Buddha via Jahn J Kassl, August 27th, 2018

DE UPPLYSTAS VÄGAR

I slutet av all utveckling ligger tomhet. Allt blir ett och all separation är omvänd.

Den upplysta inser att varje varelse samlar sina unika upplevelser och att de inte vill störas eller påverkas när de gör det.

Till och med aktiv medkänsla – vilket betyder att låta människor vara en del av upplysning – försvinner i den upplysta. Så han har valet att vara tyst och inte störa eller tala och ge andra det levande exemplet på vänlighet, medkänsla och kärlek.

Jag är BUDDHA

Jag valde en gång den aktiva medkänslans väg! Efter att jag blev upplyst ville jag inte komma ombord för att skickas till andra sidan. Nej, jag ville stanna hos folket som en närvarande, SOM SÅDAN,-levande Buddha.

  • Människor behövde kunna röra mig och bli rörda av mitt ljus.
    • Människor behövde se vem jag är så att de kunde se vem de själva var, är och kan vara.
    • Människor behövde gå en del av vägen med mig tills de var övertygade nog att hitta sin egen väg.

OCH SÅ HÄNDE DET,

att jag stannade på jorden bland folket.

Upplystna har valet att antingen genast korsa bron till ingenstans och fördjupa sig i den stora intigheten, eller att förbli på jorden som Bodhisattvas för att föra människor nära denna bro.

Upplystna varelser tänder minnet i människor och kan göra det på olika sätt. Men i slutet finns det alltid intighet, att vara fri från jordiska illusioner och långt ifrån mänskliga präglingar.

Idag vaknar människor, och det finns upplysta sådana bland er så att fler och fler människor kan bli en del av denna process.

Okunskapens väggar måste rivas ner så att medvetenheten blir synlig.

Jag är ibland er tills ni har avslutat den här uppgiften, och tills du själv har nått fulländning.

För det handlar inte om att korsa bron till intighet, utan att en dag stå framför den här bron och ha ett val.

Jag är BUDDHA

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...