Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 27 oktober, 2017

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

27 oktober, 2017

Kära Ni!

Många av er bekymrar sig över att ni inte skapar såsom ni känner att ni borde göra. Att denna övergång på något sätt har gått er förbi. Det är för att fastän ni uppenbarligen arbetar flitigt likt bin, så får ni inget erkännande eller tack för allt som ni har gjort och som ni utför.

Det beror på att ni ännu inte har uppnått toppen på er kreativitet. Ni och er skara väntar bakom kulisserna – nervösa gällande era förmågor och rädda för att ni inte kommer att kunna slutföra ert anvisade uppdrag. Inte för att ni inte har övat tillräckligt, utan för att ni inte förmår lysa på scenen eller någon annanstans heller. Väldigt mycket likt när ni en gång i tiden trodde att ingen skulle tycka att ni var tillräckligt attraktiva att bli älskade – tills man gjorde det.

Er oro är bara en rampfeber som förekommer innan man går upp på scenen, och den kommer att lösas upp så snart ni intar er plats på scenen.

Kanske ni undrar varför alla inte befinner sig där på scenen och dansar sin unika dans? Ni, alla en masse, tog beslutet innan ni trädde in i denna livstid på Jorden, att ert uppvaknande till 5D eller bortom, skulle komma att ske i vågor, så att andra inte skulle bli skrämda av ett ögonblickligt skifte från rädsla till kärlek.

Ett ögonblickligt skifte skulle bli överväldigande för alla som vill stanna kvar insnärjda i rädsla, såväl som alla som bara vågar doppa tårna i kärlekens frihet.

Därför är det så att andra skaror eller grupper står i strålkastarljuset innan er skara gör det.

Ni är de bästa av de bästa på ert område av övergångs-expertis. Men om så mycket kärlek, allt på en gång, strålade på Jorden, så skulle kärleken bli dominerande på grund av ett maktspel, i stället för en acceptans av glädje, vilket ska vara den naturliga vägen.

Ni alla är föregångare som i eoner har övat på att skifta Jorden och alla Universa. Det har ni, och det gör ni. Samtidigt är ni alla Universella Vinnare så att säga, så ni önskar stå i förgrunden av föregångarna i egenskap av de största och de allra bästa.

Av olika anledningar är detta inte möjligt, inte minst på grund av att ni valde fysiska kroppar i 3D med varierande grader av stamina. Vissa av er behöver vila mer än andra och vissa av er behöver röra er snabbare än andra. Ni kan inte tvinga er själva att röra er/gå igenom övergången snabbare än vad som är möjligt för er fysiska gestalt – den kropp som ni valde innan ni föddes i denna livstid.

Dessa olika känslor eller handlingar fråntar er inte er status av att vara föregångare – ni befinner er alla på rätt kurs men inom olika grader av övergång, såsom planerat av er innan ni till denna livstid trädde in på Jorden.

När ni tog beslutet att träda in på Jorden för att initiera denna övergång en masse, så gick ni helhjärtat med på att göra övergången i vågor, både individuellt och i grupper. Därför är det så att er grupp eller skara består av föregångare, men inom gruppen har var och en av er en annorlunda roll.

Denna Universella övergångsplan är mer komplex än vad ni nu kan förstå.

Ni vill vara i klassens framkant – ständigt. Fastän detta inte är möjligt, på grund av er kropp och den stora planen.

Denna övergång liknar en balett, i vilken ni alla kan befinna er på scenen, men bara några står i rampljuset.

Rampljuset har ännu inte riktats mot er, inte heller har er grupp blivit kallad till centrum för uppmärksamheten. Därför känner ni er som om ni inte gör tillräckligt mycket, ni gör det inte på rätt sätt, eller ni blir inte belönade så som ni borde, för allt arbete ni gör.

Det betyder inte att ni får information om att ni måste göra mer innan ni kan vistas i rampljuset, men i stället att låta er veta att ni inte är någon som inte uppnår tillräckligt, ni gör bara framstegen i den takt som är rätt för er och er grupp. Ni kommer att få stå i rampljuset likt alla föregångare och alla andra som följer efter – men bara inte samtidigt.

Detta är en produktion som sker i grupp och deltagarna är specialister, i stället för att det skulle vara en gruppdans utan huvudaktörer.

Ni har en specifik färdighet som ni kanske har eller kanske inte har upptäckt. En förmåga som är er egen personliga dans.

Vissa av er börjar ifrågasätta er själva, för ni har inte en blekaste aning om vilken den där speciella färdigheten är. Den tiden kommer när ni VET att ni står i centrum för uppmärksamheten, att ni står på scenen för att uppvisa er expertis.

En fokus som är långt djupare än de 15 minuter av framgång som vissa 3D-människor tar sig – en fokus som kommer att skifta Jorden, och därför hela Universum. Fastän ni sannolikt ännu inte är medvetna om denna fokus, så kommer ni att bli det.

Så det finns ingen anledning till oro eller att bli arg över att ert liv förefaller stå stilla eller vara skrämmande. För en av dessa bitar av rädsla som många av er håller fast vid, är att ni inte skiftar lika snabbt som andra gör.

Vilket tar oss till en annan sak gällande varför många av er är rädda eller arga. Om ni var en mästar-skapare, varför har ert ’futtiga’ liv inte skiftat, trots era försök eller önskningar att det skulle förändras? Vad är det för fel på era kreativa förmågor? Varför måste ni vara insnärjda i 3D-rädslor, fastän ni önskar vara av 5D eller bortom? Vad gör ni för fel?

INGENTING.

Det är inte dags för er grupp att stå i fokus på scenen. Men så kommer det att bli närmare det nya året. För de av er som läser våra kanaliserare hör till en grupp eller skara av dansare vilka ännu inte har intagit er fokus i centrum. När er danstrupp står på scenen, kommer ljuset att hitta var och en av er, precis i rättan tid.

Naturligtvis behöver denna utdragna förklaring inte nödvändigtvis få er att känna er tryggare, för ni vill nu få veta att ni befinner er på rätt plats vid rätt tid. Fastän vi kan upplysa er om att ni om och om igen behöver få uppleva det inombords, inuti er. För de flesta av er betyder det att ni måste stå på scenen med ljuset riktat mot er.

Slösa inte bort er tid med att längta efter detta ögonblick. Lyssna i stället till ert inre för att upptäcka er glädje. För ju snabbare ni upptäcker er glädje, desto snabbare hjälper ni er grupp, er skara, med att ta er upp på scenen.

Så är det. Amen.

 

http://wwwLifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: http://wwwLifeTapestryCreations.com.

 
Brenda’s Blog via Brenda Hoffman, October 27th, 2017 – Sananda

 

Översättning. Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

You may also like...