Ashtar via Kathryn May, 17 mars

images

Ashtar

RV / Humanitära Projekt

17 mars 2016
Kanal: Dr. Kathryn E. May 

 

Kära bröder och systrar, det är ett nöje att få prata med er i dag här på Nya Jordens Tider. Vi skämtar om att det finns en kö av Mästare som alla vill kanalisera meddelanden till er, men jag hade turen att fylla dagens lucka. Då jag talar, viskar ärkeängeln Mikael, min bror, förslag i mitt öra, och jag är omgiven av hela Galaktiska Federationens Jordliga styrka, vår familj Himlens Sällskap, och en enorm änglakör.

Det är roligt att skämta om hur mycket vi önskar vara i kontakt med er, men det är verkligen så vi känner. Vi är så glada över att uppleva er respons på våra budskap och vår närvaro när vi ger oss till känna för er – det kittlar oss lika mycket som det gör för er.Slöjan mellan himmel och jord löser verkligen upp sig mer och mer varje dag.

Jag vill föra fram min kärlek och uppmuntran till alla er i denna snabbt föränderliga tid av förändring. Det finns så många rörliga delar till detta magnifika skifte på Jorden, att det är omöjligt att måla upp en bild för er som verkligen kan förklara alla projekt och planer som utspelas just nu, när vi talar med varandra i form av detta meddelande . Med dessa ord, skickar jag energin av mitt varande och de djupa betydelserna bakom orden. Sträck på er, kära vänner, och öva på den förtjusande kommunikationsstil vi njuter av i högre dimensioner. Det är så mycket roligare när samtal är ett utbyte hjärta till hjärta, såsom det alltid kan vara.

De flesta av er är ganska bekanta med omvärderingen av valutor som äger rum vid denna tidpunkt. Humanitära projekt konstrueras och inleds av Ljusarbetare av långvarig integritet och finansieras med stor rikedom. På en relativt mindre men ändå mäktig skala, har enskilda Ljusarbetare också fått möjlighet att ansluta sig till arbetet med att ”skicka det vidare”, på det sätt som de har drömt om att göra världen till en bättre plats. Detta projekt har blivit det mest offentligt diskuterade av alla pågående projekt, vilket ger intryck av att det är den viktigaste delen av den globala skiftet. Som hög profil och så underbart som det här projektet har blivit i Ljusarbetarnas samhälle, är det verkligen bara en liten del, bara början av det enorma uttryck för kärlek som mor och far Gud har utsett i sin storslagna men komplicerade plan för att få frihet till alla på Jorden. Planen utspelas försiktigt nu.

Uppstigning är fokuset och målet för mänskligheten

Det väsentliga inslaget i människans frihet är inte pengar – det är er individuella och kollektiva Uppstigning, upplyftandet av er själ. Självklart kommer inte mer pengar, i och för sig, att ha någon effekt på en persons individuella förmåga eller vilja att uppstiga. Det har inte hjälpt kabalen att vara fri; det har hjälpt dem att förbli slav-mästare. Den grundläggande avsikten med välståndsprogram är att lindra lidandet av fattigdom och skuldslaveri på kort sikt, och viktigast av allt, att påbörja processen med att eliminera användningen av pengar helt. Pengar är inte i sig mörka, men det har varit det verktyg som användes av kabalen att kontrollera befolkningen, fysiskt, känslomässigt och intellektuellt. Detta måste brytas, och med det, alla programmerade tankar och föreställningar kring pengar som har bistått i förslavandet av mänskligheten.

Den mest direkta skymfen mot slav Matrixen är inte enbart välståndsprogrammen. Det är NESARA, den nationella ekonomiska säkerhet och restaurering lagen (National Economic Security and Restoration Act (och GESARA, den globala versionen av NESARA). Matrixen står på illusionen av makt som stöttats upp med hjälp av systematiskt stulen rikedom. Den rikedomen har använts för att påverka alla former av styrning, media, domstolar, och lagen själva, vilket gör det allt svårare och även livshotande för någon som utmanar den makten. Ekonomisk jämlikhet kunde endast fastställas och upprätthållas genom att skapa nya strukturer för politiska, rättsliga och sociala friheter. Utan globala reformer i banksystemen, bland annat öppenhet och tillsyn, skulle välståndsmedlen helt enkelt varit kanaliserade tillbaka till maktstrukturen av den mörka eliten, och ökat deras järngrepp på planeten.

Vi, Himlens Sällskap och ni, våra partners på plats, kunde inte låta våra ansträngningar användas som bränsle till Kabalen, och så, samtidigt som RV förberedelserna, har ett helt skyddsnät och frihets plattform minutiöst byggts upp som skyddar ny ekonomisk frihet. Detta har gjorts mestadels bakom kulisserna för att skydda vår mänskliga grupp från mycket hotfulla och hotande, Kabalska ögon. De är naturligtvis medvetna om de profetiska förändringarna. De har varit i förhandlingar för att avstå från sina befogenheter eller inse hela förluster, men de har fortfarande envist framhärdat, tryckt sin dömda agenda inför oundvikligt misslyckande.

Det har varit två faktorer som arbetade till vår fördel då vi etablerade nya styrningen under så mycket hemlighetsmakeri som möjligt. Först använde vi det faktum att era stora medier styrs alla av just de som inte vill tillåta något offentligt bevis för deras förlust av makt. För det andra, vi använde kabalens arroganta förnekande att Ljusets krafter någonsin kunde avsätta dem. Vi har stått ut med förolämpningar, falsk information och förnedrande toner, medan våra äkta överföringar läckte till er som har öron – och hjärtan – att höra. Vi har i tysthet stärkt våra budbärare då de föll under attack från alla sidor, så att de kunde leverera vår kommunikation men ändå förbli oskadda av den störtflod av kritiker som dessa meddelanden lockade. Denna process hade den slutliga effekten av att faktiskt minska intensiteten i kabalens krympande offentliga angrepp, trots medias propaganda om motsatsen.

 

Samtidigt, trappade vi upp våra utbildningsprogram för er genom att skapa noggrant utformade Själ Studier, Uppstignings utbildningar, Avslöjande kanaler, och alla slags upplyftande självreflektions tekniker och förslag genom våra många ljusarbetares kanaler, informatörer och healers över hela världen. Nyligen har vår ”Operation Heave-Ho” varit ett enormt positiv program. Det har inspirerat tusentals att nyligen fokusera på att ta fullt ansvar för sitt eget energiutbyte och samtidigt uppmuntra Ljusarbetare att vägra överseende av negativitet. Från dessa och andra insatser, ser vi nu att Ljuset och glänsande Kärlek på planeten ökar, då Modern och Fadern också skickar högre vibrationsvågor av ljus för att sporra er.

Hur Kabalen fick fotfäste i RV -gruppen

Jag kommer att ge er mer detaljerad information om hur vi har arbetat med er alla för att tillsammans skapa detta Frihets Projekt. Ni har mognat mycket i era kunskaper och er förmåga att expandera ert tänkande och era känslor för att absorbera mer om hur och varför vi fortsätter som vi gör, hur våra ansträngningar verkligen är kopplade med era, och vilken roll det energimässiga tillståndet av planeten spelar vid tidpunkten för inledandet av alla dessa program.

Enbart era ihärdiga ansträngningar under det gångna året innebar i sig att vi kunde inskränka kabalens förmåga att initiera krig, ekonomisk förödelse eller en massiv ”false flag” händelse. Desperata, intensifierade den resterande kabalen sitt program för konstant och avsiktlig psykologisk störning att snedvrida den rena avsikten med det världsomspännande Frihets Projektet. Deras syfte var att förhindra att er Uppstigning genom att sänka de globala vibrationerna genom 1) omtolka RV / GCR som ett sätt för människor att bli rika snabbt och ”lyfta” sig genom att själviskt hänge sig åt lönsamma kabalstyrda konsument och ”förmögenhetsförvaltnings ”ekonomin, och 2) att skapa en miljö av rädsla, konkurrens och berättigande genom att spela på folks känslor. Detta är mat för dem, och murbruk för Matrixen.

Eftersom så många människor redan har en känslomässigt fylld relation med pengar, valde kabalen den vidöppna internetarenan för att avsiktligt placera lockfåglar vars uppgift var att skruva upp de negativa känslorna kring RV- och dess ”förseningar.” Deras knep och manipulationer rörde upp känslor av rädsla, misstro, berättigande, överlägsenhet, tillsammans med frågor om överlevnad och självkänsla. Först köpte de enorma mängder valutor själva, samtidigt som man försökte övertyga alla om att hela programmet var en bluff. Detta öka tillfälligt rädslokvoten, och även om det inte i slutändan höll folk från att investera i de valutorna, planterades frö av tvivel. (De fångades senare i tillslag som vår markpersonal hjälpte oss att utföra, och deras fonder beslagtogs.)

