Att tänka genom kärlek, 15 februari 2024

 

 

Att tänka genom kärlek

15 februari 2024

 Gerrit Gielen

lightraisersworldwide.com/thinking-from-love-gerrit-gielen/

Allt i naturen är föremål för en rytm. Tänk på årstiderna, till exempel, eller växlingen mellan dag och natt. Denna rytm är en del av naturen och vi upplever den som självklar. Livets naturliga utveckling är bara möjlig tack vare rytmer. Utan natt skulle vår jord värmas upp till en kokande, livlös öken, och utan dag skulle hon frysa. Båda är nödvändiga för livets evolution och tillväxt.

Mindre självklart är att vi finner vårt inre liv också är föremål för en rytm. Där finns också växlingen mellan ljus och mörker. Ljusperioder, där allt går smidigt, varvas med svåra perioder av rädsla, ilska, förtvivlan och tvivel. Ändå tjänar dessa perioder också sitt syfte. Precis som allt liv på jorden utvecklas, på grund av växlingen mellan ljus och mörker, växer vi som människor också på grund av rytmisk variation. Särskilt svåra perioder visar sig i efterhand ofta vara mycket lärorika tider som ger inre tillväxt och fördjupning.

Balansen verkar dock ibland gå förlorad. Mörkret börjar dominera och vi tappar kontakten med ljuset; vi kan inte föreställa oss att det någonsin kommer tillbaka. Natten blir inte längre dag; mörkret verkar vara permanent. Livets naturliga rytm stannar, och det finns ingen mer rytm, ingen mer tillväxt, bara stagnation.

Varför är det så? Varför är det så att vi ibland inte följer livets naturliga rytm och fastnar i den mörka fasen?

I den här artikeln vill jag visa att denna känsla av att vara fast i mörkret ofta orsakas av ett felaktigt sätt att tänka; att genom att tänka från rädsla förlänger vi på konstgjord väg mörkret i vårt liv. Jag vill också visa vad vi kan göra åt detta, hur vi kan lära oss att tänka utifrån kärlek. Att tänka utifrån kärlek är det naturliga sättet att tänka och är i linje med livets rytm och stimulerar inre tillväxt.

Vårt tänkande

Vi har väldigt många idéer och åsikter om världen omkring oss, och många av dem kommer inte från oss själva, utan överlämnas till oss av världen omkring oss: av tidningar, tv, internet och alla människor vi möter. som ofta omedelbart är redo att uttrycka sin åsikt om något.

Vårt tänkande börjar alltid med antaganden om världen omkring oss. Detta är jämförbart med matematik, som börjar med antagandet av ett antal axiom: principer som inte kan bevisas. Därifrån använder du förnuft. Man kan till exempel anta att det kortaste avståndet mellan två punkter är en rät linje, som man kommer fram till i traditionell geometri. Om man antar att så inte är fallet, så uppstår en annan form av geometri som är användbar: icke-euklidisk geometri som visar sig vara mycket användbar inom modern astronomi.

Vårt tänkande är precis som matematik. Om du tittar ordentligt på ursprunget till människors åsikter kan du se att de är baserade på ett antal antaganden som anses vara sanna. Generellt sett kan en idé alltid tas tillbaka till antingen rädsla eller kärlek.

Tänka genom rädsla

Att tänka utifrån rädsla leder alltid till en dualistisk syn på verkligheten. En sak eller situation är bra, den andra är dålig, och vi måste vara vaksamma för den dåliga saken eller situationen. Den synen på verkligheten gör vår värld osäker.

Låt oss säga att vi känner oss hotade av en viss grupp människor, sedan börjar vi tänka på dem av rädsla. Vårt tänkande är då benäget att betona skillnaderna: de har en annan religion, andra normer och värderingar. De vill påtvinga oss sina normer och värderingar, så de är farliga. Det sättet att tänka leder till en tro på dualitet, som bara bekräftar och förstärker den ursprungliga rädslan.

