Ny Republik via GCR: Händelserna under de senaste 16 dagarna, 7 juli

Reval-22

Från Federal Reserve till en Ny Amerikansk Republik via en Global Valuta-Återställning: Händelser under de senaste 16 dagarna till 7 juli 2016

Sammanställt av Judy Byington, MSW, LCSW, ret, författare, ”Twenty Two Faces,” CEO, Child Abuse Recovery. www.22faces.com www.ChildAbuseRecovery.com

 1. På tisdagen den 21 juni 2016 lanserade Kina sin guld-backade Yaun. Kina hade redan vägrat att acceptera amerikanska fiat-dollar för världshandel, vilket var ett drag för att säkerställa stängningen av Federal Reserve. Nu med en guld-backad Yaun skulle Kina avgöra världens jämförelseindex för guld och ersätta Londons guld-fixering.
 2. Den 24 juni 2016 tillkännagav Paul Ryan en skattereform som verkade innehålla rader ur NESARA-lagen (den lag som ligger till grund för bildandet av den nya amerikanska republiken). Republikanerna presenterade den sjätte och sista programpunkten av Ett Bättre Sätten tillväxtfrämjande plan för en enklare, rättvisare skattelagstiftning. Amerikaner ska kunna sköta sina skatter med ett formulär så enkelt som ett vykort. Planen omorganiserade IRS (skattemyndigheten) så att den fokuserar på att betjänar skattebetalarna och inte regeringen. http://www.c-span.org/video/?411731-1/house-republicans-unveil-tax-reform-agenda
 3. Också på samma dag den 24 juni 2016, drar sig Storbritannien ur euroområdet och störtar globala marknader i fritt fall. Som en Pentagon-analytiker uttryckte det, ”Brexit kan leda till Frexit (franskt exit), kollapsen av banker, populism, nationalism och anti-globalism. Detta ledde också sannolikt till ett slut på Khazarimaffians sponsrade muslimska invandring. ”Detta är den värsta perioden jag kan minnas, det finns inget som liknar det”, är hur tidigare Federal Reserves styrelseordförande Alan Greenspan beskrev det allmänna läget och marknadens kaos som följde på Brexit-omröstningen. http://www.zerohedge.com/news/2016-06-24/greenspan-worst-period-i-recall-theres-nothing-it
 4. Greenspan och hans Rockefeller och Bush-sponsorer kan ha blivit oroade, men deras vänner Rothschild sa att de gjorde $ 2,5 biljoner på en dag på fredagen ​​genom att blanka alla aktiebörser och investera i guld. Detta är deras största guldgruva sedan deras insideshandel om Waterloo. Som Rothschild sade, ”den bästa tiden för att tjäna pengar är när blodet rinner på gatorna.”
 5. Den 26 juni 2016 säger CIA:s toppexperter offentligt att en revolution är överhängande i Europa och Förenta staterna. http://thespiritscience.net/2016/06/26/ex-cia-spy-a-global-open-source-revolution-is-about-to-begin/
 6. Det bankrutta EU har blivit ännu mer diktatoriskt än Sovjetunionen någonsin var, enligt Rysslands president Vladimir Putin. ”Andelen mandatbeslut som fattas av Europaparlamentet är större än den för de mandatbeslut som fattades av Högsta rådet för Sovjetunionen när det gällde dess medlems-republiker.” http://www.informationliberation.com/?id=55071
 7. Konkursen av EU utlöstes av konkursen av Deutsche Bank, den största banken i Europa, enligt medlemmar i Rothschilds bankdynasti. Deutsche Bank är nu under kinesisk kontroll, säger de. Om kineserna inte hade trätt in för att rädda Deutsche Bank, skulle dess kollaps ha utlöst en dominoeffekt som skulle ha dragit ner hela Europa och sedan västerländska banksystem. Direkt efter att resultatet av Storbritanniens röst offentliggjordes, 24 juni 2016, sammanflätades Tysklands Deutche Bank, med 65 biljoner i derivat, i flera andra västbanker och avskedade 3000 anställda.
