Babaji via Jahn J Kassl, 23 juli 2017

Babaji via Jahn J Kassl, 23 juli 2017

Dröm: Den ryska presidenten Wladimir Putin är mördad! Jag vaknar och är orolig för Ryssland och världen.

Fråga: Drömde jag bara och processade min egen oro, eller finns det mer i denna scen?

BABAJI: Jag är med mänskligheten och hela mänskligheten är i min omsorg. Förändringen startar i Ryssland, och från Ryssland kommer denna förändring och förnyelse nå hela världen.

Det krävs fortfarande lite mer tid – knappast mer än en blinkning av Guds öga, men ni behöver vänta på denna tidpunkt. Din dröm pekar på denna potential. Det görs verkligen stora ansträngningar på denna jord för att få det att ske.

Än så länge har de alla misslyckats. Var medvetna om: Varje varelse som var placerad på jorden av Gud och som fullföljer sina uppdrag, kommer göra det så länge himlen kan förutsäga det. Ingen kraft på jorden kan förhindra det.

JJK: Är det möjligt eller ens troligt att detta är Putins öde?

BABAJI: Det beror avgörande på om denna varelse av ljus kommer kunna fullfölja sitt uppdrag. Och detta är avgjort. Så släta ut dina ”orosrynkor”, för jordens välbefinnande ligger inte bara i händerna på en, utan i händerna på många som är hängivna med kropp och själ.

Situationen håller på att bli kritisk!

Situationen på jorden håller på att bli ännu mer kritisk. Detta betyder att allt som är fel, mörkt och ont kommer till ytan nu. Ni är perfekt förberedda på detta och ändå är denna tid helt utmanande för er. Detta betyder att innan det blir ljus, blir denna jord mörk.

Därefter kommer en ny dag att gry – en dag som de som då bebor jorden inte kommer att känna igen. Det är så banbrytande händelserna är, och hur några profetior blir sanna.

JJK: Kommer vi kunna förhindra det värsta?

BABAJI: Det värsta för denna jord, vilket är total förintelse, har ni redan förhindrat. Men att undvika det ”värsta” för sig själv är inte längre möjligt för dem som envist har stängt av sig från sin egen inre reversion.

Varje individ kommer att uppleva skiftet och den slutgiltiga omvandligen av denna jord på ett mycket unikt sätt. När två människor står bredvid varandra har var och en av dem olika upplevelser.

JJK: En kommer att tas från fältet och den andra kommer att lämnas kvar. (Bibeln (1))

BABAJI: Detta är sanningen och denna dag kommer närmare och närmare. Jag är beskyddaren av ert liv och jorden är under mitt beskydd.

Var inte rädda – se snarare varje dag i denna tidsstruktur som en unik gåva.

Var glada att mörkrets tid kommer till ett slut och att eran av bestående fred och ljus närmar sig.

Avvik inte från er väg, förbli fridfulla och kärleksfulla – allt annat har tagits hand om.

Håll ert hus rent så att ni vid alla givna tillfällen kan öppna era dörrar för den ni väntar på.

Jag är BABAJI

Jag är allestädes närvarande på denna jord.

 

» Source – Channel: John J Kassl

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

You may also like...