Kameliaryttarna genom Orakel Sara, 6 september, 2023

No photo description available.
Sorg har slagit rot i dessa, och den feminina och maskulina energin har kapslat in dessa sorger och trauman av sig själva – i sig själva – i Er. Och där har de legat i träda fram till nu, djupt lagrade inom Er.
Men nu sker – genom Faders- och Moderspolernas förändrade förhållande gentemot varandra – en öppning inom Er som blottlägger dessa sår, i antingen i Er feminina eller maskulina energi – och hos en del av Er i dem båda två.
Öppningarna som sker genom Moders- och Faderspolens förändrade positioner inom Er skapar alltså nu ett nytt förhållande dem emellan, där gamla trauman får vidröras och kommer upp för att läkas.
Det kommer upp till ytan och släpps fritt, som nu är menat att få vidröras och frigöras i Er, så att Ni i Er feminina och maskulina energi blir helare, tryggare, lättare och kärleksfullare.
Och allt detta handlar i slutänden om hur Ni behandlar Er själva. Hur Ni vågar möta Era egna allra djupaste sår, och låta dem få en kärleksfull läkning och frigörelse – och Ni själva ett nytt liv.
Det finns ingenting som öppnar själen såsom kärleken eller ett riktigt djupt sår. Och det är därför som endast kärleken kan läka både såren och själen – Er egen kärlek till Ert eget väsen. Även de dolda delarna i Er som känns som mest främmande för Er behöver Er kärlek.
Polernas krafter tvinnas samman, och ett nytt mönster uppstår inom Er. Ett mönster som frigör Er ur tunga gamla inkapslingar.
En ny kraft kommer att stiga i Er ur detta. Använd denna tid av Merkurius retrograd för att låta Er läkas och frigöras i det gamla.
Tillåt Er att gå djupt – för inkapslingarna ligger djupt. Och Moders- och Faderspolens nya positioner gentemot varandra för Er rakt ner i djupet.
Den nya kraften som uppstår ur röken av det gamla, är ett resultat av hur Era DNA-strängar påverkas i denna process. De löper emellan polerna likt lianer av ursprungsljus, och när Ni i djupet läker, läker även omkopplingar i Era DNA-strängar.
Ni återgår mer och mer till Ert naturliga ursprung – det ur vilket Ni är uppkomna, skapade och ursprungna. Ur Ljuset – som är Er egen sanna Källa och älskade vän.
För det är ur Ljuset som Ni i hjärtat vill återuppstå. Och det är ur Ljuset som allt detta magiska sker.
Ni är så på rätt väg, även om Ni tvivlar ibland. Bara tillåt Er själva att återuppstå ur Ljuset – oavsett hur djupa, smärtsamma, kraftfulla eller ”fula” processerna kan kännas som Ni går igenom.
Det allra viktigaste är hur Ni väljer att återuppstå ur dem, och där är det så viktigt att Ni alltid väljer Ljuset. För däri finns all läkning och kärlek som Era själar och hjärtan behöver för att Ni ska kunna återgå till Ert sanna ursprung.
Ni vet redan djupt inom Er allt detta, i Er kunskap om hur Ni ska leva ett gudomligt och andligt kärleksfullt liv. Och detta är ett val, likaväl som det är en gåva.
Djupt slumrande inom Er ligger alla de sanningar som Ni söker efter. Och det är oftast genom händelser i Era liv – eller genom skiften i Era liv – som Ni kommer i starkast kontakt med dessa. Ingenting får Er att blöda, skifta, sörja, läka eller älska såsom det som sker i Era jordiska liv.
Ur mörkret återuppstår Ljuset, och ur Ljuset läker Ni. Och Era hjärtan öppnas i ren kärlek.
Det är egentligen all den vägledning som Ni behöver för att leva Era liv gudomligt och andligt kärleksfullt vägledda i allt.
Vi lämnar Er med dessa ord:
”Du är Min älskade blomma – min allra mest älskade ros, Och ur djupet i Ljuset uppstår
Din doft…”
Kameliaryttarna genom Orakel Sara 🌟💫🌹💛🙏💛🌹💫🌟

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *