De Blå Plejadernas Healing-guider genom Orakel Sara, 12 september, 2023

I Era hjärtan öppnas nu port för port – in till Er inre själsliga och andliga kunskap och förståelse som nu aktiveras inom Er.
En förlänkning sker emellan det förflutna och framtiden, igenom vilken Era hjärtan ska passera.
Ni kan därför lätt känna Er lite rotlösa. Ni är inte kvar i det gamla, Ni är på väg in i det nya, men Ni ska först passera igenom sammanläkningens process med Era hjärtan.
Detta är en omvälvande process, och Vi vill så gärna ge Er all hjälp Vi kan. Vi är De Blå Plejadernas Healingguider, och Vi blåser stjärnstoff över Era kroppar, själar och andar varje natt och dag.
Vi hjälper Era andetag med Vårt Blå Healingljus, så att Ni lättare kan för-andligas i Ert väsen igenom just varje andetag.
Många av Er har levt i Vår dimension, och många av Er känner en stark dragning till den. Och just nu är Ni länken mellan oss och Moder Jord. Allt är precis som det ska.
Men Ni har också varandra. Många av Er har redan bildat nätverk på Moder Jord, och många av Er kommer att göra just det framöver. Det ger Er en förståelse för både Er själva, vad som sker, och för varandra. Ingenting är vackrare än den kärlek Ni både delar och upplever i gemenskap.
För samtidigt som allt detta sker, ska Ni leva Era jordiska liv, och detta kan i perioder vara väldigt utmanande och ibland kännas svårt. Låt Er då också healas av Vårt Blå Healingljus från Plejaderna. Det är lugnande, harmoniserande, renande, stärkande och framförallt otroligt kärleksfullt.
Ibland kan det kännas som att Era hjärtan brister i allt nytt som öppnas i sammanläkningen mellan förfluten tid och framtid.
Balansen mellan Er feminina och maskulina energi står i fokus. Gamla präglingar i dem slits upp i Er, igenom den sammanläkning Ni med Era hjärtan nu passerar.
Ni renas och det förflutna renas – allt för att framtiden ska renas. Gamla rollers präglingar slås upp: mödrar, fäder, barn, syskon, far- och morföräldrar- ja präglingar igenom alla nedärvda och präglade släktlinjer som Ni härstammar ifrån – jordiska såväl som överjordiska.
Gamla besvikelser från tidigare orättvisor och obalanser kan öppnas och väcka både ilska och sorg i Er. Särskilt orättvisor som skapat obalanser i Er feminina och maskulina energi. med begränsande reaktionsmönster i Er som följd.
Då gäller det att Ni samtidigt – som Ni accepterar alla känslor – inte reagerar ut dem enligt gamla obalanserade reaktionsmönster, utan tar ansvar för Era känslor och får ut dem ur Er utan att skada eller såra andra. Samtidigt som Ni kommunicerar tydligt kring de händelser i Era liv som öppnat dem – allt för att reaktionsmönstrena ska brytas utan att tryckas ner i Er – och få fritt flöde och lämna Er.
Även i det kollektiva mänskliga medvetandet är denna process väldigt aktiv.
Vi – De Blå Plejadernas Healingguider – gör allt Vi kan för att hjälpa Er i denna process på det allra mest kärleksfulla sätt.
Vi hjälper Er att harmonisera och läka, samt lyfta Era lägre energimönster upp i ljuset, så att de får den allra mest kärleksfulla frigörelse upp i den högsta kärlekens ljusa Källa.
Snart är Ni igenom sammanläkningen, och processerna kommer då att få en helt ny energi. Nymånen den 15/9 sammanfaller med att Merkurius vänder ur sin retrograd och börjar gå framåt igen. Och då kommer Ni att komma vidare i hela grundprocessen – mycket enklare och flödigare.
Ni kommer också att kunna öppna och omfamna det nya med en helt ny visshet och tillit i Era hjärtan.
Skriv gärna ner vad Ni vill öppna nytt i nymånens sken – det hjälper Er att samtidigt lämna så mycket gammalt bakom Er. Ceremonier är alltid fantastiska för att förankra hjärtats angelägenheter i tider av förändring och förvandling.
De Blå Plejadernas Healing-guider genom Orakel Sara 💫🧚‍♂️🌟💙🙏💙🌟🧚‍♂️

 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *