En kritisk aspekt av vårt kollektiva uppdrag under 2024, 15 februari 2024 

 

 

En kritisk aspekt av vårt kollektiva uppdrag under 2024

15 februari 2024 

av Patricia Cota Robles
https://eraofpeace.org/blogs/vlog-scripts/a-critical-facet-of-our-collective-mission-for-2024

Idag är det Alla Hjärtans Dag. Det här är en dag då miljontals människor runt om i världen fokuserar på Kärlek och med glädje uttrycker sin Kärlek på unika sätt för människorna i deras liv. Mänsklighetens fokus på Alla Hjärtans dag skapar en Kollektiv Bägare av Medvetande som ger vår Moder Gud möjligheten att exponentiellt expandera sin Omfattande Gudomliga Kärlek genom hjärtat och sinnet hos varje människa på Jorden.

Vi får höra av vår Fader-Moder Gud att under 2024 kommer expansionen av vår Moder Guds Omfattande Gudomliga Kärlek att vara en kritisk aspekt av den Gudomliga Missionen som Uppväckande av Mänskligheten är Kallad att uppfylla. Vänligen öppna ditt hjärta och ditt sinne när du lyssnar på dessa ord.

Idag, i tystnaden av varje persons nyligen omkalibrerade Hjärtflamma, låter vår Fader-Moder Gud en Kosmisk Ton med den Gudomliga Avsikten av Uppvaknande ljuda, till nya nivåer inom var och en av oss, i VETSKAP om att vi är EN och att det inte finns någon separation. Denna sakrala och heliga dag ber vår Fader-Moder Gud den Uppvaknande Mänskligheten att hjälpa till med denna heliga strävan genom att intensifiera våra ansträngningar att hålla våra Systrar och Bröder i Mänsklighetens Familj inom vår Gudomliga Kärleksfulla omfamning.

Yttervärldens skenbarhet och smärtsamma livserfarenheter har fått många människor att bli cyniska när det gäller Kärlek och konceptet av ALLT Livs Enhet. De tror att denna typ av villkorslös Kärlek är orealistisk och ytlig. Så idag, under detta kritiska skede av vår uppstigningsprocess, vill vår Fader-Moder Gud påminna mänskligheten om en viktig sanning som de delade med oss när vår Moder Gud äntligen kunde återvända till Jorden och återta sin position inom allas Gudomlighet inom alla personers Hjärtflamma.

Gå in i ditt Hjärtas Gudomlighet och begrunda följande ord från vår Fader-Moder Gud inom den Upplysta Sanningens Låga som pulserar där. Och vi börjar.

Så mycket har skrivits om Kärlek att det nästan har blivit en plattityd, men vår Moder Guds Omfattande Gudomliga Kärlek är den mäktigaste Kraften i Universum. Det är vibrationen från vilken vi föddes ur Guds Hjärta och det är vibrationen genom vilken vi nu måste utvecklas och Stiga Upp tillbaka till Guds Hjärta. Vår Moder Guds Kärlek har inga band, inga barriärer eller villkor. Inom den oändliga kraften av vår Moder Guds Kärlek finns det ingen smärta eller sorg, ingen brist eller begränsning. Hennes Kärlek innehåller i sitt väsen den fulla potentialen att höja sig över alla mänskliga förhållanden, allt självförvållat lidande och all slags kaos, förvirring, hopplöshet och förtvivlan.

Vår Moder Guds Kärlek helar illusionen av separation. Den föryngrar, vitaliserar och gör allt som den omfattar.Det är den enskilt största källan till Förlåtelse, och den återklingar med den fulla samlade farten av vår Eviga Frihet i Ljuset. Vår Moder Guds Kärlek är grunden för HELA Skapelsen. Det är den odelbara, oföränderliga extasen som tillåter oss att känna Kärlek i allt. När vi upplever Kärleken till vår moder Gud förstår vi att vi ALLA är Ett. Vi VET att varje partikel och våg av Livet är sammankopplade, beroende av varandra och relaterade till varandra. Oavsett om vi är en magnifik Sol, en person eller ett grässtrå, är vi förenade i vår Fader-Moder Guds Kropp av det allomfattande sammanhängande Ljuset av vår Moder Guds Omfattande Gudomliga Kärlek.

När vår Moder Gud återtar denna Jord och återigen smörjer Mänskligheten med sin Oändliga Kärlek, börjar vi uppleva en djup vördnad för ALLT liv. Vår Moders Kärlek pulserar nu i kärnan av våra Varelser; den finns INTE utanför oss. Vi behöver inte längre söka det Gudomliga Feminina från långt håll. Vi behöver bara acceptera att vår Moder Gud har återvänt, och att hon nu lever i varje Människas Hjärtflamma.

Hennes Kärlek pulserar i den tysta rytmen av varje Hjärtslag, varje andetag. Det är det Universella Språket som nu talar till hela Mänskligheten genom vårt Livs gåva. När vi tar oss tid att lyssna i vårt Hjärtas tystnad, hör vi den kosmiska tonen och viskningarna från vår moder Guds Kärlek inspirerade av Naturens under och Sfärernas Musik.

Vår Moder Gud återupprättar nu sitt Förbund om Gudomlig Kärlek med Jordens Barn, vilket kommer att förbättra vår förmåga att en gång för alla acceptera gåvan av Guds Eviga Fred och Oändliga Överflöd. Genom detta Förbund kommer försörjningen av allt gott för evigt och alltid att svämma över i händerna och användningen av Guds Söner och Döttrar. Härligheten av Guds Eviga Fred och Oändliga Överflöd kommer att vara en uppenbar verklighet inte bara i detta ögonblick, utan långt bortom Jorden och tiden in i Evigheten.

Nu förenar sig Ljusväsendena från vår Stora Centrala Sol med oss för en åkallan som kommer att hjälpa varje person på Jorden, även de mest motsträviga och sovande Guds Söner och Döttrar, att höra den Kosmiska Tonen som återklingar i varje persons nykalibrerade och balanserade Hjärtflamma. Vårt osjälviska deltagande i denna åkallan kommer att hjälpa JAG ÄR Närvaron för varje person på Jorden att väcka inom dem VETANDET att ”Vi är Ett.”

Ljusväsendena går nu in i auran av JAG ÄR Närvaron av varje Guds Son och Dotter som vistas på Jorden. Tillsammans kommer vi att integrera den högsta möjliga förståelsen av vår Moder Guds Kärlek och Enheten i ALLT liv i våra Hjärtflammor och vårt Medvetna Sinne.

O, Guds högsta närvaro i allt liv, i ditt Eviga Kärlekshjärta fördjupar jag mig och allt Liv på denna ljuva Jord. Jag överlämnar medvetet mina Jordiska Kroppar för att förenas med Ditt Väsens Kärleksnatur tills JAG ÄR ett rent fokus för din omfattande Gudomliga Kärlek – en levande juvel i din Tillbedjans Krona.

Den väg jag går i Livet leder bara till Kärlek. Min fysiska kropp fylld med Kärlek blir lysande och oövervinnerlig. Mitt eteriska fordon som utstrålar Kärlek Transmuterar det förflutna. Kärlek i mitt sinne säkerställer uttrycket av Dina Gudomliga Tankar. Kärlek i mina känslor bekräftar att Gud är den enda kraft som verkar.

När JAG bara tänker, känner och minns Kärlek, vet jag att min JAG ÄR-närvaro verkar genom mig och utstrålar fullkomligheten av min allvetande, allestädes närvarande, allsmäktige Fader-Moder Gud, Allt Som Är, till Mänskligheten och allt Liv, som Jag har lovat att Älska FRITT.

I detta uppvaknade medvetande av Omfattande Gudomlig Kärlek, blir min ande Helig Ande, och JAG ÄR Guds Kärlek som sträcker ut handen för att göra anspråk på denna Jord.

I Kärlek magnetiserar jag alla Guds Välsignelser till mig, och i Kärlek utstrålar jag dessa välsignelser till allt liv omkring mig. JAG ÄR Kärlekens Ande som genomsyrar formen tills allt dras tillbaka till den odelbara helheten.

Jag känner Kärlekens pulsslag i allt Liv och Kärlekens kontinuitet i alla upplevelser jag någonsin har känt. Det är ALLTIGENOM Kärlek.

Jag föddes ur Kärlek. JAG utvecklas genom Kärlek, och JAG Uppstiger tillbaka till Kärlek.

JAG ÄR ALLTIGENOM KÄRLEK, och JAG ÄR Evigt Tacksam. Och så är det, Älskade JAG ÄR.

Kära Du, Gud Välsigne Dig. Jag ser fram emot att vara med Dig nästa vecka.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *