Ashtar via Kathryn, 11 februari

Ashtar via Kathryn, 11 februari 2016

 

Ashtar: Hälsningar, älskade barn av Gud. Det är jag, Ashtar, och jag kommer till er från bryggan på det nya Jerusalem. Det är naturligtvis inte helt sant. Jag har också projicerat min varelse på många komplexa sätt, som vi alla i högre dimensioner kan göra. Jag ansluter hjärta och sinne med Kathryn när hon sitter i sitt solrum och skriver detta meddelande, och jag är med var och en av er som läser det, i samma ögonblick som ni ser det. Samtidigt ger jag Christine min speciella energi med en bamsekram, som hon omedelbart känner igen.

Ni förstår, det är lika naturligt för oss som att andas, då vi riktar vår energi på ett flerdimensionellt sätt, och ändå kunna vara fullt närvarande i varje möte. Naturligtvis är inte våra förmågor lika långtgående och allomfattande som mors och fars, men varje gång vi höjer vår ljuskvot, får vi mer ”watt(effekt)” in i våra varelser. Det är en spännande process, detta växande i ljus. Det är spännande att känna sin egen förmåga expandera, eller hur? Ni upplever nu samma process men på ett analogt sätt: Ert Ljus expanderar, lyfter er till mer glädje, förmågor och medvetenhet. Ni är den lägre dimensionella versionen av exakt det vi gör i högre dimensioner, tillsammans med er. Detta innebär inte att ni på något sätt gör mindre jobb än vi, för att ni befinner er i en lägre dimension, tvärtom. Vid denna tidpunkt, expanderar vi alla i en rasande fart för att åstadkomma denna förändring genom det skifte som nu händer på jordytan – och bortom. Det finns inget bättre eller större. Ni expanderar för att uppfylla er stora potential, medan vi sträcker ut oss för att utöka vårt eget ljus.

Ni börjar nu förstå hur värdefullt, hur dyrbart ert liv är här på jordytan. Erfarenheten ni får – genom hoppande över hinder, byggandet av broar – är direkt relaterade till tillväxten av ert Högre Jag här med oss. Alla ansträngningar för att vara sann mot ert inre ljus är lika värdefullt, oavsett dimensionen ni väljer som er spelplan. Vi ser era heroiska insatser för att skapa kärlek i möten vid alla typer av utmaningar: detta är er briljans, Kära Människor.

Ni ändras inte i grunden när ni tar på er den mänskliga uniformen, för denna erfarenhet; ni ges möjlighet att åstadkomma det som nästan är omöjligt. Vi växer när vi tar på oss dessa typer av utmaningar. Resultatet är inte ett mått på framgång eller misslyckande. Det är den orubbliga anslutningen till Ljus och Kärlek mitt i det hela, som avslöjar vår djupa anslutning till mor och far – det levande exemplet på att vi är gjorda till deras avbild.

Vi berättar denna vecka genom många källor, som ni ser i detta nyhetsbrev, att ni har nått den kritiska punkten. Ni har tagit er upp till en högre vibration av ljus, tillräckligt för att bära hela kollektivet och planeten själv till en högre nivå av existens. Det är svårt att finna ord för att beskriva vad vi ser, eftersom ert språk är så konsekvent i att se på vissa saker som platser, tider, isolerade händelser. Vi ser er stiga mot ljuset som färger, ljud, upplysning, energier, ökande vågor av livskraft som härrör från er planet. Var och en av er är en växande ljuspunkt, en del av det Universella Ljuset. Vi applåderar er helhjärtat eftersom vi vet hur svårt det har varit att hålla sig kvar där ni är, omgiven av tvivlare, nejsägare och de krympande och nu också tandlösa angripare som förblir en orubblig ”kabal.”

Meningen med den kritiska punkten är att ni nu skapar och upprätthåller mer ljus än kabalen kan uttrycka genom försöken att övertyga er att sluta. De skapar inte mörkret; de skapar inte någonting. De kunde bara få makt över jordens befolkning genom att få er att sluta vara dem ni verkligen är – ni är alla Ljusarbetare. Nu när ni har återfått er födslorätt, tagit bort bojorna från negativa tankar och känslor, framträder ert Gudomliga Ljus triumferande. Detta är miraklet ni kom hit för att skapa, och ni lyckades strålande.

Det är så viktigt nu att ni står stadigt, Käraste Bröder och Systrar. Fortsätt att avge ert strålande ljus. Fortsätt att expandera, som när en knopp växer till en fullt utvecklad blomma. Låt inte de sista desperata dramerna, falska flaggor och teatraliskt producerade uppvisningar av våld och negativitet att distrahera er. Håll ert fokus på oss, på händerna vi sträcker ut till er och det stora ljuset som nu flödar till er från den Stora Centrala Solen, vår mor och far Gud. Förankra er djupt och permanent med Gaia. Detta stabiliserar både er och henne. Era tidigare liv, ert djupa personliga arbete och era villiga hjärtan har förberett er för detta sista stora språng in i ett helt nytt liv.

Som ni vet, övervakar det Galaktiska teamet och jag säkerheten för de viktiga transaktionerna som äger rum på Gaia i denna fas av välståndsprogrammet. Det har krävts fysisk förflyttning av stora förråd av guld och andra dyrbara hjälpmedel. Våra Galaktiker tillsammans med jordens team har åstadkommit detta synkront med enorma legioner av änglar, och samordnats av min bror och syster, ärkeänglarna Michael och Christine. Vi arbetar tillsammans hela tiden, i fullständig harmoni och med stor glädje, eftersom vi övervakar denna massiva förskjutning av rikedom, bort från kabalens giriga händer och till de kärleksfulla armarna hos våra generösa, hårt arbetande Ljusarbetare.

Vi kan knappt vänta med att fira våra älskade medarbetare på marken, de stora hjältarna i denna tid, som länge har arbetat under farliga och svåra förhållanden, främst i anonymitet för sin egen säkerhet. Naturligtvis sker ingenting under denna sista fas som inte i förväg var ett planerat livskontrakt. Ni är säkra under våra vaksamma ögon, och en central del av framgången för denna stora förändring är er tro och tillit, även om ni utför tjänster som kan anses svåra eller riskabla, hålls ni helt i vår beundrande famn.

När ni alla förbereder er för att lämna relativt blygsamma omständigheter till stor rikedom, vill vi påminna er om att under denna övergångsfas så önskar vi att ni är lite uppmärksamma då ni rör er från från plats till plats, särskilt när ni transporterar något av stort värde. Kontakta oss alltid för övervakning, och vi kommer omedelbart att ge er extra säkerhet, både från Galaktiker och Änglar, som följer med er, medan vi slutför ”uppstädningen” av det som skulle ha stört vårt arbete. Och glöm inte att vara med oss i firandet, med stor glädje och spänning, men alltid i kombination med en aura av generositet, blygsamhet och tacksamhet.

Detta tillfälligt lågmälda tillvägagångssätt, som ni har sett oss använda i hela detta projekt, kommer inte bara att tillåta oss alla att uppnå vårt gemensamma mål, att sprida välsignelser, utan det kommer också att skapa en mjuk, hög vibrationsatmosfär av överflöd – den lättsamma atmosfär vi upplever här i de högre dimensionerna. När allt kommer omkring är detta målet för vårt magnifika projekt, eller hur?

Ni är här för att upprätta ett globalt system utan ångest eller brist. Ett orubbliga tillstånd av nåd – medvetna om att ni är säkra och älskade – är grunden för att skapa den nya världen. Sann överflöd måste upplevas med glädje och vetskap om att livet inte är farligt eller godtyckligt. Detta var konstant programmering från de mörka: ”Var rädda!” Jag erbjuder er ett högre dimensionellt alternativ: ”. Var trygg och säker genom vår kärlek” Ni har kommit hit för att stå till tjänst, och det är vår stora nöje att bidra till att bana väg för er. Var med oss för att fira ”avslöjandet.” Som Michael Jacksons låt säger: ”Du är inte ensam; Vi är här med dig.”

