Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 26 oktober  

 Bild t Michaels text

 

Brendas Blogg, 26 oktober 2015

Via Brenda Hoffman

Mina Kära!

Dagens kanal är för de som upplever svårigheter med att släppa taget om 3D-aspekter, de med svårigheter att röra sig bortom det som var bekant i 3D.

Även om ni inte längre är i 3D finns en del minnen kvar som hindrar er från att fullt ut känna glädjen av ert nya jag. Detta gäller även för dem som upplevt en stor sjukdom eller trauma i 3D. Traumat eller smärtan existerar inte längre men minnena förnekar glädjen i stunden. Många betecknar det som posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Det betyder inte att ni inte ska vara försiktiga om det känns lämpligt för tillfället – som att inte vilja hoppa från en klippa i antingen 3D eller Nya Jorden – men ni behöver bara försiktighet när det gäller händelserna i stunden, inte ert förflutna eller er framtid.

Så det är många av er som minns hur obekvämt ert liv var i 3D och använder förmågor och energier till att förhindra samma händelser i en värld där sådant inte kommer att hända – om ni inte önskar det. Ser ni dilemmat med era nya skaparförmågor?

Innan er övergång, kunde ni oroa er för något under en ganska lång period innan det kom till stånd. I Nya Jorden, är era skaparförmågor mer konkreta så oroandet över huruvida något ska hända eller inte, kommer att skapa denna händelse i ert nuvarande liv mycket snabbare.

Ett sådant uttalande är inte menat att skrämma er, utan för att påminna er om att ni är en ny varelse med nya och snabbare skaparförmågor. Och med det förbehållet, vill ni skapa det som skrämmer er – eller det som ger er glädje?

Det är dags för er att fokusera på glädje i stället för rädsla – ännu en gång återvända till Nya Ni-grunder.

Några av er är trötta på de grunderna för ni tror att ni har införlivat dessa tankar så fullständigt att ni inte längre behöver påminnelser. Vänligen skanna era tankar och handlingar under de senaste 24 timmarna eller idag. Hur många tankar är av rädsla eller förebyggande? Från, “Jag måste klä mig varmt annars kommer jag bli förkyld”, till, “Jag har lite värk som säkert leder till en sjukdom”, till, “Den personen var otäck så jag vill att den ska lida”, till, “Även om jag älskar promenader i skogen, måste jag vara försiktig med fästingar, ormar och andra djur.”

Det finns fortfarande så många delar av ert liv som styr er i onödan. För ni glömmer att ni skapar ert liv och ni har alltid gjort det. Men dessutom, era tidigare liv var oftast avgreningar från föregående livs upplevelser som ni ville rensa medan ni var på jorden. Så många av era farhågor var inte verkligheten i ert liv, utan minnen och rädslor från tidigare liv.

Eftersom karma inte finns längre – finna inte heller rädsla från det förflutna.

Men de av er som har varit på jorden i decennier i detta jordeliv, inte bara fortsätter att bära många av dessa tidigare livs rädslor, ni har lagt till fler från detta 3D-liv. Trots att ni önskar att leva från ert hjärta, upplever och agerar många av er på grundval av minnen som inte längre är giltiga, utan att inse att det är så.

Ni börjar Nya Ni med ett oskrivet blad. Och era skaparförmågor har förstorats långt utöver vad ni trodde var möjligt för bara månader sedan. Så det är dags för er att göra er av med rädsla som inte ingår i ert Nya Ni.

Allt som hände innan övergången kommer bara kopieras eller återvända om ni skapar det. Detta är inte ett hot, inte heller är det något ni behöver internalisera såvida ni inte önskar det. Och ni vet att det är så när ni känner ett “Självklart!”-AHA. Vissa av er kanske måste testa detta påstående lite innan ni är klara med det för gott.

Lite som de barn som insisterar på att röra en het spis trots att deras föräldrar varnat dem för att det skulle vara mycket smärtsamt.

Kommer ni att förneka er glädje för evigt om ni ger tilltro till tidigare farhågor? Nej, bara under den tid ni behöver för att hålla fast vid de tidigare farhågorna. Ni skapar er verklighet. Och glädje är er nuvarande och pågående verklighet om ni så önskar.

Betyder det att ni ska sluta oroa er för pengar eller släppa tidigare aktiviteter för att testa era skaparförmågor? Ja, om det känns rätt att göra så. Men snälla uppfatta inte denna information som ett måste, dikterat av oss utanför er varelse. Ni skapar ert liv. Kommer det minska era rädslor? Ja, men samtidigt, kommer det bestrida lektionen ni vill lära er i den takt ni vill lära er den?

Återigen, NI skapar er verklighet och då måste ni göra det enligt er inre varelses direktiv. Kanske ni behöver utforska en rädsla fullständigt. Detta är ert val och er skapelse.

Men vet att glädjen snabbt håller på att bli den dominerande känslan av Nya Ni och Ny Jord. Om ni behöver behålla några bitar av rädsla, kommer ni nu veta att ni gör det av en anledning. Men om ni upptäcker att ni inte bryr er om den delen av er längre, kommer ni snabbt utvecklas vidare.

Ni behöver bara fokusera igen på er inre varelses meddelanden och ni kommer veta – även när ni läser dessa ord, vet ni. Så är det. Amen.

 

 

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her blog and subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

 

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

 

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

You may also like...