De många diskussionsplatserna och konferenssamtalen av Intel leverantörer tillät ett öppet forum för lockfåglarna för att skapa en atmosfär av beräätigande, otålighet och frustration gällande hur lång tid som behövs för att frigöra RV. Detta var till att börja med rent nonsens, eftersom detta är en gåva från Moder och Fader Gud och den andliga responsen skulle vara tacksamhet, inspiration och samarbete, oavsett hur lång tid det kan ta, eftersom det är vägen till ett bättre liv för alla.

Inledningsvis hade vi hoppats att höja vibrationen av dtn kollektiva genom att mobilisera energimässigt stöd för de många program vi iscensatte och skapar tillsammans. Tyvärr var bråkmakarna något framgångsrika – för en tid – i att väcka arga känslor mot budbärarna, som så nådigt hade erbjudit sig som givare av information. Med varje upplyftande av det kollektiva medvetandet, arbetade lockfåglarna med att underblåsa känslor av otrygghet, rädslan av att aldrig ha tillräckligt och rädslan för att alla höll på att luras. Ett slags internetkrig utvecklades där läsare och lyssnare jämförde och argumenterade kring olika intel punkter i ett försök att växelvis försvara eller misskreditera och förminska budbärarna.

Ibland blev det ett fult smutskastnings spel för att bevisa angriparnas rätt, ”realitet” och överlägsenhet. Pålitliga och outtröttliga informationsleverantörer, som otvivelaktigt utförde en svår och osäker uppgift, med detaljer, datum och planer som flyttades hela tiden, anklagades för att vara godtrogna, svagsinta drömmare, eller ännu värre, onda Luciferianska konspiratörer som ledde deras naiva anhängare i besvikelse och förtvivlan. Det som var menat att vara en pedagogisk och andligt upplyftande process blev ibland fläckat av negativitet, självgodhet, berättigande och girighet. Vid ett tillfälle kallades det även ”Info krig.” Kabalen fick dragkraft, om än bara tillfälligt.

 

I det förflutna, är där vår berättelse skulle ha upphört. I tider som nu passerat, lyckades kabalen med sådana tekniker. De stoppade regelbundet Ljusarbetarna och avslutade sina projekt genom att skickligt vända grupptyckande till ett rättfärdigt vapen – allt i namnet av ”ärlighet” och ”säkerhet”.

Ni ser, även om vi skyddar er från invasion, och även om vi tar bort varenda kabal ledare, kan vi inte skydda er från era egna tankar, eller er respons på hot från dem som vill kontrollera ert sinne. Era tankar, känslor och handlingar är er heliga provins, platsen inom er som bara ni kan övervaka och hantera. Det är där som fri viljas val är så viktigt, och så avgörande för framgången för vårt Frihets Projekt. De som vill förslava mänskligheten, oavsett om de är officiellt erkända kabalsmedlemmar eller ”Wannabes”, när sig alla på mörka energier. Er rädsla är deras näring. Varje gång ni ge efter för deras mörka förförelser, återupprättas deras fotfäste och stärker Matrixen.

Vi förstår hur svårt det är att förbli stabila och balanserade när era liv har varit så fyllda med verkliga hot mot er mänskliga existens. Ni kan inte skyllas för den långsamma takten i RV utbyggnaden. Ingen kan; inte ni, inte vi, inte ens Kabal ledarna. Endast rädsla kan stoppa oss – rädslan ni har lidit av alla era liv. Ni är inte uppmanade att ta bort Kabalen. Andra är det. Ni ombeds att ta bort all rädsla (och dess partners: ilska, otålighet och frustration) från era egna tankar och känslor. Ta min hand och det oändliga stöd som kommer med det, sola er i den Sockerljuva kärleken från vår Moder Gud, och tillåt oss att läka all tvivel, all oro och rädsla. Vi gör det. Glädj er!

