Brendas Blog via Brenda Hoffman, 17 oktober

Bild t Michaels text

Brendas Blog via Brenda Hoffman, 17 oktober

Kära Ni,

Det är dags att använda nya färdigheter som utvecklats som ett resultat av att ni upptäckt mer om ert nya själv.

Även om många av er fortfarande misstror att ni är annorlunda från det som var sant för fem år sedan eller till och med för en månad sedan, det är en korrekt bedömning av vem ni nu är.

Kanske känner ni inte den skillnaden av en mängd olika anledningar – mest noterbart är att ert nya ni är VD av er totalitet. Så det nya ni är det dominanta ni med nya hjälpare och assistenter.

Ni har gjort en transition förbi era guider, änglar och de flesta i ert råd – för ni är en medlem av ert råd med större kunskap om transition än någon annan medlem. Så det är så även om vi i etern kan driva på er och ge er hintar här och där, när ni utvecklas klarare in i ert nya ni, kan vi inte längre helt förstå era förmågor.

Kanske skulle det vara enklare att förstå om ni kommer ihåg hur glädjefyllda ni var första gången ni höll er nyfödda son eller dotter och ni visste att de var en unik individ, men inte säkra på vad de skulle uppleva genom sitt liv. Så är det för oss. Vi älskar er innerligt, men vi förstår inte hur era förflutna, nuvarande och framtida upplevelser kommer att ’spela ut’ under eller efter denna transition.

Ni är en ny Universell entitet – som precis börjar inse att spaka med era fötter och känna med era fingrar är njutbart. Ja, ni är i babystadiet av er nya skapelse – för ni skapade det nya ni. Men ett babystadium som är mycket mer utvecklat än något ni kan föreställa er.

För många av er är personliga datorer en relativt ny uppfinning. Ändå, kan era barn och barnbarn inte tänka sig ett liv utan datorer, inte heller har de en rädsla för datateknologi för de hade datavett innan de föddes.

På så sätt kommer era förmågor och vägar bli vardag för dem i framtiden. Men nu talar vi med er om er nya varelse och därmed nya förmågor.

Kanske ni inte har en aning om vad vi talar om för er dominerande tanke verkar ouppnålig. För många är det sant, men inte för er.

Då de beviljats kommer era nya förmågor att kännas något besvärliga, kanske till och med svåra först. Precis som småbarn som har svårt att plocka upp små saker eller krypa förrän de har övat ett tag.

Ni har deklarerat själv-kärlek och därför utökat er personliga repertoar mycket. Nu är det dags att agera på dessa förmågor.

De första månaderna eller veckorna med era nya erfarenheter med förmågorna kommer de verka något klumpiga, precis som när ni fick en skallra när ni var små som ni viftade så vilt att ni slog er i huvudet. Ni gav inte upp förrän ni lärde er hur ni skulle skaka skallran. Och när ni väl gjorde det, gick ni till andra saker, andra förmågor.

Så är det för er nu. Stanna upp bara för en stund för att kristallisera er dröm; ert sovande behov inom er varelse. Och VET att ni har förmågorna att uppnå det.

Några av er ifrågasätter den tanken för ert dominerande behov är att en annan person älskar eller accepterar er. Ah. Det ni verkligen önskar er är upplevelsen av kärlek eller acceptans. För om en annan skulle dyka upp som ger samma känslor inom er som är sant för ert nuvarande kärleksobjekt, skulle ni vara lyckliga.

Så det är så att det har gått förbi tiden då ni önskar en viss person eller sak – och generalisera istället vad ni drömmer om.

Det är inte längre ert bekymmer hur den drömmen uppfylls för ni är nu en naturlig skapare. Att skapa dessa sensationer ni drömmer om på det mest korrekta sättet för er varelse

Ni behöver inte längre vara bekymrade över detaljerna. Så var sanningen i 3D när era skapande krafter var begränsade till att fokusera på en sak tillräckligt länge för att skapa åtminstone en portion av vad ni ville ha, och även låta er behålla något av er skapande förmåga.

Nu när ni inte längre är bundna till händer och fötter och har skakat av er 3D, är ni fria att skapa de delarna som är rätt för det nya ni. Vilket verkar något svårt för ni känner er lite annorlunda från vad ni gjorde för en månad sedan. Ändå öppnade ni er varelse för en ny totalitet med nya skapande förmågor.

Kanske de förmågorna behöver lite finslipning – precis som för ett småbarn med en skallra. Men också lika sant som för småbarnet, er värld av möjligheter är så oändlig att de inte går att räkna nu eller någon tid i framtiden.

Tänk på den första gången era ögon som nyfödda fokuserade blicken. Och föreställ er sedan allt som hände er efter det.Så är er värld nu. Den är så långt bortom alla tidigare förväntningar som inte längre är definierbara.

Det är det nya ni. Det är ni som inte längre behöver assistans på djupet för att kämpa er framåt. För ni skapar en ny värld och nya Universum när ni utvecklar era nya förmågor på sätt som ingen, minst av allt ni, kan föreställa sig nu. Låt det vara så. Så är det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog and Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...