Ärkeängeln Michael via Victoria Cochrane, 6 augusti, 2017

Ärkeängeln Michael, 6 augusti 2017  

Via Victoria Cochrane

Magi ses ofta av människor som en fantasi, när det i själva verket finns magi runt omkring er om ni bara tog er tid att titta efter. Magi finns i överflöd i naturen såväl som i det eteriska riket, och är tillgängligt för alla som tror på det, uppskattar det och använder det för ett gott syfte och/eller för allas bästa.

Naturens magi är inte bara fågelns sång, vindens viskning i träden eller forsens brusande. Magi finns i det sätt livet på Jorden reproduceras för att passa in i omgivningen eller livsmiljön på rätt sätt. Själva livet är magiskt, därför att det är ett naturens under som aldrig har funnit sin förklaring.

Hur kommer det sig att den mänskliga kroppen, eller kroppen av vilken annan skapelse som helst på Jorden, har utvecklats precis på rätt sätt för att till fullo fungera som ett komplett system som kan, under rätt betingelser, läka sig själv? Hur kommer det sig att olika element på Jorden kompletterar varandra och passar så bra ihop? Hur kommer det sig att födoämnen för varje art på Jorden råkar finnas i överflöd inom samma ekosystem som de finns? Har ni någonsin på allvar undrat över hur symbiotisk naturen är och hur det faktiskt blev så? Det, mina kära, är naturens magi och själva livets magi.

Själva födelsen är ett mirakel som händer dagligen i varje sekund, och formandet och tillväxten av fostret till en fullvuxen baby är ett under att se. Befruktning är skapelsens ögonblick när två individer kommer tillsammans som ett och det, mina kära, är det största och mest magiska ögonblicket av alla.

Djur avlar instinktivt och som en del av sin naturliga cykel, medan människan för det mesta förökar sig som ett resultat av ett kärleksfullt förhållande. Miraklet med att sätta ett barn till världen är för många föräldrar den mest underbara och spännande tiden i deras liv. För andra är det en händelse som de helst vill undvika, eller som de gör utan att tänka efter vilket enormt ansvar som följer med ett barn.

Det mirakel som kallas liv är något som måste respekteras och hållas heligt. Att medvetet ta ett liv är en travesti som är enormt kännbart i det eteriska riket, även om det ”bara” är en myra eller en fluga. Allt liv är heligt och av yttersta vikt – det finns ingen skillnad mellan insekter, djur och människor, för alla är ett och allt är jämlikt.

Hjärtat är det organ som håller er alla vid liv. Det slår regelbundet varje dag av ert liv fram till den dag ni dör. Det är en mycket stark muskel som består av fyra kamrar och det levererar syre till varje del av er kropp.

Lungor och hjärta arbetar tillsammans för att syresätta blodet som flyter genom er kropp. Om ni slutar att andas, kommer hjärtat att fortsätta pumpa syresatt blod genom er kropp tills ni återfår andan. Men om ert hjärta stannar så gör ert liv det också, såvida det inte finns hjälp nära till hands.

Mycket har sagts om andningen och dess betydelse för varje persons hälsa och välmående, trots den dåliga luftkvalitet som finns tillgänglig. Det blod som rinner i era ådror och genom ert hjärta är temat för detta meddelande, för det bär på mycket mer än syre och näringsämnen genom er kropp. Ert blod, som pumpas runt av ert hjärta, bär faktiskt på ert syfte med att leva. Det är er livskraft … er ”Livsflod”.

Om det finns en blockering i en artär eller blodåder, en brist på järn eller någon blodsjukdom, är orsaken vanligtvis inte bara fysisk. Varje fysisk störning i kroppen kan vara ett tecken på ett tidigare eller nuvarande känslomässigt trauma som ropar på att bli behandlat. Om störningen finns i er ”Livsflod”, kan ni söka efter något i ert liv som ni var missnöjd med, eftersom det kan avslöja den underliggande orsaken. Om tillståndet finns hos mycket unga personer är det mycket möjligt att det härstammar från ett tidigare liv som personen ifråga har tagit med sig till det här livet för att det ska lösas upp och läkas.

Syftet med att leva kan vara mycket stark i medvetandet hos den person som drabbats och bör inte ifrågasättas, men traumat som finns i det emotionella, mentala och även i den andliga kroppen, kommer att manifestera sig i personens fysiska kropp, i dessa fall i blodet eller hjärtat. Oavsett om personen har brist på järn eller energi, lider av cancer eller har blockerade artärer, kan problemets fysikaliska egenskaper mycket väl maskera känslomässiga problem som är tunga bidragsgivare till problemet. Det finns en möjlighet att brist på egenkärlek, respekt, tillit och värdighet kan finnas bland de vanliga orsakerna bakom problemen, och de kan härstamma från händelser i barndomen eller i tidigare liv.

Viljan att leva är en kraftfull intention som, om den är nedsatt, kan orsaka att en person blir sjuk eller till och med dör i förtid. Själva livet bär på många tuffa läxor, som för vissa kan bli alltför svåra att stå ut med. När människors ande blir modfälld i ordets rätta betydelse, blir deras livskraft glanslös, deras kroppar obalanserade och deras sinnen fylls med depressiva och negativa tankar. Då tar kroppen på sig sjukdomar, och viljan att leva kan tas över av viljan att dö. I ett sådant tillstånd kan sjukdomar som cancer, multipel skleros, leversjukdomar och kronisk artrit visa sig mycket snabbt. I många fall går hjärtat in i ett slags vilotillstånd och personen dör i förtid.

Att hantera känslomässiga trauman och stress kan vara svårt, men att leva med det och ignorera det, har en tendens att skapa oordning i ert liv under många år och till och med avsluta det. Er kropp är ett fantastiskt system som arbetar i harmoni och symbios med sig själv. När allt är i balans kommer ni att känna er friska och lyckliga. Om ni har ett fysiskt symptom måste ni se bortom den fysiska kroppen, även om det är en genetisk åkomma. Ni är här på Jorden av en anledning, och er lycka eller brist på lycka kommer alltid att återspeglas i er fysiska kropp. Hur ni hanterar ert känslomässiga trauma och er mentala stress är viktigt, därför att er vilja och avsikt att leva flyter bokstavligen genom ert blodomlopp medan vi talar.

Hedra den kropp ni har fått och källan till liv som finns inom den, därför att er andedräkt är den källa till liv som förbinder er med Skaparen av Allt Som Är, vilken är den Högsta Källan som fyller på er ”Livsflod”. Varje andetag ni tar är heligt och varje dag ni lever är en välsignelse. Vi hedrar er för att ni accepterar den stora utmaning som det är att leva på Jorden, och när er tid kommer att återvända till de eteriska planen, kommer er själ att vara klokare och er ande mer ansluten till ljuset i vetskapen om att ni aldrig är, och aldrig har varit, ensamma. Under tiden kan ni uppskatta livets magi i era ådror och allt runtomkring er och göra det bästa av att leva varje dag.

Merlin och Ärkeängeln Michael.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...