 8. Marknaden upplevde en blygsam uppgång på samma dag den 24 juni 2016 då Bank of England, tillsammans med alla andra centralbanker, lovade att pumpa in obegränsad likviditet i det finansiella systemet – vilket utlovades bara en dag efter Feds stresstester, som visade att alla dessa 33 banker översteg minimikraven. Planerade de att rädda världsmarknaderna med en Global Valuta-Återställning?
 9. Den 24 och 25 juni 2016 hade den schweiziska centralbanken (SNB), Internationella valutafonden (IMF) och IMF Economic Review en gemensam konferens i Zürich, Schweiz, angående ”Valutakurser och Extern Justering.” Något måste göras. De amerikanska marknaderna var inställda på att börja en handelsdag på måndagen 27 juni 2016 nere på över -700 baspunkter vid öppningsslaget, och eventuellt falla med över 2000 baspunkter beroende på hur marknaderna i London, Tyskland, Frankrike och Spanien öppnade några timmar tidigare. Om denna negativa utveckling fortsatt utom kontroll, skulle det leda till en automatisk avstängning av handeln. https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2016/ExchangeRates/index.htm
 10. På lördagen den 25 juni 2016 genomfördes tulltaxor vid den irakiska gränsen, vilka tros vara baserade på den nya irakiska utanför-landet-internationella Dinar-kursen på $ 3,71.
 11. Över 203 länder rusade till en slutlig uppgörelse lördagen den 25 juni 2016. Alla återstående eller utestående statsskulder och slutliga öppnings-valutakurser i det nya systemet sades bli fastställda kl. 11.30 EST.
 12. Söndagen den 26 Juni 2016 övervägde Grekland, Tyskland, Frankrike, Italien, Irland och Nederländerna att följa efter Storbritannien och lämna euroområdet, så stimulerade efter att det brittiska pundet hade tillkännagivits som guld-backat.
 13. BRICS-systemet tog kommando över den globala ekonomin och sades igen ha tryckt på RV-knappen på söndagen 26 juni 2016 kl 12.01. Återigen, stoppades GCR.
 14. Söndagen den 26 juni 2016 fick tydligen Böndernas Grupp (Farmers Group) veta att de kunde växla. (Detta är den grupp som för länge sedan gjorde den framgångsrika stämningen i den amerikanska högsta domstolen, som resulterade i NESARA-lagen och skapandet av den nya amerikanska republiken). Huruvida det verkligen hände kan man bara gissa, med tanke på de Sekretessavtal som mottagarna i Böndernas Grupp måste signera.
 15. Den 26 juni 2016 hissade statsminister Abadi den irakiska flaggan över Fallujah och meddelade officiellt medborgarnas befrielse från ISIS. Firandet startade. Återigen rapporterades inte händelserna i Irak av den amerikanska allmänna median.
 16. Det nya digitala, transparenta och guld-backade globala finansiella systemet var planerat att börja fungera någon gång under bankdagen måndagen den 27 juni 2016. Återigen, händer inte detta.
 17. Den 27 juni 2016 hade Storbritanniens konkurs och utträde ur euroområdet spridit sig över hela det sammanlänkade globala finansiella systemet. Bristen på likviditet nådde amerikanska banker, med Goldman på 3 års bottenrekord och Bank of America och Citi Bank som störtar över 12%.
 18. Den 27 juni 2016 efterlyste amerikanska Federal Reserves ordförande Alan Greenspan en återgång till guldmyntfoten (Gold Standard):

http://www.theaustralian.com.au/business/economics/alan-greenspan-lame NTS-brexit-röst / nyheter våningar / 561e29f8803d0e6f10616e33195ed9d2

http://www.zerohedge.com/news/2016-06-27/greenspan-warns-crisis-imminent-he-urges-return-gold-standard