Naturligtvis har vi alltid vakat över er, men vår nära kommunikation och er vilja att kalla på oss har tillåtit oss att i allt högre grad underlätta för er, göra vår del för att ”smörja hjulen” när vi tillsammans går in i den Nya Gyllene Tidsåldern, drömmen vi skapat tillsammans. Ju mer ni litar på oss och tycker om vårt skydd och kärlek, desto större utdelning kan vi erbjuda er. Även kärleken, överflödet, glädjen och friden ökar då.

Kan ni föreställa er, Älskade Bröder och Systrar, att ni redan lever i en värld där faran har upphört att existera? Jag försäkrar er att det är sant. Nu tänker ni förmodligen, ”Men Ashtar, det finns fortfarande krig och terrorister och galningar med vapen överallt!” Även om det var sant, vilket det inte är, eftersom dessa rapporter, från den nu minskande gamla kabalens produktion av överdrivna och uppfunna rädslo-baserade rubriker, skulle det fortfarande inte ha någon betydelse för er egen överlevnad. Såvida det inte är en del av ert själskontrakt att ni ska lämna planeten nu, så kommer ni inte att göra det. De traditionella medierna (det mesta av vad som visas på tv) är i sin sista suck och arbetar på övertid för att hitta berättelser om våldsbrott för att fylla sina ”nyhetsrubriker”.

ISIS var en skapelse av CIA, Mossad och Saudikabalens ”intelligens”-organ för att föreviga instabilitet i Mellanöstern. De har redan misslyckats med att skapa ett lönsamt tredje världskrig eftersom mänskligheten har börjat se manipulationerna och lögnerna och blir alltmer ovilliga att tillgripa våld mot sina grannar. Världens ledare, inklusive Putin, Obama, Abadi, Rouhani, Merkel, Troudeau, Påven Franciskus och andra har intensiva möten och pratar bakom kulisserna med de urgamla Kinesiska och andra urgamla familjer för att skapa fred, ömsesidig handel, och separation från järnhanden av den Amerikanska kabalen. Syrien kommer snart att ledas genom dagens konflikter med hjälp av ryska och kinesiska välgörare.

ISIS rekryterare och utbildare kommer att fångas och bli avslöjade som de bedrägliga inkräktare de verkligen är, och de resurser som länge har stulits från krigshärjade länder i världen kommer att återlämnas till sina rättmätiga medborgare. Omfattande ombyggnad i Irak, Syrien, Afghanistan och länder över hela Afrika och Sydamerika kommer att blomstra under våren, och kommer att generöst finansieras av välståndsfonder och bli entusiastiskt hjälpta av frivilliga och Ljusexperter från hela världen. Era Galaktiska vänner förbereder sig för att ansluta sig till legioner av glädjefulla deltagare som kommer att hjälpa till att organisera det globala jubileet vi alla vill vara med om.

De förändringar som är på väg att ske i er värld kommer att gå så snabbt och vara så långtgående, att det kommer det att verka som att ni har vaknat en morgon för att finna att en värld av kamp, våld och kaos där ni befann er, i själva verket var en oklar mardröm. Den Nya Jorden kommer att brista ut i full blom efter en övernattning, men med tusenårig framgång. Ni förstår, käraste vänner, faran har redan passerat, en tid präglad av fred är skapad, med de detaljer som beskrivits, ända till det sista barnet dras bort från spillrorna av det gamla skräckväldet. Ni kan andas ut, bygga era ljuspelare, nå ut till den första personen ni möter med vänskap och medkänsla, och vara med oss i det glada firandet. Vi är här, vi har segrat, och vi är i kärlek.

 

Jag är Ashtar, er kärleksfulla bror. Salut!

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

Du gillar kanske också...