Vi låter det ”Rulla ”Rulla ”Rulla

Här är en kort uppdatering om den senaste processen. De förfaranden som är involverade i att frigöra de medel blev hindrade av negativa energier, och det blev nödvändigt för råden att överväga alternativa åtgärder. Det beslutades att det hade krävts och blivit lämpligt att fullgöra alla säkerhetsprogrammen innan några medel kan frigöras. Även om detta försenade hela processen lite, innebar det att vi skulle kunna skydda alla från en annan stor fördröjning (likt de som inträffade med JFK mordet, och 9/11). Den här gången kommer vi rida på vågen av det stigande mänskliga medvetandet genom Frihets projektet, hela vägen till Uppstigning och därefter.

Ni ser, Kära Människor, av er egna pre-inkarnations plan, skulle programmen inte släppas förrän mänskligheten hade uppnått en viss kvot av ljus energi och andra villkor var uppfyllda, inklusive att hedra den fria viljan hos alla berörda. Dessa villkor är skrivna av er i ert kontrakt och övervakas av de högre råden av mänskligheten, i samarbete med Himmelska Sällskapet. De inrättades för att säkerställa ett framgångsrikt resultat för det hundra år långa Jord Projektet, som hade stannat många gånger i det förflutna.

Naturligtvis, har vi alltid planerna B, C, D, E, F, och så vidare, men vi börjar med det som mest sannolikt skapar den kortaste vägen till Uppstigning. Om ett hinder presenterar sig självt, går vi vidare till nästa alternativ eller skapar ett nytt, alltid med vårt slutmål, Uppstigning för alla, i åtanke. Man kan säga att vi nu är på plan Q4. Och vid varje tidpunkt, oberoende av förhållandena på marken, måste vi flitigt följa den fria viljan och tidigare kontraktsavtal vi nämnde tidigare, samtidigt som uppfyller de avtal vi har med Moder och Fader Gud också.

Effekten av komplexiteten och kolliderande energier på jordens yta innebär att vårt arbete tillsammans – ni på marken och vi i högre dimensioner – hakar på rytmen och tonen i en fullskalig atletisk händelse. Föreställ er ett volleybollspel där båda sidor kommer att vinna om vi kan hålla bollen i luften utan att det någonsin vidrör marken. Det har tagit uthållighet, smidighet och några mycket heroiska räddningar av våra mänskliga partners. Ni har hoppat bortom er tidigare kapacitet, dykt för en magnifik volley när det behövdes, och nådde djupt inombods genom att dra på inre styrka, visdom och tro bortom alla förväntningar. Dessa lysande stunder möjliggör det vi kallar fördelning från Moder och Fader Gud – tillfällen då extra hjälp från oss kan tillåtas att matcha era ansträngningar. Vi älskar dessa tider.

Låt oss få ”det gjort!

Vi befinner oss nu i den pågående fasen av ett fullskaligt tryck för att slutföra RV / GCR utan någon sistaminuten kabal-incident. Ett antal av deras återstående grupp tillsammans med sina underhuggare – fler än vi hade hoppats på – tvingas hålla tillbaka eller tas bort för att hålla fonderna och projekten säkra och flytande. Vi har ökat säkerheten över och under, och alla ögon är på er, Älskade Bröder och Systrar. Takten har ”avtagit” lite för att se till att våra allierade på marken har utfört alla nödvändiga dokument signerade, varje förhandlingslösning registrerade, varje uns av guld flyttade till dess rättmätiga valv, och arrangerade för varje detalj av Frihets projekten, inbegripet det inledande genomförandet av NESARA i USA och GESARA globalt. Vi är på gång. Tillsammans har vi gjort ett strålande jobb trots hinder.

Det har varit ett massivt företag, Käraste, och många spännande händelser har ännu inte skett.

Kom ihåg att bygga er glödande ljuspelare, er Uppstigningspelare, varje dag. Det ökar Ljuset i universum när ni gör så. Det handlar om era val. Gå inåt. Le och säg till en kär hur mycket ni beundrar dem. Nästa gång ni hör någon säga något som irriterar eller retar er, gör en dramatisk förändring: släpp in nyfikenhet och humor. Lyssna på andra med medkänsla och intresse oavsett vad de utstrålar, och ni kommer förmodligen se dem mjuka och dras tillbaka till något mer sällskapligt (som ni just har gjort). Ni kan och skapar mirakel. Varje sådan åtgärd bidrar till att skynda oss alla vidare till nästa äventyr i kärlek, överflöd och fredligt medskapande. Vi är ett magnifik team!

Jag ger er min gränslösa kärlek, min Kära Ljusfamilj. Jag är er Ashtar.

 

Salut!

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...