Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 9 augusti 2021

Ärkeängeln Gabriel
Via Shanta Gabriel, 9 augusti 2021
Hemligheten med att Lita på Din Intuition
Stärk ert medvetna medvetande om andra tillstånd utanför det fysiska, kommunicera djupt inom er själva och lär er att lita på era egna svar.
Ni är här på den här planeten för att utveckla er själva  fullt ut. När de gamla filosoferna sa ”Känn dig själv,” talade de om kraften i Självmedvetenhet. Det innebär inte bara ens medvetenhet om det fysiska, eller ens om det mentala och emotionella jaget. Att verkligen känna sig själv innebär att ha en verklig urskiljning om vem man är som en multi-dimensionell varelse.
Ni har kunskapen inom er att veta om verkligheten bortom den fysiska världen, i vilken ni lever. Faktum är att utveckla en medvetenhet om dessa andra medvetandetillstånd, skapar en länk till den glädje och kärlek som många söker. De djupare egenskaper ni verkligen önskar i livet ligger bortom det fysiska planet. De finns i det utvidgade medvetandetillstånd som är er förbindelse med Gud, Källan till själva er varelse.
Att kommunicera med ert inre är att finna dessa egenskaper. Det krävs en vilja att se bortom ert yttre jag, och att ta den tid som behövs för att skapa medveten medvetenhet om kärleken och ljuset inom er.
Att praktisera:
När ni sitter tysta och andas djupt och långsamt, blir det omedelbara resultat i sinne, kropp och själ. Föreställ er att ni sitter i en pelare av gyllene ljus, som förenar Himlen med Jorden genom er. Det gör att ni kan utvidga ert medvetande och höja er vibrationsfrekvens till att matcha era drömmar. När ni lägger till bön och ber om det ni vill ha i ert liv, låter ni Änglarna arbeta för er.
På den här planeten med fri vilja måste ni be om deras hjälp, annars kommer de inte att hjälpa er. Det innebär inte nödvändigtvis en formell bön. Att fråga kan vara så enkelt som att säga orden för de egenskaper ni vill ha i ert liv, såsom Kärlek, Frid och Frihet. Att meditera på dessa egenskaper kan bokstavligen förändra ert liv och skapa ett rikare och mer glädjefyllt liv. Det låter er nyttja ert Högre Jag och era Skyddsänglar, så att ni kan kommunicera på de djupaste nivåerna av ert väsen.
Från den platsen kommer svaren ni får att komma från en nivå av Gudomlig Ordning, och allt som följer kommer att vara till det bästa för alla berörda. Ni kommer att ta emot intuition och känna till de handlingar och ord som hjälper er bäst inför de utmaningar ni stå inför. När ni börjar agera på er intuitiva vägledning, kommer ni att börja lita på er själva. Livet kommer att bli lättare. Ni behöver inte längre vända er till andra för att få svaren. Med varje fiber i er kropp kommer ni att veta vad som är sanning i era liv.
Att lita på er själva betyder inte att ni är ensamma, för ni är aldrig ensamma. Ni har hela tiden med er Änglar som hjälper er. Vissa har varit med er sedan urminnes tider. De arbetar i harmoni med Guds Ljus och känner er på er Själs djupaste nivå. Det är en tröst att veta att ni alltid är omslutna av deras vingar av ren kärlek, och omhändertagna bortom er förmåga att förstå.
Det är denna länk inom jaget som de flesta söker. De törstar efter kunskap om den kärlek som finns inom dem. Den är lätt tillgänglig genom bön och att sitta och andas på ett medvetet sätt. Så ge er själva tid att sitta i ljus och kärlek varje dag i fem minuter. Det är en enkel sak som kommer att ge er enorm glädje.
Änglarna är redo nu att leda er in i ljuset av ert sanna Jag. Skapa en medveten relation med ert Högre Jag, och hitta den glädje ni så gärna vill ha. Be om hjälp från Änglarna. Börja med att göra detta varje dag och mirakler kommer med säkerhet att ske, för mirakler är er födslorätt och ert naturliga tillstånd. Var medvetna om att ni förtjänar att ha ett liv fyllt av Kärlek, Glädje och Mirakle. Lär er att kommunicera med ert inre och lita på er egen sanning. Det är så ni kommer att leva er fulla potential och uppfylla ert högsta öde på Jorden.
Änglarna älskar er och välsignar er med allt som är gott. Kom ihåg ert meddelande från Ärkeängeln Gabriel idag:
Stärk ert medvetna medvetande om andra tillstånd utanför det fysiska, kommunicera djupt inom er själva och lär er att lita på era egna svar.
https://tinyurl.com/33p3knr9
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...