Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 6 april, 2018

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

6 april, 2018

Kära Ni!

Din nya inriktning är troligtvis en överraskning för dig och för alla som omger dig.

En gång i tiden ansågs du vara stabil och pålitlig – nu förefaller du vara annorlunda. Vad kan andra förvänta sig av dig? Ännu viktigare: vad kan du förvänta dig av dig själv? För dina nya intressen, önskningar och behov förefaller vara annorlunda än vad som en gång i tiden var du.

Innan du börjar sörja förlusten av ditt gamla du, bestäm dig för ifall den gamla du verkligen var du. För en stor del av din pålitlighet baserade sig på samhällets förväntningar, snarare än dina behov och intressen.

Du stöter sannolikt på att du ledde det liv som du önskade eller förväntade dig, inklusive glädjeämnen och motgångar.

I sanning var du aldrig helt och hållet du, ens med din begränsade förståelse gällande vad det innebar. För du gömde dig för det mesta för att inte vara så avvikande så att andra inte skulle önska vara tillsammans med dig.

Så därför börjar du känna dig ängslig, och javisst, upprörd gällande områden och tankar som du aldrig trodde att du skulle uppröras av. Det är som om dina ögon hade öppnats och slöjorna hade lyfts, så att du äntligen kan acceptera din sanna varelse, om det så var de 10 % av hela dig såsom oftast gällde i 3D, eller de 80% som gäller för dig just nu.

Under varenda livstid fram tills nu, har du dolt ditt sanna jag så att andra inte skulle beröva eller på andra sätt skada dig för att du hade avvikande tankar och behov än vad som gällde för dem som inte förberedde sig för denna livstid såsom du gjorde.

Kanhända kommer det att hjälpa dig att bättre förstå ifall du noterar de uppoffringar som de olympiska stjärnorna gör. De har inga 3D-barndomar eller upplevelser som andra tar för givet. Så är det också för dig.

Medan majoriteten av människorna på jorden åkte nerförsbacke genom sina liv, flaxande hit och dit när de samtyckte till alla sociala krav, så låg du i intensiv träning för ditt pågående liv.

Fastän du under den tiden fick uppleva rädsla in i minsta detalj, så längtade du hem och saknade vissa av de aktiviteter som du missade längs vägen, för din fokus har legat på den här livstiden.

Det gör dig inte bättre än andra, bara annorlunda. För alla som inte nu befinner sig i täten, var inte intresserade av samma upplevelser som du. Återgå till exemplet med olympia-stjärnorna och du kommer att förstå. För du var inte intresserad av att leva så som gäller för majoriteten på jorden just nu, precis som majoriteten på jorden just nu inte var intresserad av att ligga i hårdträning inför denna livstid.

Ni är de som kommer med förändringar. Därför gäller det att ni nu helt och hållet engagerar er i det program som ni utvecklade livstid efter livstid, medan ni vistades på jorden och andra platser.

Er förberedelse inkluderade isolering, rädsla för misslyckande och att bli avslöjade, samt några glädjeämnen här och där. Inte nödvändigtvis i termer av ekonomisk vinst, utan i att uppnå det skenbart omöjliga.

Nu är det dags för er att vara glädjebevakarna på frammarsch. Men glädje är vad ni fruktar. Det är som om ni har haft dolda rädslor så länge att ni är rädda för att komma ut från hörnen på era träningsplaner.

Det är dags att skörda era belöningar medan ni befinner er på jorden, i denna livstid. Inte för att ni är giriga eller själviska eller kan tilldelas någon term som samhället använder sig av när man är avundsjuk på någon.

En av era största bedrifter är att komma ut som era sanna guds-/gudinne-jag. Verkligen ett skrämmande steg, men ett som i den här livstiden sedan länge har förfallit.

Att inte följa med strömmen är numera ett acceptabelt koncept för dig. Steget bortom detta är vad du fruktar. Vågar du acceptera din sanna kraft att fullständigt vara i glädje eller gömmer du undan din skapandekraft, att stå i din fulla glans?

Det är som om du var en olympisk stjärna som är rädd för att visa andra hur bra du är. Därför accepterar du att vara bra, men inte storslaget bra.

Nu kräver världen att du är storslagen.

För ni är föregångarna. Och ifall ni föregångare fruktar att i sanning vara vilka ni är, vilka kommer massorna att följa? Därför blir er förnekelse att vara era sanna varelser oärligt, precis vad gällde när ni under tidigare livstider på jorden följde samhället, för att passa in så väl ni kunde.

Ni är de föregångare som skapar en ny mänsklig värld. Och det gör ni genom att helt och hållet lägga anspråk på de färdigheter som ni har finslipat under eoner av tid medan ni vistades på jorden och på andra platser.

Dina rädslor för att vara udda är blott bitar av ouppfyllda liv medan du under andra livstider befann dig på jorden. Garanterat var du högst antagligen en mäktig person under en eller flera livstider, men denna kraft var begränsad till en som stämde in på den tidens jordiska samhälle där du befann dig.

Du behöver inte längre låtsas att du härstammar från ett jordiskt samhälle. För i och med att du gör det kommer du bara att upprepa tidigare liv inom vilka du gömde undan din sanna kraft. Det är dags att glömma parametrarna gällande vad som är acceptabelt och stiga in i dina egna.

Så därför är många av dina nuvarande riktningar troligtvis överraskande för dig, såväl som för dem som känner dig. Låt det vara så. För endast en liten del av din helhet har någonsin helt och hållet befunnit sig på jorden. Den resterande delen låg dold för dig – av dig – för att du skulle passa in.

Detta behövs inte längre. I sanning så är det inte längre önskvärt. Var dig själv. Du har alltsedan länge lämnat denna sanning bakom dig. VAR HELT OCH HÅLLET DIG SJÄLV. Så är det. Amen.

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

 

Copyright 2009-2018, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...