Ashtar via Susan Leland, 27:e juni 2017

Ashtar:

”Mänsklighetens Fria Vilja Har Segrat!!!”

Ashtar On The Road Telekonferens

27:e juni 2017

 

”Hälsningar, Älskade Familj! Ja, ni hörde nyheterna. *Vändpunkten har nåtts! Dominobrickorna faller så snabbt, att även vi i Ashtar Command verkligen är spända – Glädjefullt spända, ska vi säga – eftersom allt kommer samman! Allt kommer på plats, eller faller på plats exakt i den sekventiella, Högsta och bästa ordningen, för hela Planeten Jorden – på alla dimensionella nivåer, för alla invånare i alla Kungariken, inklusive Mänskligheten!

”Nu vill vi berätta att det finns så mycket som kan uppnås inom ramen för Mänsklighetens del, de inbjudningar, de välkomnanden – men ni vill kunna uppleva det. Vi har haft det ni kallar begränsningar, men det har varit så för att ni skulle kunna behålla ett stadigt flöde. Det har funnits många potentiella omvägar i de olika tidslinjerna, som har blivit kringgångna enligt den Gudomliga planen, som ni själva deltog i att skapa, långt, långt innan ni kom in i era nuvarande kroppar. Och det var tvunget att vara så. Detta är Gudomlig Ordning, Gudomlig Lag! Inget av detta – absolut inget i detta framåtskridande – kunde ha skett utan er, Älskade Ni!!!

”De flesta av er har varit här förut. Många av er har funnits i Ashtar Command – och, om ni har det, så är ni det fortfarande! Så ni har olika liv som ni lever på olika dimensionella nivåer. Vi vet att det är ett begrepp som fortfarande är svårt att sätta sig in i, eller att föreställa sig att leva där, men vi kan försäkra er om att det är så! Och det går bortom tid, rum och dimensionella portaler. Inget att vara bekymrade över, för ni är verkligen välkomna till mitt skepp, Det Nya Jerusalem; till Moder Sekhmets skepp, till era egna skepp om ni önskar det, under er meditation eller sömn.

”Men det som är viktigt, är vårt uppdrag här med det som återstår på 3D-Planeten Jorden! Vi är den ultimata besättningen för rensning/städning. Vi har förberett oss och rullar ut den röda mattan. Ni kanske liknar det vid att förbereda införandet av NESARA, välkomnandet eller uttalandet – eller hur ni vill uttrycka det – angående vår närvaro bland er.

”Nu vet ni att vi har funnits här länge – ända sedan Jordens begynnelse – men när anunnaki kom och arkonerna och reptilierna, alla dessa, då kunde vi inte ingripa. Vi hade inte tillåtelse att göra det från det Galaktiska Rådet, för det här är en planet med fri vilja – som till viss del kan verka osannolikt, men oavsett hur svårt det än kan vara att förstå – så deltog ni i det STORA EXPERIMENTET!!! Ni tillät att slöjan sänktes, så att ni skulle glömma ert Gudomliga ursprung. Ni har tillåtit deras herravälde över er, för att styra er, för att kontrollera er, för att misshandla er på alla tänkbara sätt.

”Och de mixtrade med ert DNA. De förstörde verkligen era kopplingar, genom att söva ner större delen av ert DNA. Era forskare gillar att kalla det ”skräp-DNA”. Fast, det är inte skräp! Det är ert DNA med Högre Dimensionell Anslutning! Och som ni vet, så öppnar ni nu upp det, så att Ni kopplas ihop mer och mer med ER själva, den del av er som redan finns på Högre Nivåer, och där endast Kärleken och dess Ljus existerar!!! Och ni upptäcker att ni på så många sätt, på otaliga sätt, kan åstadkomma mirakel.

”Hur som helst, vad är då mirakel? Ja, Utbildningen i Mirakel beskriver det som Kärlek, och det är Sant! Den tränar er Gudomliga förmåga att manifestera Kärlek på alla sätt, med början av er själva. Älska er själva till högre dimensioner. Älska er själva in till den Gyllene Tiden. Älska er till era egna Hemkomster, era Uppstigningar.

