Saint Germain via James McConnell, 22 oktober 2017

Saint Germain via James McConnell, 22 oktober 2017

 

Jag ÄR Saint Germain.

Dessa tider som jag kan vara här och med er har skapat allt mer möjligheter att göra det. Men det kommer en tid i framtiden, där dessa stunder kommer att bli mindre och mindre för att ni flyttar in i ett nytt medvetandetillstånd, ett högre medvetandetillstånd, kan man säga, med högre vibrationer.

Och med dessa högre vibrationer kommer ett mindre och mindre beroende av att lita på någonting utanför dig själv och en tillit till mer av vad som finns inom dig själv. Att lita på Källan inom dig för att ta dig igenom denna övergång. Nu betyder det inte att du inte kommer att ha mentorer; det kommer du. De kommer och hjälper dig. Men processerna som dessa kanaliseringssessioner kommer att minska under de kommande tiderna. Vi kommer fortfarande att vara med er under överskådlig framtid.

Men förstå att allt är i rörelse nu. Allt förändras och ni förbereds, var och en av er. Alla ljusarbetarna och nu ljuskrigarna: ni förbereder er till att börja gå in i de uppdrag som ni kom hit för. De tiderna är nästan här. Ni kommer att höra fler och fler meddelanden som kommer fram. Ni har fått höra det här förut. Men de kommer. De kommer att komma från källor som ni förväntar er och källor som ni inte skulle förvänta er, men de kommer att vara väldigt korta. Ni är på randen nu till början på slutet. Och det kommer att vara början på den Nya Gyllene Tidsåldern när ni är redo och flyttar in i den. Eftersom vibrationerna och frekvensen ökar så att den tid som behövs och medvetandet som behövs för att sprida sig över planeten kommer att finnas här för att förverkliga hela denna händelse. Och jag talar nu inte bara om Händelsen utan om de många händelserna, de många mini-händelserna som ni kanske säger, som kommer att vara en del av detta och som redan har börjat i vissa avseenden.

Ni har hört många saker tidigare om NESARA. Ni har hört många saker om valutaåterställning, finansiella övergångar, alla dessa saker, arresteringar och avslöjanden. Och alla dessa saker har ännu inte blivit verklighet. Det kommer de att bli. Men de är fortfarande i bakgrunden och de händer nu när vi talar.

De här tiderna med att luta er tillbaka och låta världen kretsa runt omkring er är nästan över. Tiderna när ni kommer att bli uppmanade att göra så att världen rör sig som den behöver, eftersom den behöver baseras på medvetandet och ljuset, de tiderna ligger alldeles framför er.

Ni har varit … eller snarare ni har placerat er i en position för att genomföra allt detta. Ni kom hit för länge sedan, många av er för att förverkliga den här processen att vara föregångare och vägvisare. Och de tiderna som ni har förberett er för är här. Ni är förberedda nu för dessa tider. Ni tränas. Som One Who Serves har sagt många gånger, så blir ni tränade att gå in i de positioner som vi är i. Så att ni då kan vända om och hjälpa de andra som befinner sig i den position som ni befinner er i nu.

Det är vad som är framför er mina kära vänner och bröder och systrar. Vi är alla här, alldeles här med er nu, har alltid varit och kommer alltid vara här med er. Men mer och mer som jag sa tidigare kommer ni att vända er inåt och ni kommer att lita mer och mer på era inre kunskaper, er inre vägledning från ert högre Gudsjag. Från källan inom dig.

Och när du vänder dig mer till Källan inom dig, kommer du att börja överlämna mer och mer av de gamla paradigmprogrammeringarna som du har blivit så van vid men nu inser att mycket av detta inte längre behövs. Och egocentrum inom dig själv, trots att det kämpar hårt för att hålla sig kvar, kommer att börja mer och mer att släppa taget och inse att det är dags att göra det möjligt för Källan att komma igenom mer och mer inom dig.

Jag gav James ett brådskande budskap och jag har levererat det brådskande budskapet. Det kanske inte helt är det meddelande som ni hade hoppats på, men det är ett budskap som behöver ringa ut till alla, till alla er, liksom alla de som ni har kommit i kontakt med, eftersom tiden är här. Och mer och mer kommer ni att börja förstå exakt vad ni kom hit för och varför ni är här, för ni kommer att kallas på mer än vad ni kan förstå och föreställa er.

Jag är St. Germain. Jag lämnar er nu med all min kärlek och frid och med att den Violetta Flamman fortsätter att konsumera inte bara dig utan alla dem som du kommer i kontakt med eftersom ljuset fortsätter att spridas över hela planeten.

 

x http://www.ancientawakenings.org

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-Germain.se

Du gillar kanske också...