många av er håller på att förstå att ert hela utsändningssystem kan tas över med ett knapptryck. Ni befinner er nu på randen till en hel del förändringar, en hel del avslöjanden, mycket ska komma fram.

Men jag vill att ni ska veta att många av er, där ni tror att ni befinner er på en tre-dimensionell plats, att ni fortfarande hålls fångna inom illusionen, inom matrisen, men det blir ni inte. Ni bara tror att ni blir det. Ert medvetna vetande själv fortsätter hålla er kvar där. Men ert hjärta, den del av er som bor bortom ert medvetna vetande själv, har redan lyfts upp till de högre vibrationerna, har redan höjts upp till den högre fjärde, och till och med tidvis till den femte dimensionen, och ni är ett tre-dimensionellt medvetande som försöker leva i en femte-dimensionell medvetenhet. Detta är inte möjligt utan en hel del fysiska symptom som kommer över er, vilket är vad många av er nu upplever. Många av er upplever vad som kallas uppstigningssymptom för att ni försöker vistas i det där femte-dimensionella utrymmet, och hålla kvar ert tre-dimensionella medvetande.

Vi säger till er: Nej, gör inte det. Släpp det tre-dimensionella medvetandet alltmer. Följ med flödet. Låt det vara. Alla dessa uttalanden är skapta för att ta er bort från det tre-dimensionella medvetandet, skapta för att höja upp er till er varelses högre visshet. Men denna högre visshet som ni redan har, undflyr er för ert lägre medvetande, eller ert lägre chakrasystem, fortsätter att hålla fast, fortsätter att hålla er nere. Men det kan inte göra det mycket längre till. Och när energipulsen kommer från den galaktiska centralsolen, den som är känd som Eventet, eller förändringen, så i de ögonblicken KOMMER ni att höjas upp. Ert medvetna, vetande själv KOMMER att höjas, för vid det laget kommer det inte att veta av något annat. För de gamla sätten, den gamla bekvämlighetszonen, kommer inte att kännas bekväm, för ni kommer inte att känna er bekväma i det gamla paradigmet. Precis som många av er inte känner er bekväma i det just nu.

Så jag säger till er: Lyft upp er, höj upp era hjärtan, höj upp era sinnen till de högre vibrationerna och fortsätt göra det vid vartenda tillfälle som ni får. Finn skönheten i allt, för skönheten finns i allting.

Jag är Ashtar och jag lämnar er nu för denna gång. Men var medvetna om att vi ständigt finns tillsammans med er. Vi finns på bara en visknings avstånd där vi alltmer fullständigt kan vara tillsammans med er, och det kommer vi att vara i en inte alltför avlägsen framtid.

Frid och kärlek vare med er alla.

Ashtar ger sig av.

 

Channeled by James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

“Believing is seeing!”

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...