Ashtar via James McConnell, 24 mars, 2018

Ashtar via James McConnell, 24 mars, 2018

 

Jag är Ashtar.

Jag tycker alltid att det är trevligt att få vara med er i dessa tider, i de här stunderna, alltid i åtanke att vi är i detta NU. Ja, det finns mycket att se fram emot och ja, det finns mycket som ni har gått igenom. Men börja nu att mer och mer släppa taget om det som har varit. Släpp taget om dåtidens program och börja att mer och mer leva i detta perfekta NU, i visshet om att detta ÄR det perfekta NU. Att allt förbereds, orkestreras som ni vill, för att släppa in det perfekta systemet för den här planeten. Och inse att ni är det perfekta systemet för den här planeten.

För åtskilliga veckor sedan talade jag om förberedelser som vi är i de slutgiltiga stadierna av nu. Vi har fått signalen för att vara i den slutgiltiga fasen av förberedelserna genom den här övergångsperioden. Och jag kommer nu för att dela detta med er igen så att ni ska veta att vi inte bara är förberedda att förflytta oss på ett ögonblick när signalen ges av den Ursprungliga Skaparen men att också var och en av er också är förberedda att vara i den stunden.

Ni hör, stora delar av er hör, nu talas om landningar , om kontakter, och ja, det är också förberedelser. De som ni känner igen som Plejader är föregångare i detta. Det är de som ni i första hand kommer att skapa kontakt med och som kommer att ta kontakt med er. För detta är den stunden som är före den stunden då dessa händelser kommer att börja ske.

Ni har hört talas om Den Stora Händelsen och vi har talat med er om många små minihändelser som kommer att leda fram till denna. Detta är en av de små minihändelserna som ni kommer att börja få, fler och fler iakttagelser utav skepp på himlen. Många av er kommer att börja ta kontakt med de av oss i våra skepp och vi med er när ni kallar på oss. För vi kommer aldrig att blanda oss in i era liv om ni inte kallar på oss. Men var viss om att även om ni kallar på oss så är det inte säkert att det är rätt i tiden, som individer.

Men var viss om att de tiderna kommer. De stunderna ligger framför er. Vi uppskattar de tider då vi kan assistera. Men kom ihåg att även om vi är här för att assistera er, så är ni här för att assistera oss. För vi kan inte göra detta utan er och tillsammans, alla vi arbetar med er, för att få till stånd denna stora orkestrering av övergången för den här planeten.

Ni kommer att få höra talas om många avslöjanden framöver. Från många olika källor kommer de att komma. De stunderna före denna, har lett fram till denna och allt kommer att följa enligt planen. Allt kommer att börja skifta mer och mer. Men som alltid är det för de som har ögon att se med och öron att höra med. De av er som har gjorts redo för det här kommer att bli de första att ta kontakt med de av oss i våra skepp. Ni kommer att bli de första att höra talas om avslöjandena som uppenbaras inom många olika områden. Ni kommer att bli de som hör talas om den finansiella omvandlingen som det just nu arbetas på.

Men som alltid ha tålamod. Låt det komma till er. Och som ”The One Who serves” är så glad för att säga, följ flödet alltid för detta är framtidens väg. Detta är den femte dimensionens väg, de högre frekvenserna. Lär er att följa flödet och lär er att förbli neutrala i varje stund ni kan. Finn den här neutraliteten i era inre liksom när ni finner Källan inom er som är neutral.

JAG ÄR Ashtar. Jag lämnar er nu med all min fred och kärlek och var i visshet om att vi står vid er sida, redo att röra oss på ett ögonblick för att finnas där med er när tiden kallar för detta och frekvenserna har nått sitt crescendo.

 

Kanaliserat av James McConnell

 

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

 

Översättare Veronica

 

 

Du gillar kanske också...