Blue Light Channeling via Melanie, 22 juli, 2021

 

Uppstigningsprocessen, Kollektivet, de Innersta lagren, Konflikthantering

via Melanie – Blue Light Channeling

den 22 juli 2021

 

JT: Vi inser att kollektivet fokuserar på specifika lager, vilka är dessa lager som kollektivet för närvarande fokuserar på, utifrån ditt perspektiv?

MG: Kollektivet består av flera olika människor som har olika frekvenser. Så alla arbetar på olika lager. Men vad samtliga gemensamt delar, är att dessa lager är de djupaste lagren som vi arbetar på, de innersta lagren som nu avlägsnas.

JT: Kan du berätta för oss mer om dessa innersta lager? Vad menar du?

MG: Våra innersta lager är alla bilagor som finns kvar av vår identitet.

JT: Så jag förmodar att dessa lager även kan vara mycket svåra att tas bort. Vilka är de svåraste att bearbeta?

MG: Rädsla och ilska.

JT: Rädsla och ilska. Vilkendera av dessa två är starkare?

MG: De är i sig inte olika, men de har en olikhet i hur de vibrerar. Du kan se hur framträdande rädsla och ilska just nu är, överallt i den yttre världen.

JT: Överallt. Kan du tala om för oss vilka de kommande lagren är och som kollektivet måste bearbeta? Du nämnde att släppa taget om dessa saker som rädsla och ilska, samt bilagor.

MG: Dessa är nyckeln.

JT: Hur kan någon hantera en upplevelse av akut chock eller överväldigande? Vilket råd skulle du ge dem?

MG: Vad som sker i en situation av överväldigande är att personens nuvarande identitet har svårt att integrera de nya frekvenserna som man tar in och detta skapar en känsla av överväldigande. Det lättaste sättet att navigera genom detta är, och vi vet att det är enkelt att säga det utifrån det här perspektivet, men det är faktiskt att släppa taget om förväntningar, om bilagor som man har vidhäftat sig. Pusha er inte för att det ska ske, dra det inte till er, bara låt det vara som det är och känn det. Ni kommer då att se att ert överväldigande ger er bilder eller känslor, eller någonting i kroppen som sedan kan ge er ytterligare information om det lager som kommer upp för er personligen.

JT: Vi lägger märke till en hel del konflikter mellan familjer, vänner, arbetskamrater, samhället generellt. Hur kan vi hantera konflikter med någon annan och låta bägge personerna höja sin frekvens samtidigt?

MG: Konflikter inträffar när människor håller fast vid sin åsikt i en situation och försöker göra denna åsikt mer rätt än den andra åsikten. Utifrån vårt perspektiv så är konflikter någonting absolut onödigt. När ni väl känner spänningen från en uppkommande konflikt inom er, och ni vill reagera, ta ett steg bakåt ett ögonblick, andas, känn efter, och försök lyssna inåt först, innan ni agerar, för annars reagerar ni bara utifrån ett gammalt mönster. Ifall ni håller upp i en sekund, så skapar ni mer utrymme och ni ger er själv flera chanser att välja en annorlunda väg, sedan en väg att reagera bort från gamla mönster.

JT: Så på detta sätt kommer dessa gamla mönster också att falla isär?

MG: Absolut! Med alla dessa konflikter som sker nu, så hjälps vi av hela situationen, men eftersom vi är vana vid att fördöma obekväma situationer, så missar vi den biten när vi närmar oss det på det sättet.

JT: Vad behövs det för människorna för att slutligen sluta upp med att slåss om sina interna konflikter och hitta sätt att arbeta sig igenom dem?

MG: När människorna har börjat inse kärlekens kraft och kraften i sin själv-kärlek, så kommer detta att hjälpa dem att ta sig igenom situationen.

JT: Jag tror att själv-kärlek är en väldigt stor fråga. Jag kan se det i mitt personliga arbete. De flesta människor kommer med en större brist på själv-kärlek, med större konflikter på grund av bristen på själv-kärlek. Är detta också en källa till den större konflikten?

MG: Ja, absolut, det är början. För om vi inte älskar en aspekt av oss själva, så separerar vi den från oss själva och när väl detta sker, så fördömer en del i vårt psyke det. Och när vi ser detta utanpå i andra människor, så är det vad vi inte gillar hos andra människor. Det är en projektion av en del i oss själva som vi inte är kapabla att ännu älska.

JT: Utmärkt. Skulle du vänligen kunna beskriva vad det är som vi kallar uppstigningsprocessen? Vi vet att denna uppstigning kommer att vara olika för alla, men vi skulle verkligen uppskatta, om möjligt, att få ta emot något som liknar en blåkopia av processen.

