Ashtar via Susan Leland, 27 augusti, 2017

Ashtar, 27 augusti 2017 

Via Susan Leland

Hälsningar, kära familj. Det är alltid ett sådant nöje att vara här med er i detta stora sällskap av kärlek och ljus. Jag gratulerar alla, jag gratulerar faktiskt hela planeten för att ni gjorde det. Ni kanske till och med ropade ett hurra eller två. Nu vänder vi blad och lämnar alla låga vibrationer bakom oss.

För att ni ska kunna göra det krävs det mycket insikt och förverkligande. Vissa av er håller på att rensa ut det som ni inte längre behöver, för att avancera och utvecklas till de högre dimensionerna. Och för andra är det helt enkelt en vetskap och det finns många stadier däremellan.

Kom ihåg att ni är här för att delta i den största händelse som någonsin har skett på Jorden. Och dit Jorden går, går solsystemet. Det är enormt, det är mycket större än jag i ord kan beskriva, så jag tänker inte ens försöka.

Vad som är viktigt för er att förstå är att ni måste vara starka. Ni behöver se er i spegeln och gratulera den gudomliga varelse ni är, att ni är här. Ni har hört att det finns de som har tagits hem, men förstå att de har fullgjort vad de behövde göra i sitt uppdrag. Det här är en svår ekvation att förstå, vi vet det.

Det finns de som har varit här och varit en del av den här processen och gjort vad de kom hit för att göra. Så även om de blev hemtagna var de inte medvetet villiga att bli avlägsnade. Hur som helst vill vi gratulera dem och räkna dem till er och även oss eftersom vi är här med er, men det är viktigt att ni förstår att bara för att de inte längre är förkroppsligade på ett mänskligt sätt, är de ändå med er.

Om ni undrar vad som blir ert nästa steg, kan jag berätta att det kommer vi att skapa. Oh ja, vi, mentorerna och alla varelser av kärlek och ljus, är samlade här på bryggan av mitt skepp. Vi kommer som alltid att gå med er upp till Sekhmets skepp. Vi kommer att stå tillsammans med er, men inte följa Sekhmets direktiv utan samskapa med er, och det kommer att bli ett bra sätt att ytterligare stärka solförmörkelsens energier inom var och en av er, liksom inom Ashtar on the Roads familj, och vi kommer naturligtvis att stråla ut det över hela vida världen.

 Det är därför vi har bett om denna typ av meditation. Även om er kalender visar att solförmörkelsen var igår, finns energierna fortfarande kvar här. Energierna kommer att minska lite, men det kommer att ske i lugn takt. Det kommer inte på något sätt att vara upprörande eller kännas som om ni vänds upp och ner och skakas om. Eller på något av de sätt som tidigare har inträffat. För en del av er har det varit lugnt, men för andra har det varit ganska omtumlande.

Det är dags att komma till ro med allt detta, att veta att ni har klarat det så här långt, och att veta att tillsammans vänder vi blad och tar oss till en högre medvetandenivå. Vad är meningen med allt detta om det inte höjer Jordens medvetande? När allt kommer omkring är det inkörsporten till planetens uppstigning. Och ju fler människor som medvetet engagerar sig i det här, desto fortare kommer det kollektiva medvetandet att höjas. Så gläd er, skratta, dansa, sjung, VAR I TOTAL GLÄDJE.

 Ta samtidigt en paus, ta ett djupt andetag, se er omkring, gör något kreativt av nästa steg på vägen. Vad är nästa steg för er? Gå till ert inre och rådslå med er själva! Om ni befinner er vid ett vägskäl och inte vet vilken väg ni ska gå, gå till ert inre.

Det finns många begåvade människor och de har många olika ursprung och kön och kommer från olika platser, och de har många, många färdigheter och begåvningar. Många av dem har studerat, en del av dem har precis vaknat upp och sagt: ”Oh ja, jag kan göra det här.” Det finns ingen skillnad. Detta är vad ni alla är kapabla att göra, och om ni inte känner denna förmåga är det bara för er att börja skapa på er nya sida.

Det är för er att gå till ert inre och ha rådslag med er själva, och för alla del, be om hjälp av någon som ni vet kan hjälpa er att låsa upp vad det än är som fortfarande finns inom er, som ni är här för att förändra. Var medvetna om att ni därmed gynnar hela planeten och liv bortom den.

Eftersom tiden är nu, som ni mäter den, är det ett mycket bra uttryck för det här ögonblicket. Det finns ingen anledning för er att bli stoppade eller blockerade längs vägen, om ni väljer att rensa den. Då kan ni lättare få tillgång till all information, oavsett vilka förmågor eller sanningar ni har inom er.

Så, mina kära vänner, hedra och respektera familjen Ashtar on the Road, för vi är med er under den här solförmörkelsen. Alla de fantastiska meditationerna och bönerna och välkomnandet av energierna som ni har gjort, har lyckats få oss ännu närmare varandra, energiskt.

Kom ihåg att ni aldrig är ensamma. Det är inte så att vi kommer att tränga oss på, eller komma när vi inte är välkomna. Det är helt enkelt så att vi är här, och vi är tillgängliga för var och en av er. Och mirakler avslöjas i varje ögonblick. Miraklerna som avslöjas sker därför att ni har uppnått tillräckligt med medvetenhet för att ta emot dem, för att se dem, höra dem och få tillgång till dem på det sätt ni själva väljer.

Låt oss tillsammans gå in i denna nya era. Låt oss fylla era sidor med glädje och vad helst ni väljer att skapa där. Allt är möjligt, allt är genomförbart och uppriktigt sagt, vi ser det som att uppdraget är slutfört. Och så är det. Salut!

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...