 1. Enligt Veckouppdatering av geopolitiska nyheterer och analyser publicerad av Benjamin den 27 juni 2016 har Rothschild-familje-källor hävdat att det var allvarliga stridigheter på de översta nivåerna i Khazarimaffian angående vad man ska göra. Storbritannien hade gått i konkurs, lämnat euroområdet och satt globala marknader i fritt fall. De bad Vita Draken-Sällskapet (White Dragon Society) och dess allierade att vänta till i juli för en återgång till guldmyntfoten.
 2. I veckan innan 4 juli 2016 hade den kinesiska regeringen kontaktat ledarna för andra asiatiska länder samt ledarna för G20-gruppen av länder, för att informera dem om att de förväntade sig att en uppgörelse kommer nås mellan Vita Draken-Sällskapet och Rothschildfamiljens grupp. En annan grupp som påstår sig representera en koalition av 172 suveräna nationer, lade också in i sitt stöd den veckan, för ett nytt inkluderande finansiellt system.
 3. Den Global Valuta-Återställningen och guldmyntfoten för globala valutor fick, i själva verket, slutligen officiellt starta den 4 juli 2016. Från 01.00 till 08.00 EDT den 4 juli 2016 låg spotpriset på guldtackor stilla. Det pågick ingen världsomspännande guldhandel. Denna tillfälliga avstängningstid eller ”återställlning” av världsmarknaderna i förhållande till spotpriset på guldtackor, inträffade för att kalibrera det globala monetära värdesystemet.
 4. Storbritanniens omröstning för att lämna Europeiska unionen ökade investerarnas efterfrågan på säkrare statsobligationer, även om vinsten var under noll, och den 5 juli 2016 låg den schweiziska statsobligationskurvan under noll. Obligationsräntorna drevs av inflation och tillväxt men det fanns ingen inflation och ingen tillväxt. Ekonomin byggdes på förtroende och om det inte fanns något förtroende fanns det ingen ekonomi. Bloomberg noterade en stigande oro över utsikterna för ekonomisk tillväxt och inflation innebar att investerare nu betalar schweiziska regeringen för förmånen att ha lånat ut till dem i 50 år. Investerare förväntade sig ytterligare räntenedskärningar och penningpolitiska lättnader från centralbanker runt om i världen till följd av den ökade ekonomiska osäkerheten. Ciaran O’Hagan, senior prisstrateg på Societe Generale i Paris sa: ”Det är en reflektion över de mycket dåliga utsikterna för den europeiska och globala ekonomin.”
 5. Ett möte med Rothschilds och Vita Draken-Sällskapets företrädare hölls den 5 juli 2016 där de diskuterade ”hur man skapar ett finansiellt system som är bra för både mänskligheten och naturen och skapar ett nytt meritbaserat, demokratiskt och transparent system för att planera framtiden för vår art och den här planeten.”
 6. Den 5 juli 2016. Rothschild och andra Khazari-topp-Mafiosi-familjer som Borgia, Medici, Del Banco (Warburg), Rockefellers (inklusive Clinton) Bush:arna (Pecce) har fått fram till 10 juli på sig för att nå ett fredsavtal och frigöra pengarna. Efter det kommer Khazarimaffian förlora alla chanser att delta i inrättandet av det nya finansiella systemet, plus utsättas för en total bojkott som sannolikt skulle driva dem i konkurs.
 7. Efter den 10 juli 2016 kommer även en belöning på $ 100 miljoner var, som kan betalas i guld, att överlämnas till den som kan gripa de Kabal-medlemmar som har stoppat den Globala Valuta-Återställningen över 164 gånger. Om de gör motstånd mot gripandet kommer de sannolikt dödas, liksom även deras familjemedlemmar.
 8. En högt uppsatt Pentagon-tjänsteman sade, ”Jag har fått höra från flera källor att det finns en mångfald av människor som väntar på att RKM (Rothchilds / Bauers) inte kommer samarbeta, dessa människor är angelägna om att ta livet av RKM-brottslingar på varje nivå. Du kan låta företrädaren veta att detta är på riktigt och att de inte kan fly eller gömma sig, deras tid är förbi. Det är dags att vika sig eller så kommer de alla att dö, inklusive deras familjer, till de mest avlägsna kusiner; för att effektivt få slut på de onda blodslinjer som har plågat mänskligheten så länge. Återigen, lycka till med förhandlingarna. Om de misslyckas blir det konsekvenser, stora sådana. Med detta sagt, ha en bra dag.”
 9. Tyskland hade redan nått en överenskommelse med de Kinesiska Äldre. Det andra EU-landet där en kris snabbt drivs till sin spets är Italien. Den italienska premiärministern Matteo Renzi lovade de italienska bankerna ett statligt stöd på 150 miljarder euro, bara för att bli offentligt utskälld av tyskarna som sade nej till en sådan affär, eftersom det skulle bli de som får betala för det. Italienarna sade då till tyskarna att detta var upp till italienarna att avgöra. Det urartade till ett offentligt gräl som sannolikt kommer att sluta med att Italien återgår till Lira och Renzi avgår, säger CIA-källor i Europa.

