Nya Republiken Intel Uppdatering – 20 oktober 2016

th-4

Nya Republiken Intel Uppdatering – 20 oktober 2016

 

M1 frisläppte GCR/RV i onsdags 19 oktober kl. 18.00 PST.

Världsdomstolen (Hague) släppte sedan ett uttalande att alla GCR/RV fonder skulle frisläppas globalt och gav klara arresteringsorders av alla som försöker att stoppa denna frisläppning.

Advokater hos Världsdomstolen utfärdade därefter ett åläggande att alla val, globalt, skulle hävas för att införa NESARA.

Efter dessa domar och förelägganden så fördes nya USN valutor till inlösningscentra över hela nationen för privata inlösen denna helg.

Högre säkerhetsnivåer och utökade perimetrar sattes också på plats idag runt omkring alla finansiella institutioner från 16.00 EDT.

Det finns idag 22 000 ägare av ZIM valutor i USA.

Wells Fargo visar för närvarande följande suveräna kurser:

  • 8050 ZIM
  • 221 IQD
  • 221 IRR
  • 128 VND
  • 10 AFA

Alla valutor i den första korgen kommer att växlas in till deras tryckta sedel värde.

Kurser för inlösen kommer att variera i enlighet med planer för humanitära program och skapande av arbeten.

Ingen kommer att tvingas att acceptera mer än vad de känner de kan klara av.

60% av ZIM ägarna förväntas att processas inom 12 timmar

75% inom 24 timmar

90% inom 36 timmar

95% inom 48 timmar

5% förväntas att inte inledningsvis vara uppmärksamma.

 

Wells Fargo/Abbot Downing inväxlingscentra kommer att hållas öppna för de återstående ZIM ägarna som sakta vaknar upp.

ZIM ägare kommer att få de första inväxlingsmötena vid specifika ZIM inlösningscentra där Abbot Downing teams väntar på att assistera.

En plötslig inlösenrikedom anses kunna överföras till kommande generationer då alla inlösningsdepositioner nu hålls kontinuerligt inom det nya globala systemet av stiftelser.

Detta samma globala system av stiftelser garanterar 100% av alla depositioner (i ädla metaller) och är därför helt och fullt säkrat av det globala säkerhetskontona (Global Collateral Accounts).

Översatt: Era pengar är trygga både på kort och lång sikt.

Som en del av det förhandlade amnestipaketet för den verkställande grenen så kommer President Barak Obama att avgå tillsammans med Vice President Joe Biden.

Den nyligen under ed utnämnda Presidenten för Republiken Paul Ryan (detta skedde på ett Indianreservat för att uppehålla Konstitutionen – kunde inte göra det om utnämnd i Washington D.C.) kommer att inta presidentposten via den normala konstitutionella turordningen.

Ett nyval den 3 januari är fortfarande förväntat, men det blir Paul Ryan som kommer att ställa upp som den republikanska kandidaten och inte Trump. Och Ryan kommer att ställa upp som den sittande republikanska presidentkandidaten.

Trump blev förra året tillfrågad att ställa upp i valet som en förelöpare för Ryan och föra in yngre missnöjda väljare till det Republikanska partiet och samtidigt påpeka den korrupta praxisen idkat av USA, Inc., dvs kabalen – medan han hela tiden visste att han inte skulle bli President.

De avgiftsfria 800 telefonnumren (i USA) för att göra privata inlösningar är knutna till den exekutiva regeringsgrenens uttalande om dess avgång, vilka är förväntade under bästa sändningstid under torsdagen eller fredagen.

Den allmänna inlösningen av alla valutor är förväntad att starta tidigt denna helg – lördag.

En ledtid av 1.5 timmar är på plats för telefon centra för att klara av det inledande frisläppandet av avgiftsfria telefonnummer innan 6 800 inväxlingscentra är förväntade att börja processa de första inlösningsmötena.

Gud är med oss.

Du gillar kanske också...