Och vad händer inom oss som ett resultat av det sättet att tänka? Den ursprungliga, irrationella rädslan förvandlas till en bestämd världsbild. Med hjälp av vårt tänkande konstrueras en ofantlig struktur av tankar, betydelser och ”fakta” som skapar en permanent bostad för rädslan. Denna struktur börjar fungera i oss som ett slags filter genom vilket vi uppfattar verkligheten: allt som är kongruent med den rädslan uppfattar vi förstorat, och resten ser vi inte längre.

Att tänka på det sättet får vår inre värld att fyllas med ”tänkande slott”. Och på grund av dessa tänkande slott blir det nästan omöjligt att känna igen den ursprungliga rädsla som ligger till grund för konstruktionen. Denna rädsla är gömd bakom ett ”murverk” av åsikter och begrepp som bekräftar och stöder den. Men de sanna invånarna i strukturen är rädsla och ilska. Varhelst det finns ett sådant slott, flödar inte energin längre; ljus och liv försvinner från vår inre värld. Vi utstrålar oflexibilitet och partiskhet, och vår inre utveckling stagnerar.

Ett konkret exempel kan förtydliga detta. Anta att en kvinna har en viss rädsla för män. Från den rädslan kommer hon att tänka på, uppfatta och tolka beteendet av män. Hon drar då slutsatsen att män är opålitliga, dominerande, våldsamma och ytliga. Detta sätt att tänka påverkar inte bara hennes relationer med män, det leder också till att hon förtrycker sin egen manliga sida. Hon erkänner inte de positiva aspekterna av manlig energi, som drivkraft, att stå upp för dig själv och sitt syfte. Att tänka på det här sättet skadar hennes egen förmåga att stå upp för sig själv och medvetet sätta gränser. Hennes kvinnliga egenskaper av empati och känslighet kan bli ”överutvecklade”, vilket kan försvaga och trötta ut henne. Konsekvensen av detta är att hon kommer att uppleva omvärlden som ännu mer maskulin och fientlig. Hennes rädsla kommer att börja dominera henne ännu mer.

Det är så att tänka från rädsla, leder till en negativ spiral som upprätthåller sig själv: vi börjar tänka från rädsla, och sedan leder detta tänkande till en uttalad dualistisk syn på saker och ting. En världsbild, ett ”tänkande slott”, skapas som döljer den ursprungliga rädslan och gör det svårt att ärligt och kärleksfullt möta den. Att tänka från rädsla blockerar det naturliga flödet av energi och undertrycker något inom oss själva. Så småningom reflekterar denna dualistiska världsbild tillbaka på oss själva och förstärker rädslan.

Tankar utifrån kärlek

När vi börjar tänka utifrån kärlek, kommer vi att bli medvetna om alla tings inre enhet. När vi till exempel tittar på människor från olika kulturer med kärlek, då ser vi inte längre skillnaderna, utan mest det gemensamma. Vi inser att dessa människor också längtar efter en lycklig familj och ett trevligt jobb. De vill också det bästa för sina barn och en harmonisk tillvaro med andra. Skillnaderna är endast yttre.

Starka, uttalade åsikter betonar ofta en viss dualitet: det här är bra, det är det inte. Bakom dessa åsikter döljer sig rädsla. Åsikter som uttrycks från kärlek är mycket mjukare och mer nyanserade. De visar alltid förståelse för det som är annorlunda och betonar den inre enhet och samband som finns. På en djup nivå är universum ett; på ett djupt plan är mänskligheten en.

Istället för att bygga tänkande slott för våra rädslor, kan vi fokusera vår uppmärksamhet på våra rädslor. Vi kan använda vårt tänkande för att titta igenom murverket, bryta ner väggarna och möta rädslan direkt. Rädslor är som barn som har saknat kärlek. Dessa barn vill inte ha ”slott” för skydd, de längtar efter värme, kärlek och erkännande. De vill bli sedda och längtar efter ljus.

Kärlek är kraften som förbinder de utstötta med enheten.

Vår inre värld är inte skild från den yttre världen, allt är en del av samma enhet. Genom att kärleksfullt tänka på andra, flödar kärleken mot dem. De berörs av det och det kan påverka och förändra dem. Insikten om alltings inre enhet finns djupt inom varje levande varelse. Genom att utstråla kärlek berör du denna kunskap och aktiverar den. Kärlek löser upp dualiteten, både i din inre värld, såväl som i din yttre värld.

Detta är anledningen till att Kristus säger: ”Älska dina fiender”. För kärlek förändrar dina fiender till vänner. Detta gäller både för fienderna utanför oss, såväl som för fienderna inom oss: rädsla och ilska.

Att lära sig tänka från kärlek: praktiska tips

Skiftet från att tänka från rädsla till att tänka från kärlek är inte lätt, eftersom rädsla alltid har en benägenhet att flytta sin uppmärksamhet utåt: till föremålet för vår rädsla.

Låt oss säga att vi är rädda för en spindel, då fokuserar vi all vår uppmärksamhet på spindeln, som är utanför oss och inte på rädslan i sig. Istället för att slå oss ner med vår rädsla fokuserar vi vår tankekraft på frågan om hur vi kan förstöra spindeln, hur vi kan undvika att fler spindlar kommer in i framtiden osv.

Saker och ting blir ännu svårare om vi har byggt ett helt tänkande slott runt vår rädsla, vilket gör det nästan omöjligt att känna den, eftersom den gömmer sig bakom murar av åsikter och idéer.

Nedan finns en handlingsplan som kan hjälpa dig.

1) Var beredd att ärligt möta dina rädslor. Var villig att acceptera att det bakom många av dina åsikter och idéer finns rädsla och/eller ilska. Detta är ett mycket svårt steg. Ställ dig själv följande fråga: ”Kan det vara så att många av mina föreställningar, som jag i flera år har förkunnat med bestämd säkerhet, är baserade på rädsla och ilska, och inte på kärlek?” Att hitta modet att upptäcka ett ärligt svar på denna fråga är det första och största steget.

2) Om du är beredd att göra ovanstående, hitta då en lugn stund och styr din uppmärksamhet inåt. Försök att känna din rädsla. Styr din uppmärksamhet ner till magen, där negativa känslor vanligtvis gömmer sig, och säg: ”Kom ut, du får vara här.” Var tyst och föreställ dig att rädda eller arga barn sakta kommer gående mot dig från mörkret. Låt kärleken flöda mot dem och välkomna dem.

3) Tänk på åsikter och idéer som du håller fast vid med en viss häftighet; de kan handla om världen, om människor runt omkring dig, om din relation – vad som helst. Föreställ dig nu att en annan person förkunnar samma åsikt till dig. Och sätt inte så mycket uppmärksamhet på vad han säger, men till vad han utstrålar. Är det kärlek eller något annat? Flödar energin från hans hjärta, eller kommer den från någon annanstans? Och om det är något annat än kärlek, vad är det?

Undersök det, och titta även noga på den person du har valt att uttrycka din åsikt. Vem är det och varför valde du den personen? Detta val har också betydelse. Du kan naturligtvis göra den här övningen med att du uttrycker din åsikt också, och titta på dig själv på avstånd. Vad utstrålar du?

Genom att upprepa ovanstående steg regelbundet kan vi gradvis lösa upp de inre blockeringar som stör den naturliga rytmen i våra liv, de tänkande slotten. Ett tänkande slott fungerar som en damm, som blockerar det naturliga flödet i våra livs flod. Om vi tar bort dammen kan liv och ljus åter strömma igenom.

Perioder av mörker är en del av livet, och livets flöde leder oss tillbaka till ljuset av sig självt. Men för att kunna följa med i det flödet måste vi vara villiga att möta mörkret i oss själva, ärligt och kärleksfullt. Detta är kraften i att tänka utifrån kärlek.

Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *