Brendas Blog via Brenda Hoffman, 4 september, 2020

 

Brendas Blog via Brenda Hoffman

September 2020

Kära Ni,

Det är dags att konfrontera er rädsla för att er framtid ska bli ännu dystrare än det ni upplevt de senaste månaderna. Att allt ni hoppades på inte skulle bära frukt. För ni har agerat enligt denna plan om en glädjefylld jord i eoner. Bara för att se era tidigare jordeliv ändas innan ni fullgjort uppgiften. Eller blivit bestraffade för att ni försökt.

Sådana är era tidigare minnen av vad som hänt er och andra föregångare livstid efter livstid – tills nu. För detta liv är verkligen kulminationen av era eon-långa strävanden.

Ni förstår inte riktigt varför era nuvarande terrorvågor kommer till ytan. Ni tror att det är så för att politiska, ras-, miljö-, religiösa, sexuell rättvisa-, eller andra rädslor nu visas upp över jorden. Så är det i termer av er omedelbara kunskapsbas. Men djupt inom er varelse finns den terror ni upplevde livstid efter livstid av att inte kunna fullgöra den uppgift ni blev tilldelad. Eller det känslomässiga och fysiska lidandet för att ni försökte.

Detta är de rädslor som nu kommer till ytan – de rädslor som hindrar er från att fungera eller flytta in i glädje. För djupt inom er litar ni inte på att allt framskrider mycket snabbare än ni nu föreställer er. Att ni slutligen kommer att leva i glädje och kärlek medan ni är på jorden. Många av er börjar tro att det kan bli så, men inte i den här livstiden. Att ett glädjefyllt liv fortsätter att finnas där någonstans, med löfte efter löfte från Universum.

Så är det med Universella löften. Men vad ni ännu inte kan minnas är att dessa löften handlade om, tills nu, att ni skulle fokusera på ett ouppnåeligt mål på jorden. Ni har gjort det i eoner trots minimala belöningar, rädsla och isolering – allt för denna livstid av glädje.

Så ni har svårigheter med att släppa dessa rädslor – medan ni håller andan inombords i väntan på bestraffningen som alltid kommit när ni fokuserade på denna stund, denna strävan mot glädje.

Ni darrar, inte på grund av framtiden, utan på grund av gångna minnen i er inre varelse. Till sist låter ni dessa djupt gömda minnen komma till ytan, vetande inom er att detta liv kommer att vara det utlovade livet i glädje. Ni gömde dessa rädslor djupt så ni skulle våga vara frivilliga för jordeliv efter jordeliv. Nu när ni känner att slutet kommer att bli vad ni alltid hoppats på, tillåter ni er själva att ta tag i och rensa bort dessa rädslor.

Svårigheten är att ni upptäcker att dessa gömda rädslor är anknutna till världen eller lokala händelser som skapar reaktioner helt ur proportion till dessa händelser. Ni kanske får svårt att andas, komma ur sängen, skakar okontrollerat, eller er fysiska kropp reagerar med sjukdom. Men nästa timme eller dag verkar dessa rädslor nästan triviala tills ytterligare en ofokuserad våg av rädsla slår till.

Dessa djupt dolda rädslor hade inte kunnat adresseras förrän nu, för det skulle sannolikt ha stoppat er från att återvända till 3D-jorden. Så ni var frivilliga livstid efter livstid för att fullborda de förberedande uppgifterna som var nödvändiga för denna livstid.

Ni kan slutligen se ljuset i slutet på er långa, mödosamma tunnel av förmåge-utveckling och förberedelser. Det skulle kanske vara välgörande för er att föreställa er själva som en idrottsstjärna som fullkomnar sin gren. Idrottsstjärnor börjar inte processen som idrottsstjärnor. De upplever misslyckande efter misslyckande och fysisk utmattning i processen. Så var det för er när ni utvecklade de förmågor ni implementerat i denna livstid för att hjälpa jorden skifta bortom 3D.

Ni kanske kan kalla det ni känt de senaste dagarna då och då, eller snart kan känna, för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Tillåt er själva veta att den blir kortlivad, för precis som för idrottsstjärnor, försvinner eller upplöses smärtan och rädslan så snart målet är uppnått. Så kommer det att vara för er.

I detta liv kommer ni att uppleva glädje, själv-kärlek, frid och kärleksfulla interaktioner globalt. Det är er belöning. Detta liv är era Olympiska guld-, silver- och bronsmedaljer. Detta liv tillåter er att slutligen rensa er djupt dolda PTSD.

Det här är det liv ni väntat på. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, please click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2020, Brenda Hoffman. All rights reserved. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But PLEASE maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...