”Längs vägen kommer vi att påpeka något, som redan är känt för ett stort antal av er, men vi upprepar det ändå nu. Det viktigaste är att först och främst förstå, att ni har deltagit i mixtrandet med ert DNA och att ni tillät det. Jag gillar ordet ”mixtra” förstår ni, eftersom allt var ett experiment. Faktiskt! De här visste inte mer vad de gjorde, än Dr Mengele visste i Auschwitz. Det var helt enkelt en experimentering som var tillåten – hur fruktansvärt det än var.

”Och de verkade uppnå sitt ultimata mål, vilket var att ta över Jorden. Men tänk! De har inte tagit över Jorden, och de kommer inte att göra det, eftersom ni och de andra ljusarbetarna på planeten Jorden, är vakna!!! Och ni säger, ”Nej, Nej! Aldrig mer! Vi kallar på vår Gudomliga kraft. Vi använder vår fria vilja. Vi står upp och tar oss ut ur denna röra!” Men ni måste börja med er själva!

”Så hur gör ni? Ni går till rådet. Sananda undervisar om det här så underbart i sitt Healande Händer i Kärleksljusets Meditation.** Gå till ert råd, eftersom de viktigaste medlemmarna där är NI! Ni sitter där med ert Högre Dimensionella Själv och med allt – varje partikel, Nanopartikel, cell, atom och så vidare – i era energifält, de fullkomliga Ni. Och ni instruerar ert DNA att släppa de gamla programmen som infördes där – i synnerhet programmen för förstörelse, det ni kallar ”döden” – och ni åstadkommer och informerar ert DNA, och ert DNA:s Programmeringschef – vilken är ni själva, en del av er – att ni ändrar programmet. Ni väljer då en annan tidslinje för er fysiska dimension!

”Nu har min broder Kryon haft omfattande undervisning om detta, och ni är välkomna att ta del av hans lärdomar, eftersom det är väldigt enkelt. Ni säger, ”Jag väljer Uppstigning. Jag väljer att anpassa och transmutera hela min varelse, inklusive min fysiska kropp som ska hjälpa mig, för ni måste vara förberedda för det!

”Ni förstår, det här är en riktigt Hög energiupplevelse, och ni vill komma igenom den lätt, behagligt och bekvämt. Eller hur? Utan att bli uppskakade! Enkelt och lätt, röra er uppåt. Så ni talar med er själva och ni kan ta med era guider. Ni kan ta med ert healingteam. Ni kan ta med er Gudomliga Närvaro, Den Vi Alla Är, GUD, Gud Jag Är eller Moder/Fader Gud, Skaparen – ni vill inkludera ALLA i detta råd, gör det, men den enda personen som ultimat kan göra det för er, är ni! Ni kan kalla på många. Vi har många underbara, skickliga, kraftfulla healers i vår egen Ashtar On The Road Familj, och det är verkligen ett bra tillfälle att kalla på dem för att få hjälp. Men den som är ansvarig för allt detta är NI, älskade Ni, var och en av er!!!

”Därför bjuder jag in er, hit till det Nya Jerusalems Brygga, för att titta på er själva från detta Höga Dimensionella Perspektiv, för att se er som vi ser er, de av oss här som kommer från Ljusets Riken. Ni är Gudomliga Varelser! Ni är strålande varelser, eller som jag är så förtjust i att säga, ni är absoluta ”Ljusfyrar!” Så lys med det ljuset in i er, Älskade Ni, och gå in i fulländningens råd, av Kommunion med era egna Gudomliga Själv!

”Nu ska vi höra vad Moder Gaia har att säga i kväll,*** vars Kungariken omfattar hela Mänskligheten och alla levande varelser, under, på och över Planeten Jorden. Hon kommer att ha ytterligare några särskilt vackra och högvibrerande kärleksfulla råd till er, eller ska jag säga, för att utforska det jag just har berättat för er – och sedan ta ytterligare ett steg!

”Just nu kan jag inte tillräckligt betona, att det är upp till var och en av er, att – ni har ett talesätt, ”carpe diem” – fånga dagen. Fånga ögonblicket, varje ögonblick, för att minnas vilka ni verkligen är, att ni kommer från en Gudomlig plats. Ni kan kalla det Himlen eller Rikena av Kärleksljus – det är vad vi kallar det – en Högre Dimensionell Verklighet, där ert sanna, sanna själv, Sanningen om er själva, verkligen finns. Och ni kom hit för att vara till hjälp.

