Befälhavare Ashian via Jennifer Crokaert, 25 juni 2019

Befälhavare Ashian via Jennifer Crokaert, 25 juni 2019

Ni är nästan där | Befälhavare Ashian via Jennifer Crokaert

Befälhavare Ashian ~ Ni är nästan där

av Jennifer Crokaert, 25 juni 2019, JenniferCrokeart.com

Ashian: Hälsningar, det är Ashian, och jag är så glad att komma hit idag.

Det finns många som kämpar och tittar upp mot himlen, för att få se ett fönster mot hemmet, ett fönster av hopp, som en liten inspiration för att de förändringar vi beskriver verkligen sker, och att allt verkligen är bra med er värld, mitt i röran och sönderfallet av det gamla systemet.

Vi vill att ni ska veta att allt är verkligen är som det ska. Ni är alla mycket älskade, och den här slutliga rensningen är till nytta för de som har motsatt sig det sista, de som varit ovilliga att gå framåt på sina vägar.

De erbjuds en slutlig frist, ett ögonblick för att stiga upp och omfamna kärleken som finns gömd inombords. Men först måste de vara villiga att också besöka de utrymmen där kärlekslöshet döljer sig, sprickor de önskar kunna glömma.

Om de är villiga att se bara en liten del av skuggan, så kommer de att göra sig själva en utmärkt tjänst för framtida liv, även om de väljer att inte stiga upp under denna livstid.

Jennifer: Tack Ashian, jag vet att många är spända för att få veta mer om de förestående avslöjandena och delegationerna. Vad kan du tillägga till detta?

A: Vi, precis som du, är mycket glada över att de sista förberedelserna är på plats.

Många runt om i världen, är förberedda [för den första kontakten]. Strategin kommer att bli formella och informella möten, vissa är mer höljda i diskretion än andra, för, kom ihåg, detta är ett planetärt klokt* projekt.

Återigen, det första av sitt slag, med att ta en civilisation från en galaktisk karantän till fullständigt avslöjande, på extremt kort tid. Faktum är att det inte skulle vara möjligt, om det inte var för de stigande energierna av kärleks-sunamis, och kärleken från de modiga, kärleksfulla ljusarbetarna.

De mänskliga kollektiven är både välsignade och lyckligt lottade för att ljusarbetarkollektivet inte bara uppfyllde sina själskontrakt, utan också gick bortom dem, för att begära och outtröttligt arbeta för en planetarisk uppstigning. Detta var aldrig riktigt ansett skulle kunna bli ett sannolikt resultat, och ändå är vi här nu.

J: Jag tror att Ljusarbetare överallt kommer att bli rörda över att läsa detta.

A: Och vidare till mötena, uppdragen, resorna.

J: Resorna?

A: Ja, som en del av introduktionsprocessen så krävs två saker. Det första är att de vi möter förlitar sig på oss som jämlikar. Den andra är att ni litar på vår teknik. Det har förekommit många ”hemska skräckfilmer” och historier som skapats för att skrämma er för våra skepp.

Som du vet från ditt besök**, så fick du inte någon upplevelse av att komma ombord alls. Hos många av oss [galaktiker] är våra skepp är förlängningar av oss, de är lika levande och medvetna som vi är. Därför utstrålar de också kärlek, medkänsla, omvårdnad och emotionell näring. De är inte inerta, långt därifrån.

Och då, när ni kommer ombord på våra skepp, och upplever hur det är att bli välkomnade där inne, av oss och våra skepp, så kommer det att bli en betydande del av … processen för avmystifiering … för mänskligheten.

Ni anser era hem inerta, men en liten del av er är medvetna om att de är kännande på samma sätt som bergarterna också är kännande. Att komma ombord på våra skepp kommer att visa sig vara en upplyftande, expansiv och regenererande upplevelse, för alla som väljer att besöka oss.

Det kommer, självklart, att börja med ett litet antal, men det kommer snabbt att öka när informationen breder ut sig.

Den kommer att utbreda sig mycket snabbt, när vi går in i slutfasen.

J: Hur ser den ut?

A: Det blir fysiska observationer, vida rapporterade och kompletteras med en-till-en-möten, delegationsmöten …

Ja! Jag känner att du undrar över tidpunkten, men så minns du att det handlar om vibrationer! Den krävda vibrationsnivån är uppfylld, men den måste stabiliseras. Det är den viktiga komponenten, stabiliseringen av den önskade vibrationsnivån. Du är nästan framme, söta du. Du är nästan där. Eller här!

J: Tack Ashian!

* ”Klokt” verkar ha använts avsiktligt, inte ”brett” som jag förväntade mig.

** Ashian hänvisar till när han och jag ”samexisterade”, och jag hade möjlighet att gå in i hans skepp som landade övertäckt på denna planet, och jag kunde bara uppfatta det genom mitt tredje öga.

 

Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...