Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 12 februari

 

et-contact

12 februari, 2016

Mike Quinsey

 

Mycket händer nu vilket så mycket som möjligt hålls hemligt av de som är involverade. Starka rykten kommer att flöda och säga att en stor händelse snart kommer att få en del banker att stänga, på grund av de stora förändringarna som är på väg. De förefaller att vara oundvikliga och ofrånkomliga då de måste rätta in sig i leden med dem för att undvika en fullständig strandning. Det skulle vara lätt att säga till er att inte oroa er, och sådana händelser har hänt förut och så småningom visat sig gynnsamma för er framtid. Det bör inte överraska er då förändringar alltid äger rum, men kanske inte till den grad som nu förväntas. Överallt runt omkring er så är förändringar på väg då de gamla sätten och systemen uppgraderas för att var i linje med den Nya Åldern som nu har startat. Till slut kommer ni att vara överlyckliga över dem då de kommer att ge er kontinuitet och tillräckligt med inkomst för att leva ett komfortabelt liv.

Saint Germain har sagt till er under en mycket lång tid att dessa förändringar skulle äga rum när tiden är rätt, och det är den nu och ni kommer att uppleva en hel ström av dem under det kommande året och vidare. Stora förändringar är involverade och de kommer att lyfta upp livskvaliteten högst väsentligt. Så när ni finner er mitt i dem så kom ihåg att de rensar det gamla systemet som inte längre tjänar era behov. Det kommer att bli viktigt att arbeta tillsammans då på sikt så kommer ni alla att vara inkluderade och mer än nöjda med slutresultatet. Var säkra på att de som skulle vilja förneka er sådana framsteg inte kommer att vara i en position att blanda sig i de av Gud givna löftena om frigörelse från er Fängelseplanet. Ja, den har kallats så vid ett antal tillfällen och många har förnekat det, men det är sant och snart kommer ni att fullt förstå hur det hände sig.

Ni kommer att finna många meddelanden som informerar er om förändringarna, och de kommer att ge er den försäkran som många söker. Efter många år av löften så kommer helt plötsligt allt arbete som har lagts ned till fullbordan. Ni har aldrig varit ensamma i er kamp mot de mörka, och vid denna viktiga tidpunkt har ni fått ytterligare stöd av Varelser som har följt era framsteg på långt avstånd. De väntar tålmodigt på rätt tillfälle att avslöja sig själva. De är fredfulla och älskvärda varelser som har kommit från mycket högre nivåer och assisterar Moder Jord och hennes Civilisation att tryggt navigera i denna tid av kaos. Er framtid är säkrad oberoende av svårigheter den må föra med sig. Framtiden är Gyllen och är en Ålder av stora framsteg som kommer att lyfta er upp ut ur de lägre vibrationerna och utlova stor glädje och lycka.

En del undrar vad alla förändringarna handlar om och varför nu, det enkla svaret är för att det är dags. Ända sedan denna cykel påbörjades så var ni ödesbestämda att nå denna tidpunkt, och slutresultatet har uppnåtts tack vare ansträngningar från de av Ljuset som har hållit deras löften att sprida det vitt och brett. Med tiden kommer det också att omfamna de mörka då de vartefter kommer att reagera på det, så det är förväntat att ni av Ljuset behandlar dem med medmänsklighet. De är inte långt borta från att kunna vakna upp och de kan lyftas upp och in i Ljuset med er kärlek och assistans. Ingen själ är bortom att kunna frälsas och kanske att ni kommer att se dem som själar som kräver mycket kärlek för att väcka upp dem till Ljuset.

Varje dag i ert liv blandar ni er med många själar vid olika utvecklingsnivåer. Ni kanske kan känna om några är Ljusvarelser, men ni kan inte vara säkra. Så behandla alla lika inkluderande de som förefaller att vara utan kunskap om deras sanna potential. Ofta så kan några vänliga ord väcka upp dem och lyfta upp dem och påbörja en ström av tankar som leder dem till en större förståelse. Så snart som en själ ger respons så vill deras Guider gladeligen hjälpa dem på vägen och vidare mot större ting. Det finna alltid hjälp och den tar aldrig slut. Det är en underbar sanning att de som har funnit Ljuset inom sig är ivriga att dela det med andra. De blir ofta de som helar er och undervisar er, så Ljuset växer hela tiden och blir till en mäktig energi för det bästa åt alla. Ni har varit så framgångsrika att ni har jordat Ljuset på så många platser att det nu finns ett kraftfullt nätverk runt Jorden. Det lyfter upp och när det så gör blir Moder Jord mer och mer aktiv och för in än mer Ljus. Segern över de mörka är därför säkrad och de drar sig tillbaka efter att de inte längre kan styra med samma auktoritet som tidigare.

Kampen är inte på något sätt över då de mörka har sina undersåtar i hela världen, men deras förmåga att göra som de vill har minskat. Med tiden kommer fler av dem att inse att de befinner sig i en försvagad position och ger upp kampen. Till skillnad från era fängelser på Jorden så får själar all hjälp för att guida dem tillbaka till Ljuset. Det blir inte en ”bestraffning” såsom ni förstår ordet. När de kommer åter till Ljuset kommer de att välkomnas, men kommer dock att behöva svara för sitt tidigare handlande. Var och en av er har upplevt det som karma och det betyder att arbeta igenom era misstag för att förhindra en upprepning.

I stort sett utan er kunskap finns det många, många Varelser som vakar över er för att se till att ni inte distraheras eller vilseleds, och att era fötter är fullt fast på marken. De som har följt sin livsplan är absolut på väg mot Uppstigning. Oj vilken glädje och firande som kommer att komma med er framgång, för vägen genom er dimension har varit svår och mycket prövande, ni har dock framgångsrikt hanterat alla utmaningar. Även om det inte var förväntat så fick ni i viket fall som helst fri vilja då det gäller vilken väg som ni tog.

Många av er har gjort tillräckliga framsteg och vet att ni har förhöjt era vibrationer tillräckligt för att kunna stiga upp. Ni kommer att kallas på för att hjälpa andra som också arbetar mot att nå Uppstigning, och det finns inga bättre än de som redan har varit framgångsrika. Andan av samarbete blir mer kraftfull då ni gör framsteg genom dimensionerna, och likasinnade själar gradvis kommer samman. Det händer redan på Jorden där ni dras mot varandra på grund av liknande vibrationer. Livet såsom ni har upplevt det är långt avlägset från verklighet, och er första erfarenhet av detta är i ”Sommarlandet”, dit alla själar vanligtvis färdas efter sin övergång. Livet är ganska annorlunda från vad ni har varit vana vid på Jorden.

Livet på Jorden har lärt er att utvecklas i stort sätt genom er egen beslutsamhet, och ni förtjänar att gratuleras för en sådan bedrift. Dock så då ni fokuserar er på en vis väg så finns det alltid assistans tillgänglig om ni så skulle behöva. Ni är nu vid en punkt i tiden då ni så gott som har fullbordat er resa genom de materiella rikena. Ni kan nu ta steget tillbaka och slappna av och hjälpa andra som fortfarande försöker att finna sanningen om deras varelse. Det kommer kanske inte ett nytt tillfälle som detta på lång tid, då det som alla andra saker kommer med cyklerna av erfarenheter.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset belysa er väg och dagar till fullbordan. Detta meddelande kommer från mitt Högre Jag.

I Ljus och Kärlek,

 

Mike Quinsey

 

 

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

Website: Tree of the Golden Light

You may also like...