http://www.zerohedge.com/news/2016-06-30/european-commission-grants-italy-crisis-%E2%82%AC150bn-bank-bailout-program-prevent-run-depo

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-29/germany-said-to-oppose-shielding-investors-in-italian-bank-plan

http://www.zerohedge.com/news/2016-07-03/we-wont-be-lectured-italys-renzi-defy-brussels-over-banking-bailout

 1. För-EU-fraktionerna hos Kabalen har försökt att stoppa detta sönderfall, av deras kontroll över det globala monetära systemet, genom att föreslå ett ännu snävare, mer centralt styrt EU. De föreslog även att utvidga EU till Mellanöstern och Afrika.
  http://www.blacklistednews.com/%22EU_Wants_An_Empire%22_-_Brussels_Plans_To_Expand_Into_Middle_East%2C_Africa/52386/0/38/38/Y/M.html

http://exopolitics.org/european-commission-president-says-he-spoke-to-leaders-of-other-planets-about-brexit/

https://americankabuki.blogspot.jp/2016/07/sphere-alliance-message-178-what.html

 1. Uppenbarligen under mycket stor press, gav Bank for International Settlements (BIS), den 5 juli 2016, slutligen sitt OK för den Globala Valuta-Återställningen. Vid detta datum tillät IMF Federal Reserve att släppa deras pengar.
 2. Den 6 juli 2016 rapporterade en militärkontakt på en bas i Irak att Mosul praktiskt taget är förstört. Rapporter tidigare i veckan uppgav att den irakiska flaggan hade fladdrat i staden i ungefär en vecka. Några ISIS hängde fortfarande kvar, men inga riktiga hot.
 3. Den 7 juli 2016 har det gjorts upprepade försök att mer än betala av den amerikanska statsskulden, med hjälp av $ 800 biljoner, $ 27 biljoner och $ 9,1 biljoner av skattebetalarnas pengar som olagligt innehades av Federal Reserve, vilket ständigt hindrades av Kabalen. Den Globala Valuta-Återställningen (GCR) skulle mer än lösa problemet, men hade omintetgjorts över 164 gånger. Flera hundra miljoner hade beslagtagits av Clinton-Stiftelsen. För närvarande fanns de flesta av dessa medel i europeiska bankkonton i väntan på GCR. Hänvisa till denna filmtrailer av en dokumentär som kommer att släppas snart, om korruptionen på Federal Reserve, ”Eagle One till Wanta” http://eagleonetowanta.com/.
 4. Det fanns en dokumentärfilm som dissekerade historian av det amerikanska monetära systemet och dess relation till Kabalen, CIA, 9-11 (vilket hände då en intial Global Valuta-Återställning skulle ha ägt rum), presidenterna Johnson och Bush:arna och mordet på president Kennedy. Precis innan Kennedy mördades hade han undertecknat ett dokument som skulle ha stängt ner Federal Reserve: https://www.youtube.com/watch?v=U1Qt6a-vaNM

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...