Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 3 augusti, 2018

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

3 augusti, 2018

Kära Ni!

Vi önskar ta upp er rädsla om att inte allting står rätt till i ert liv. Att det som ni har upplevt under de senaste dagarna kommer att vara i evighet.

Fastän det inte gäller för dem som inte önskar kliva på ljus-tåget, så behöver alla som läser detta meddelande inte längre tro på världens undergång. För ni, en masse, har gjort er övergång bortom fruktan.

Ni befinner er inte längre i 3D, oberoende av hur ihärdigt ni försöker vara det.

Vissa av er skrattar, för vem skulle vilja stanna kvar i fruktan när man erbjuds ett liv i glädje? Vem skulle verkligen göra det? Så ni har rensat ut livstider av fruktan, såväl som fickor av rädslodamm. Vilket har resulterat i att ni helt riktigt förkunnar att ni inte längre är av 3D.

Ifall ni är ilskna eller rädda, så spelar ni blott med en position i 3D. Ett något svårt koncept att fatta, för vem skulle vilja önska spela med rädsla och ilska? Ni skulle inte ställa frågor om rädsla.

Därför är det så att ni lär er att ni inte längre vill kännas vid eller spela med rädslan. Den rädsla som fanns, är inte längre rolig, intressant eller praktisk. För när ni blir rädda eller arga, stoppar ni upp kärlekens och glädjens flöde som nu med all rätt tillhör er.

Vad ska ni ta er till ifall någon i er inre cirkel strålar ut fruktan eller ilska? Svaret är alltid ert val. Men det val som ni upptäcker att inombords är mest obekvämt, är att ansluta er till dessa personer i deras fruktan eller ilska. För när ni gör så betonas bara deras ilska, deras fruktan.

Kanhända detta inte nödvändigtvis uppskattas av er, men det kommer att göra det. För ni håller på att upptäcka att när ni ansluter er till någon som står i färd med att övergå eller stadigt befinner sig i 3D, så gör det inte ert liv eller deras liv gladare. Det blir bara till ett sällskap som deltar i ett ’medömkansparty’.

Kanhända ni gör det för att ”piska dem i form” eller i mer Universella termer: ”för att de ska delta med kärlek och glädje”. Något som inte ni är kapabla att göra. För var och en måste deklarera sin frihet från fruktan på sitt eget sätt och i sin egen tid.

Vissa av er är bekymrade över att de som ni älskar aldrig kommer att skifta bort från rädslan. Ni kan inte få någon att göra något, fastän deras behov av kärlek är uppenbart.

Många rör sig just nu igenom sina djupaste rädslor, sin själs mörka natt. Något som ni har klarat av för flera månader eller år sedan. Så precis likt något som gäller ett äldre syskon, som inte kan förstå varför det yngre syskonet inte begriper reglerna för det spel som de önskar spela, så är det nu för er.

Ni har funnit ljuset. Men det betyder inte att de som ni älskar befinner sig på samma plats eller vid samma Universella ålder, kan man säga.

Ni kan inte få någon att göra något, eller mer vad gäller denna kanal, känna något. Detta är en övergång som sker inifrån-ut. Så era ord av kärlek, stöd, ilska eller rädsla betyder föga eller inget för dem, för de befinner sig vid en annan Universell ålder.

Låt dem göra sin övergång i sin egen takt. Frågan blir då: ”Hur skulle det vara ifall ni båda emotionellt befinner er alltför långt ifrån varandra?” Återigen, så är det ert val. Går ni vidare längs er väg i vetskapen om att ni kommer att lämna dem bakom er? Saktar ni ner farten för att hjälpa dem på traven? Eller ger ni er iväg helt och hållet?

Ett dilemma inom vilket alltfler av er känner att ni är innästlade. Det är föga skillnad från ett äldre syskon som blir kvar i en skolklass, så att det yngre syskonet ska kunna komma ikapp. Naturligtvis inträffar inte det, för varje barn måste lära sig vad det förmår lära sig när det är kapabelt att göra det.

Detsamma gäller för er. Fastän ni kanske önskar sakta ner era framsteg så att era nära och kära ska hinna ikapp er, så är det inte möjligt, för ni har avancerat så långt att det inte går att sakta ner. I sanning är ni på väg längs er väg, i rasande fart.

Kanske ni känner rädsla för att förlora en relation – inte för att denna relation känns särskilt rätt för er, utan för att den är vad ni känner till. Den är bekväm.

De som gör er arg eller rädd, men som förblir i ert hjärta, kommer slutligen att komma ikapp, precis vad som gäller för ett yngre syskon.

Skillnaden är att det inte tar flera tiotals år eller många år för att det ska ske, för ni är deras fyrsken, deras ljus. Och de är mer rädda för att förlora er än vad ni någonsin kan föreställa er.

Naturligtvis täcker inte en sådan konversation dem som inte har någon avsikt att göra någon övergång eller inte är en del av ert fyrsken. För ert fyrsken kan bara ses av dem som befinner sig på sin övergångsväg.

Ni kommer att bli varse, utan att kolla upp det med era vänner eller släktingar, ifall de som gör er arg eller rädd ska fortsätta vara en del av ert liv. Ifall tanken på att lämna dem ger er en känsla av stor lättnad, så är det dags att ge sig av. Ifall en sådan tanke skapar sorg eller en känsla av att ni inte vill lämna deras närvaro, så betyder det bara att de hör till ert fyrljus, men bara inte på er nuvarande nivå.

Vilket naturligtvis förefaller illavarslande, för när ska ni känna behovet att ge er av? De som finns i ert ljus, er fyrstråle, gör sin övergång mycket snabbare än vad som gällde för er.

Som en historisk påminnelse, så behövde de första upptäcktsresandena i USA flera år för att upptäcka vad som låg bortom Mississippi-floden. Dessa upptäcktsresenärer följdes av karavaner med vagnar och slutligen av järnvägar och bilar. Varje metod för att färdas eller göra upptäckter fullföljde allt snabbare det som i början krävde flera år. Så är det nu även för er – och för era nära och kära.

Om ni behöver lämna dem, så kommer ni att bli varse. Och ifall en sådan tanke väcker rädsla i ert hjärta, så håller de högst sannolikt på att göra sin övergång, men på en annan nivå. Låt dem vara när ni går vidare med ert glädjefyllda liv. De kommer att komma ikapp snabbare än vad ni kan ana. Inte på år eller tiotals år, utan inom månader, veckor och dagar. Så är det. Amen.

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

 

Copyright 2009-2018, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...