MG: För samtliga är uppstigningsprocessen en mycket organisk process. Vad alla gemensamt delar gällande strukturen, är ögonblicket där människorna väcks upp, kan man säga, det är startpunkten, det är insikten, när de vet att de är något mycket mer än sina mänskliga aspekter, vilka de har känt till fram till denna del i livet. När de väl har fått denna insikt, inleds i själva verket uppstigningsprocessen och det finns inte riktigt några steg i sig, det är lagren, frisläppandet av lager efter lager efter lager. Den tid som uppstigningen tar är beroende av personens kapacitet att arbeta sig igenom detta lager. Ett lager kommer på nytt att dyka upp, om och om igen tills det är upplöst, tills det är transmuterat och personen är redo för nästa lager och ibland kan det inträffa att människor jobbar på tre eller fyra lager samtidigt.

JT: Så vi förväntar oss en gradvis förändring av verkligheten.

MG: Förändringen är redan här.

JT: Vi är en levande förändring.

MG: Absolut.

JT: Vissa människor talar om den plötsliga förändringen som de kallar eventet, som de väntar på. Vi lever redan i eventet, eller hur?

MG: Ja.

JT: Vi gör det. Hur och när skulle en stabilisering av 5D kunna vara möjlig?

MG: När det inte finns något kvar av någon sorts identifiering med självet och när självet fullständigt har transcenderat. Då smälter personen samman med sin multi-dimensionella varelse.

JT: Kommer det här att ta lång tid?

MG: Den är ständigt här, den är ständigt närvarande, det är människorna som glömmer bort det. När människorna ställer sig i linje med 5D så är de redan framme, den finns ständigt tillgänglig. Det är när deras själv på nytt kommer upp, eller något slags bihang som på nytt kommer upp, då sjunker de i frekvens och kanske inte längre känner 5D, men 5D finns här hela tiden, ständigt tillgänglig.

JD: Ständigt tillgänglig. Så den är inte något som ska komma, utan finns redan här. Vi badar praktiskt taget inuti den, vi simmar inne i den.

MG: Och vi är den, den är vår natur, det är bara vår insikt som vi saknar.

JT: Tack. Allt fler människor ser oidentifierade fenomen i skyn, där man inser att galaktiska bröder finns där och vistas bland oss, finns med oss. Finns det något specifikt system som används av våra galaktiska bröder för att arbeta på oss?

MG: Vi har nu så många olika galaktiska civilisationer närvarande på Jorden och olika civilisationer har olika specialiteter. Så det finns ett flertal sätt på vilka vi arbetar med människorna på Jorden just nu.

JT: Har alla dessa civilisationer samma plan för planeten, för vår planet Jorden?

MG: Ordet plan känns felaktigt här. Det är ingen plan. Det är en naturlig fortsättning på det som varit, och vi finns alla här för att stötta detta.

JT: Hur gör ni det?

MG: Vi ansvarar för den blå energin, för självaste frekvensens essens.

JT: Planetens frekvens menar du, eller varelsernas på planeten?

MG: Planeten tar hand om sig själv, men hon har också genomlevt så mycket smärta. Så ja, vi hjälper henne i termer av frekvens och också människorna. Jag ser nu flera olika människor som badar i olika färger. Och det är faktiskt så att alla får den frekvens eller den energi eller den färg som de för närvarande behöver. Vi kan känna vad ni behöver och när ni är öppna att ta emot det, så kan vi ge det till er.

JT: Utmärkt. Jag har en fråga gällande de Universella Lagarna. Kan du ge oss en överblick gällande vad de Universella Lagarna är?

MG: Man kan säga den grundläggande lagen, som inte är någon lag, utan att naturen i allting är att vi alla är Ett. Detta är den elementära grunden.

JT: Så vi är alla sammankopplade, vi är Ett.

MG: Och vi upplever oss själva på olika sätt för att lägga till upplevelsen av Enhet.

JT: Så säger du att vi kom till planeten Jorden för att glömma om enhetsmedvetandet och vi upplever att vara separata, en uppdelning? Varför skulle en själ välja att komma och uppleva detta?

MG: För det representerar ett sådant språng i en själs evolution att komma hit. Jorden är känd för att vara en av de tuffaste platserna att inkarnera till.

Stor kärlek till dig.

Melanie.

 

Kanaliserat den 7 juli.

Tack till Marcos Felipe Terra för bilden.

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög