Meddelande från Vidal Frosi – Absolut eller Relativ Sanning, 31 maj, 2023

ABSOLUT ELLER RELATIV SANNING?
2023-05-31
Älskade Ni!
När vi hör att sanningen ska göra människan fri, så betyder det att den absoluta sanningen ännu inte är känd på planeten Jorden. Detta bevisar att själarna som kom hit, fortfarande förblir gisslan i sin egen begränsande tro, för var och en har sin egen sanning, och denna i sin tur, är alltid relativ.
De Gudomliga planerna för världarna tar hänsyn till egenskaperna hos varje planet, varje stjärna och varje galax. De är olika skolor, med särskilda egenskaper som matchar varje siderisk värld. Och jorden är en av de mest komplexa skolorna i detta lokala universum.
Här i frekvensen av den tredje dimensionen är inget verkligt, eftersom materiens densitet förvandlar allt till holografi. Själar som är inkarnerade på jorden har väldigt begränsade medvetanden, så till den grad att de kallas Själfraktaler. Denna begränsning tillåter inte ett sådant medvetande att ha kunskap om den absoluta sanningen.Det här är också en av anledningarna till att själen diskarnerar efter varje period i det kroppsliga livet. Endast utanför materien kan den höja sitt medvetande något, och på så sätt bedöma sin resa genom denna mänskliga upplevelse. I det astrala planet, med den verkliga kunskapen om lärandet, görs en ny plan för inkarnation för att fortsätta evolutionen.
För närvarande har själarna som är inkarnerade här på jorden mellan 600 och 1100 inkarnationer. Och det finns inte den minsta möjlighet att ha två identiska medvetanden, det vill säga med samma upplevelser. Var och en levde sina dagar och sitt lärande individuellt, även om alla går i samma skola.
Fast, det finns allmänna regler för varje själ. Att uppleva dualitet, leva i polaritet i varje upplevelse, och genom denna självkännedom tillämpa den och allt runt omkring, naturligtvis inom de Moraliska Lagarna som styr världarna, för detta är huvudlinjen som leder själen till stegen för Uppstigning.
När varje upplevelse är gjord och man är medveten om ett gott uppförande och utan att misslyckas i testerna i slutet av denna planetariska cykel, kan själen stiga upp till en värld av pånyttfödelse, det vill säga, den kan äntligen lämna denna skola för gottgörelse och prövning.
I det ögonblick då jorden också gör sin övergång till en högre oktav i den galaktiska spiralen, kommer dess tredimensionella frekvens också att stiga till den lägsta nivån i den femte dimensionen. Det har tidigare sagts att den Nya Jorden kommer att ha femdimensionella frekvensband. Det blir då en frekvensvariation mellan den femte och den nionde dimensionen.
Tillbaka till nuet av denna jordiska mänsklighet, så är vi på den interdimensionella bron. Det är på den här bron som avslöjandena kommer att ske. Endast här kommer sanningen att bli känd. Och alla som kommer att slutföra sin resa, kommer att få tillåtelse att verkligen få veta den absoluta sanningen. De kommer att minnas varje upplevelse; varje upplevd situation; varje dag och varje ögonblick i alla tidigare liv. De kommer att minnas alla läxor de lärt sig. Och de kommer att veta när och var de blivit godkända eller misslyckats.
Men framför allt kommer de att minnas, att livet aldrig varit något annat än en bra teater. Du kommer att förstå att själen i varje reinkarnation, representerade en annan karaktär som upplever polariteten inom dualiteten, ibland i den ena änden, ibland i den andra. Du kommer att minnas att ingenting var verkligt, men att var och en spelade sin roll så perfekt, att allt verkade verkligt. Verkligt så till den grad att du kan känna smärtan, sorgen, glädjen och konsekvenserna av varje handling.
På andra sidan bron kommer själen att återta allt sitt medvetande. Om den i den tredje dimensionen kunde använda mellan 1-2 % av sin verkliga kapacitet, så kommer medvetandet redan i ett tidigt område av den femte dimensionen, att nå 79 %. Eftersom den nya jorden kommer att ha femdimensionella band, kommer den uppstigande själen att kunna nå 100% av sitt medvetande, genom att nå frekvenser av den nionde dimensionen. Detta kommer att vara möjligt på den Nya Jorden.
Har någon där ute förmågan att skala upp kvantsprånget som varje person kan nå när de gör sin uppstigning? Det sägs att Einstein ansågs vara ett geni, eftersom hans medvetande expanderade till nära 5%. Trots det är vi fortfarande långt ifrån att verkligen förstå, hur vårt medvetande kommer att bete sig i denna frekvens.
Tillbaka till meddelandets titel, hur skulle vi kunna bedöma människorna runt omkring oss, då var och en haft sina egna upplevelser och sitt lärande, på ett unikt och individuellt sätt? Kan det vara så att varje inkarnerad själ är ett medvetande som gått igenom och känt varje handling, varje läxa och lärt sig enligt de ögonblicken, varje minut i dess hundratals inkarnationer?
Vi är produkten av oss själva. Vi är summan av dessa individuella upplevelser. Vi är arkitekterna bakom vårt arbete och vi omvandlar det. Vi är då ett specifikt, individualiserat och unikt konstverk. Därför är vi individer. Vi är en slutprodukt orkestrerad av vårt bemästrande.
I så fall har vi nått slutet på denna planetära cykel. De som har assimilerat och nu kan omsätta allt detta lärande i praktiken, kan korsa dimensionsbron. Hela mänskligheten finns i spetsen till denna bro. Precis som i en stor öppen amfiteater, så är det mycket mummel. En del vet exakt varför de är där, och de vet att de behöver gå över bron nu. Andra, är fortfarande inte säkra på någonting. Och det finns de som inte tror på det som finns på andra sidan.
Men det finns enighet: alla tror att deras sanning är den enda rätta. På sätt och vis är det okej. Om var och en har upplevt sina upplevelser på ett unikt sätt, så har de sanningen om sig själva. Men de besitter dock inte sanningen om andras upplevelser. Detta är den stora konflikten som finns hos mänskligheten just nu.
Man måste förstå denna tillfälliga process för att inte döma andra. Vi vet inte hur de upplevt varje upplevelse, inte heller känner vi samma sak när vi går igenom samma situation. Det är dessa känslor som formade övertygelser och sanningar hos var och en. Då förstår vi att det inte finns någon absolut sanning.
I den tredje dimensionen finns det ingen möjlighet till denna absoluta sanning, för allt är en illusion; ett hologram. Därför berättar vi om det här. Det är som om alla beskriver ett fenomen. Det kommer alltid finnas lika delar, men det kommer att finnas många olika beskrivningar av samma sak, för ni behöver bara se det från en annan vinkel, och visionen kommer inte längre vara densamma, än mindre tolkningen genom andra förståelser.
Sanningen som mänskligheten känner till är då relativ, utan en skugga av tvivel. Detta räcker för att alla ska förstå, att det inte finns någon anledning att argumentera. Mumlandet som nämndes tidigare, är inget mer än en diskussion om vars och ens sanning. Men redan i de första stegen på den interdimensionella bron, börjar medvetandet vidgas. Det räcker för att varje själ ska känna att det finns mycket mer än bara deras sanning.
Där börjar man förstå att man bara besitter en del av sanningen, och att andra besitter de andra delarna. Som bitar av ett stort pussel, kommer var och en att lägga sin bit på dess rätta plats när de kommit över bron. Och när bilden formas kan alla se dess verkliga mening. Då kommer sanningen att bli absolut. Detta kommer också att vara det verkliga ögonblicket av befrielse från illusionen, som täcker 99% av vårt medvetande.
Att förstå denna process gör oss fria på ett sätt, även innan vi passerar bron. Tänk på det!
Jag är Vital Frosi och mitt uppdrag är att upplysa!
Namasté!

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *