Buddha, 28 April 2015

Unknown

Buddha

Stillhet är att KÄNNA Frid

Ashtar Telefonkonferens

28 april 2015

Kanal: Susan Leland

Jag hälsar er i Ljuset av de Strålande ljus Vi Alla Är, för jag är verkligen den som ni känner som Buddha. Och Jag är känd för min utstrålning. Och strålglansen kommer från mitt eget Hjärta, från Ljuset däri. Och jag inbjuder Ljuset från evig Kärlek att komma in i mitt väsen, för att fylla mig bortom fullhet!

”Jag har många, många portaler – åtminstone  framställs jag som så, om man tittar på spiralerna vid mitt huvud De är energiportaler och de är öppna.  Jag håller dem öppna, så jag kan ta in ännu mer ljus och överföra det. Det är inte alls en enkelriktad sändning eller mottagning. Det är både och. Jag tar emot och skickar ständigt!

”När jag levde mitt liv, började jag som, vad man kan kalla en vanlig människa eller dödlig, men jag blev upp-LYST. Jag sökte en Högre Väg, och jag fann den! Och nu uppmanar jag er alla att fortsätta med mig på Vägen av Ljus. Till Dalen* förde jag, inte bara mig själv, utan en hel legion av LjusBärare, Mästare, och även människor som vet att de är mer än bara en kropp. De vet att de är fartyg med Hjärtan som är fullt kapabla att ta emot och expandera ännu mer i Kärlekens Ljus! Och de delar denna Kärlek villigt, eftersom det är deras uppdrag. Och det är ett heligt uppdrag och ett helgat och gudomligt uppdrag.

”Och det är ett uppdrag vars tid har kommit till er Värld att anammas, och arbetas med, och uttryckas på alla möjliga sätt, av alla som bor på Planeten Jorden! Och både de nedan och de ovan deltar i uppdraget. Vi är ett Fantastiskt  Sällskap faktiskt !!! Och vi hedrar er och tackar för att ni väljer – ja, väljer -. att vara i detta Sällskap och det är, absolut, en anledning att fira!

”Nu ber Jag er att reflektera över vad ni känner när ni tar er till denna Ljusets Väg, när ni tillåter er att öppnas helt för att ta emot Kärlek och att känna den i era väsen. Jag är känd för lugn och reflekterande kontemplation, för meditation som går in i ingenting, ingenstans. Och ändå är det allting och överallt! Vi ansluter till det som ni kallar Himlen. Och Jag jublar, Jag gläds, Jag dansar i Mitt Hjärta av Kärlek, trots att min hållning kan tyckas vara lugnare, mer fridfull.

”Stillhet är ett tillstånd av att vara, som är baserat i Kärlek. Stillhet är en festlighet och det kan firas med musik och andra former av nöjen. Men det är stillheten som kommer av att känna att allt är bra överallt i ert Rike. Det är den Frid som Övergår Allt Förstånd, som Ashtar har sagt. Det är en glädjefylld känsla.  Och ändå är den lugn, eftersom ni vet att när ni känner er lugna -. fridfulla och lugna – vet ni att ni har nått en plats där det, förutom att det inte finns rädsla, bara finns total Frid i hela helheten av era varanden. Och ni vet att ingenting av denna Värld eller bortom, kan störa er bort från er Frid !!!

”Så dansa – om ni vill – och fira och för er sedan till tillståndet av lugn, i vetskapen om att ni har gått längre på Ljusets Väg, att ingenting någonsin kan tas ifrån er, att ingenting kan skada er, att allt är verkligen bra i era Gudomliga Riken, eftersom ni är absolut Gudomliga! Ni är strålande, och ni är vackra bortom ord i er utstrålning.Ni är heliga, såsom allt liv är heligt, och ni hedras. Äran som ges till mig med anledning av min födelsedag reflekterar jag tillbaka till er, ty jag hedrar er för att välja Ljusets Väg, precis som jag hedras för att göra så. Det här delar vi!

”Och därför handlar det om att fira genom att föra in ännu mer Kärlek, ännu mer Ljus.Det handlar om att begrunda er egna Frid, er egna stillhet.Det handlar om att nå bortom var ni har varit och att bjuda in andra att göra detsamma, då de också är Strålande .De kanske inte vet det, och de kanske inte känner det än. Visa dem vägen med ert Ljus.Nå ut till dem med er Kärlek och erbjud dem den sanna friden, stillheten, försäkran om att alla är väl i sina Riken, precis som det är i ert.

”Tack, Älskade och Vackert Strålande, Gudomliga ni! Vi Är Verkligen Ett i Kärlekens Ljus !!! Och Jag tackar er för att ni deltar i detta Firande, Ljusets Wesaks  Festival* . Och så säger Jag er, från mitt Hjärta till ert, Namaste! ”

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

*The Wesak Valley

http://www.ashtarontheroad.com/buddha-knowing-peace.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, April 28, 2015. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

Du gillar kanske också...