Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 8 september 2019

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele,

8 september 2019

 

8 SEPTEMBER 2019

Den Arkturiska Gruppen välkomnar er återigen till meddelanden som presenteras med kärlek, i syfte att hjälpa alla som väljer att uppnå en högre förståelse för vilka de är, och vad som sker på planeten jorden just nu.

De alltmer intensiva Ljusfrekvenserna som nu väller in på jorden, hjälper alla som är andligt beredda att uppnå ett nytt och högre medvetenhetstillstånd, men många är inte medvetet medvetna om att de är redo, och fortsätter därför att motstå förändringarna, vilket gör att de bara öppnar upp till dem om de tvingas till det genom smärtsamma tredimensionella upplevelser, istället för från ett varsamt sätt utan motstånd.

Tvivla aldrig på att varje individ var medveten om vad de gick in i innan inkarnationen, eftersom de själva valde det. Alla arbetar med Guider, lärare och medlemmar ur sin själsgrupp, för att välja de föräldrar och livssituationer som bäst skulle hjälpa dem att ta sig bortom den gamla programmeringen, och lösa karmiska situationer från tidigare livstider, för att vakna upp till en högre nivå av medvetenhet.

I den tredimensionella energin glöms allt detta, eftersom dessa planer gjordes i en högre dimension och individen kan då inte längre anpassa sig till dessa frekvenser. Barn minns ofta tidigare liv och hur livet var på andra sidan, tills dess de på det tredimensionella sättet undervisas av de vuxna, som säger att de har fel.

Energetiskt känsliga små barn har ofta en svår tid, med att anpassa sig till den lägre energins resonans i den tredje dimensionen. Tvinga aldrig in ett barn i en situation som kan tyckas normal med det sätt en vuxen tänker, det får dem att uppleva rädsla eller motstånd. Även situationer som verkar normala, så som ett stort födelsedagskalas eller en konsert med hög musik kan överväldiga ett litet barn, eller till och med en vuxen som är energetiskt känslig.

Dualitet och övertygelser om separation som förblir levande och mår bra i ett individuellt medvetande, kommer alltid att uttrycka sig i former av bra eller dåligt, eftersom det inte finns NÅGON OPRESENTERAD MEDVETENHET, och till och med den minsta bit av gammal energi, kan manifesteras. De som ej är vakna förstår inte detta, utan fortsätter därför att skapa, och ytterligare utvidga, sina tredimensionella upplevelser med tredimensionella lösningar.

Ni har alla levt många liv, under vilka ni har haft bra, dåliga och mycket dåliga upplevelser. Ni har haft alla hudfärger och varit män/ kvinnor och båda kön. Vissa av dessa liv var mycket korta och andra var mycket långa. Ni har levt som mentalt handikappade och extremt intelligenta. Ni har varit både krigare och mördare men också fredsmäklare, och ni har både hatat och älskat.

När ni observerar dessa saker i världen omkring er, kom då ihåg att det finns en större plan än den det mänskliga ögat ser, en plan där varje själ hoppas lära sig det den behöver, för att vakna upp till sin nästa medvetenhetsnivå.

När väl en person vaknar till de djupare sanningarna, börjar han sluta tänka på sig själv som bara en människa, som är föremål för alla skapelser av dualitet och separation. Rädslan börjar minska och livet blir automatiskt friskare och längre, (såvida inte personen väljer att avsluta det), eftersom deras celler har börjat inneha mer av kroppens Gudomliga Ritning, och färre av de tredimensionella övertygelserna beträffande kroppen. Det fysiska livet beror då mindre på ”ödets” nåd, utan ligger mer i individens händer.

Låt Ljuset översvämma cellerna i er fysiska kropp, och tala till dem. Ge dem tillåtelse att släppa all den gamla programmeringen som fortfarande hålls kvar, från detta och tidigare liv, och undvik sedan att omprogrammera dem igen av rädsla.

Om Gud inte formade SIG själv … så finns det ingen lag att hålla sig till, eller upprätthålla. Om Gud någonsin uttryckte SIG själv som sjukdom, så skulle det inte finnas någon person, inga mantran, inga medicinska procedurer och inga ansträngningar någonsin för att kunna ta bort dem, eftersom Guds skapelser hålls på plats för alltid, genom Gudomlig Lag.