”Och den allra första gången jag talade inför åhörare – jag mäter inte tiden – men det var ett tag sedan med er tid sett. Jag talade om att ”utstråla”, att utstråla Kärlek och Ljus, och jag talar fortfarande om det, för det är det viktigaste uppdraget ni kom hit för att delta i!!! Ni har var och en av er, en egen speciell gåva, era egna speciella perspektiv, men det som förenar er som medlemmar av denna Ashtar On The Road Familj, och som medlemmar av Planeten Jordens Mänsklighet, är att ni alla är Gudomliga Ljusfyrar! Så kom samman i det när ni kan. Förena er!

”Sekhmet kommer att visa mer av detta genom en aktivitet.**** Hon kallar det ”Övningar” eftersom hon är en sådan aktiv person – personlighet skulle jag vilja säga. Hon är inte förkroppsligad, men presenterar sig ganska ofta i sin energikropp, som är lysande och ganska imponerande, för hon är väldigt lång! Hon kommer att leda oss alla i en mycket speciell övning, för att vidareutveckla det vi talar om, eftersom ni är lika mycket med i detta samtal som jag!!! Ni kanske tror att jag är den enda rösten här, men jag får feedback från var och en er, även när jag berättar med ord, meddelandena, knippena med Ljusenergi som blir de budskap som översatts, genom denna Röst.

”Vi har alla Uppdrag och Avsikter. Vi är alla här för att uppnå Uppdragen och Avsikterna. Och ni hörde från själva mästarna.* Det är klart! Det är utfört! Det är en färdig uppgift! Och om ni vill referera det till ett datum – låt oss bara säga, tiden är nu! Mänsklighetens fria vilja har segrat!!! Ljuset lyser upp hela Planeten Jorden och lyfter upp den – och många av er vet hur det känns – att lyftas upp till en högre dimensionell verklighet. Och självklart är ert mål att upplyftas permanent från 3D, och att gå dit verkligheten finns, för 3D – vad är det? – en holografisk illusion, att spela ett spel – vad ni än föredrar att kalla det.

”Mottag nu en bugning, alla ni spelare på Planeten Jorden. Ni kanske vill spänna fast era säkerhetsbälten, eftersom vi ökar dominobrickornas fall med en sådan hastighet, och om ni spänner fast er och stannar kvar i den Höga Vibrationen, kommer ni att få en vacker vy – de Medkännande Observatörernas Vy över allt som händer just nu! Och ni kommer också att sitta i ert eget förarsäte, eller i ledarstolen för ert råd – eller hur ni önskar uttrycka det – för att skapa det som kommer sedan på era tidslinjer – individuellt, och på tidslinjen för den stigande Planeten Jorden, och alla som medföljer denna Planet till sin Högre Dimensionella Hemkomst!

”Ja, det är ganska spännande, eller hur? Och, jag, Ashtar, tackar för er uppmärksamhet, och för er närvaro i denna Samling! Jag ser gärna att ni fortsätter er uppmärksamhet nu, och oavsett om ni brukar vara bland åhörarna eller om ni är här för första gången – så är vi alla här tillsammans på det Nya Jerusalems Brygga, för att fira allt som har uppnåtts, och förverkligandet av vårt Uppdrags framgång tillsammans!!! Tack, mest Älskade Familjemedlemmar, i Kärlekens Enighet Är Vi! Så är det. Salut!”

 

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

* Tara and Rama’s A&A Report:

http://www.ashtarontheroad.com/tara-rama-report-6-27-17.html

** Sananda’s Healing Hands of LoveLight Meditation:

http://www.ashtarontheroad.com/sanandas-lovelight-mp3.html

*** Transcript of Mother Gaia’s Message:

http://www.ashtarontheroad.com/mother-gaia-communion.html

**** Sekhmet’s Communion with Mother Gaia Exercise:

http://www.ashtarontheroad.com/catalog/item/2497194/10335817.htm

http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-free-will-prevailed.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, Jun 27, 2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

Du gillar kanske också...