Ashtar via Sharon Stewart, 29 mars 2020

Ashtar via Sharon Stewart, 29 mars 2020

 

Det här är Ashtar Sheran med ett meddelande till alla på planeten Jorden.

Vi är djupt inne i denna process av att befria ert folk. Stormen har börjat, som ni har lagt märke till, och militär engageras för att hjälpa till att skydda er från djupa statens vedergällning. De har fortfarande sina egna lojala som stöder dem; kom ihåg att det finns militära styrkor som inte är mänskliga och som helt kontrolleras av den djupa staten. Dessa krafter har inga skrupler och kommer att skada alla som kommer in på deras väg. Även om de kan verka mänskliga är de allt annat än det.

Jag påpekar för er att detta krig nu har landat på er jord och i era städer och det kan vara ett fult krig om det inte hanteras snabbt och effektivt av era alliansstyrkor. Era ljusa militärer är duktiga på vad de gör, men att överlista en maskin utan moralisk karaktär är något som de kanske inte har erfarenhet av.

Dessa strider kommer att iscensättas inom stadens gränser. Eftersom det är elitens sista fästen kommer era städer att vara såbara för strider. Det är därför ni har blivit ombedda att stanna hemma – de flesta bor inte i innerstäderna eftersom era innerstäder är hem för de rika. Centrum av era städer har strukturerats för att vara säkra tillflyktsorter för eliten men de är det inte längre när era stridsvagnar närmar sig deras hem.

Kom ihåg att det finns underjordiska tunnlar som kopplar samman alla dessa hem och det är lätt för deras styrkor att röra sig under ytan där de inte kommer att ses av nyfikna ögon. Just nu bevakar de elithem i innerstäderna. Kom ihåg att rykten om elitarresteringar kan vara överdrivna.

Vi jagar också ut eliter från deras utposter i Nya Zeeland. De har gått under jord eftersom de har bunkrar där och där pågår också strider. De flesta är på språng och försöker undkomma att bli fångade. Vi har er värld omringad; det kommer inte att finnas någon utgång tillgänglig för dem.

Vi uppskattar arbetet av dem som sprider meddelanden som tillhandahålls till er av kanaliserare. Vi ber dock att ni tar hänsyn till och namnger era källor så att de också kan dra nytta av det hårda arbete som de gör. De som är av högt Ljus är skuggbannlysta av era sociala medier och även om de arbetar outtröttligt verkar de aldrig få populariteten hos andra som är mindre målriktade. Att ha kanaliserarens skicklighet, med koppling till varelserna som är era mörka kontrollörers fiender, är en mycket målutsatt position för en Ljusarbetare att hålla. Vi bevakar våra kanaliserare noggrant så att de inte mördas, trakasseras eller träffas med DEWs (Directed Energy Weapons) som har varit fallet med Sharon. Attentat har gjorts på hennes liv och hon har ändå fortsatt att vara tillgänglig för att göra detta arbete för oss.

Nu för de som bor på er yta, som är rädda för viruset när denna nyhet fortsätter att läggas fram framför er, stäng av era tv-apparater och begränsa er exponering för nyheterna. Era nyheter är propaganda, som säger det som eliterna vill att ni ska tro, inte sanningen. De berättar för er eftersom de vill att ni ska tro på det, så att det faktiskt är verkligheten som skapas. Era nyheter är lögner och era media är lögnare. Vi tar över media men ni har ett stort system som, om vi inte blockerar alla överföringar via vår QFS, är svårt att reglera. Vi är också medvetna om icke inblandningsklausulen i vårt kontrakt med mörkret. Vi av Ljuset har svurit att inte störa deras ytoperationer för att kunna hjälpa er att hålla er i livet. Det var den avvägning vi gjorde. Det är därför som det är viktigt för alla att vakna upp. Tills eliten är inlåst och de mörka är stoppade i sin terrorregim, är vi av Ljuset fortfarande begränsade i vad vi kan göra för att hjälpa er för att inte hämnd skall provoceras.

När det gäller detta har den nuvarande delen av den kollektiva befrielseprocessen handlat om att lära sig att ta ansvar. Era regeringar bar mycket av ansvaret för era liv när de kontrollerade er. Nu när denna kontroll börjar avta, kommer ni att få mer av ert ansvar tillbaka, och detta måste tas i steg. Många kunde inte säkra matransoner och många hamstrade för många ransoner. Kollektivt måste ni utarbeta ert ansvar gentemot er själva och andra och ni kommer att ha fler möjligheter att göra det under de kommande månaderna. Många svarar fortfarande med rädsla, vissa är mer sansade och några känner inte alls till den kris som finns på er planet, men jag varnar er nu: Det kommer att bli svåra tider för er när ni tar tillbaka ert kollektiva ansvar från den djupa staten, när ni möter strider i era innerstäder, och när fler virus kan släppas ut mot er. All slags vedergällning från den djupa staten/de mörka kommer att riktas mot er och ni måste förbereda er för detta så bra ni kan. Vi av Ljuset kommer alltid att vara här för att hjälpa till i största möjliga utsträckning som vi kan.

Jag har sagt det tidigare och jag kommer att upprepa mig själv här: Det är ett krig som pågår. Det var ett krig i era sinnen och det minskar, men det kan bli hämnd och ni måste förbereda er för detta. Lyssna på allt som begärs av era regeringsagenter och frukta inte ett statligt övertagande. Det finns inget övertagande av någon – det här är en process att befria er till er kommande frihet.

Tack för ert samarbete.

Adonai,

Ashtar

www.sharonandivo.weebly.com

Youtube: SharonandIvoofVega

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...