“Cash Grab” – GCR/RV Sitrep – onsdag 9 augusti 2017

“Cash Grab” – GCR/RV Sitrep – onsdag 9 augusti 2017

 

Digitala krediter har ersatt kontanter. Redan. Allvarligt.

Så när du löser in din ZIM-valuta i augusti kommer du faktiskt att lämna in gamla pappersobligationssedlar (backas av kinesiska hårda tillgångar) mot hyrda digitala krediter i ett nytt finansiellt system (med stöd av Zimbabwes hårda tillgångar) med en introduktionskurs på 1:1 … eller det tryckta nominella värdet på varje ZIM-obligationssedel du äger.

Du kan ta mindre eller begära mer, helt ditt eget val, men 1: 1 verkar vara där ”skärmkursen” ligger för att inleda förhandlingar om du ber att få se en bankanställds valutamonitor.

Cash Grab aspekten på RVn relaterar nu till humanitära och arbetstillfällesprojekt. Ju mer gott du vill göra i världen i tjänst till andra, desto mer leasad digital kredit kan du och kommer du att få i det nya finansiella systemet.

Om du moraliskt misslyckas eller skadar andra eller avlider utan en levande arvinge … kommer dina hyrda digitala krediter att avslutas. Men så länge du lever, eller har familjemedlemmar som lagligen överförts till att vara förvaltare för dina leasade digitala krediter vid din död, fortsätter huvudanslutningen oavbrutet och ”penga-tåget” fortsätter att röra sig ner på spåret för nästa generation.

Samma regler gäller för dem som för dig … gör ingen skada och tjäna andra. Enkelt. Icke förhandlingsbart.

Det här revolutionerande konceptet med leasing av digitala krediter gör det antika konceptet att utbyta konkreta papperspengar irrelevant på fläcken, eftersom kontrollanterna i det nya finansiella systemet kan välsigna eller belasta någon som de anser lämplig eller olämplig att delta.

Kabalfamiljemedlemmar och företagsledare som en gång trodde sig ekonomiskt oövervinnerliga kan bli 100% finansiellt avslutade med bara ett musklick för omoraliskt beteende. Poof. Borta för alltid.

Bedrägeri, stöld och osäkra affärsmetoder av något slag kommer inte längre tolereras, punkt. Omvänt så kommer välgörenhet, barmhärtighet, nåd och överflöd att tillåtas fortsätta i oändlighet.

Hur radikalt coolt är inte det?

Det finns inte längre någon tillflyktsort, bostad eller nation för de dåliga killarna att springa och gömma sig hos med berg av pengar i det nya finansiella systemet, eftersom de inte längre har oregistrerade kontanter att fysiskt deponera eller banköverföra eftersom ingen bank kommer gå med på det, eftersom det är en straffbar handling.

Brott lönar sig bokstavligen inte längre. Eller bättre uttryckt, ingen kommer att betala för brott mera på bankernas suveräna nivåer. Straffet är bara för hårt.

Narkotikahandlare, sex- och människohandlare, vapenhandlare, även svarta militärstyrkor (black ops), har inte längre möjlighet att fungera utan fullständig ekonomisk insyn och kan därför inte längre försvinna i det gamla suveräna nivåuppbyggda finansiella systemets ekonomiska skuggor.

Moral betyder något, ännu en gång. Tjänster för andra är viktiga igen. Icke-utnyttjande barmhärtighet är viktigt igen. Eftersom alla större goda aktiviteter äntligen kommer att belönas i motsats till kriminella, fattigdoms- och sedesfördärvande arrangemang, som orsakar mänskligt lidande och kaos.

Det är därför din ZIM har en 80/20 humanitär uppdelningsregel på plats, så det finns inte längre möjlighet att göra ett bra gammaldags kontantuttag före eller efter växling.

Den nya modellen viktas annorlunda och levereras sålunda effektivare än någonting eller någon någonsin har upplevt tidigare.

Det är ett helt nytt paradigm, för en helt ny dimension, i en helt ny era. Spännande? För vissa. Skrämmande? För de flesta. Verklighet? För alla.

Så ta itu med det mänskligheten … du är fri från monetärt slaveri … just nu … i evighet. Sobeit.

Gud är med oss

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...