Det är en ny tid kära ni, en där många allmänt accepterade trosuppfattningar snabbt

upplöses. Varje dag blir mer vaken som svar på de intensiva vågorna med högre dimensionell energi, som hälls ner på jorden. Gaia som är en levande själ, och inte ett stycke jord som kan användas och missbrukas, har fått nog. Hon skiftar till sitt högre dimensionella själv, och låter sina invånare följa med, om de väljer det.

Var beredd på fler händelser på jorden, för konflikten mellan olika energinivåer kan ofta resultera i kaos. Det gamla kontra det nya, kommer att uttryckas på det sätt det kan. Allt går enligt planen och allt är exakt där det behöver vara, så ta bort ert fokus från det som uppstår, och placera det där svaren finns.

Det sägs vanligtvis att ett problem inte kan lösas på problemets nivå, men det är exakt vad världen fortsätter att göra. Börja bemöta problemen i era liv med sanningen, och inte med lösningar som är helt baserade på ett trossystem som snabbt föråldras. Detta betyder inte att ni inte kan träffa en läkare om ni vägleds till det, eller att be en advokat om råd, utan det betyder att ni använder er högre medvetenhet, och låter er vägledas intuitivt såväl som att få råd om något.

Sluta analysera allt enligt de tredimensionella begreppen, om hur saker ska eller måste vara. Gamla lösningar och program, för att åstadkomma permanenta och fredliga lösningar mellan människor eller situationer, kommer aldrig att bli permanenta utan kommer alltid att bli föremål för förändringar, eftersom de skapas av dualitet och separation. Många vet detta, men är för rädda för att våga lita på det.

Allestädes Närvarande Gudomlig Medvetenhet uttrycker oändligt SIG själv. Sinnet tolkar Den Enda Gudomliga Medvetenheten i enlighet med den tro som en person har accepterat, som sitt personliga uttryck för den Enda Medvetenheten.

Lär er lita på er intuition, och sök efter svaren inombords. Alla svar finns inom er, eftersom ert sanna väsen är Allvetande Gudomlig Medvetenhet. Det öppna sinnet hos en person som har uppnått en medvetenhet om enighet, kan översätta händelserna i personens liv från en högre nivå, och till former av fulländning och helhet, som är personliga för individen.

Till exempel; En insiktsfull kirurg får nya idéer om kirurgi om det behövs, och en insiktsfull mekaniker kommer att veta hur man fixar ett komplicerat bilproblem. Inte heller får de information från någon annan, om de inte behöver den. Det är en öppen medvetenhet översatt av ett öppet sinne, till en individuellt förståelig form.

Lär er att tänka på er själva som andliga varelser, inte så mycket som ett med Gud, utan att faktiskt vara Gud, och därmed förkroppsliga den Gudomliga Medvetenheten – JAG ÄR helhet, överflöd, säkerhet och trygghet, harmoni, fullkomlighet etc. etc. nu. EN kan aldrig vara i konflikt med eller separeras från SIG själv. Separation är mänsklighetens myt.

Ni är ansvariga för er själva – har alltid varit och kommer alltid att vara, men ni har inte vetat om det. Ingen präst, guru, skola, kristall, regel eller mantra, har styrkan att göra er till mer än ni redan är. En förverkligad medvetenhet om Enighet, är nyckeln som öppnar alla dörrar. När ni får veta, acceptera, börja leva från det och tillåt sedan Enigheten att bli ert tillstånd av medvetenhet, då öppnar ni dörren till dess uttryck, även med det minsta sätt.

Släpp övertygelsen om vad ni behöver, eller måste ha för att vara lyckliga, för det representerar ingenting annat än majoritetens begrepp om lycka. Att fortsätta hålla fast vid det, tjänar bara till att blockera något högre, bättre och hittills okänt, som bara väntar på att uttryckas.

Ha tillit, Ha tillit, Ha tillit. Ert högre själv vet var ni hör hemma och hur ni kommer dit. Släpp era egna sätt kära ni, och låt er redan närvarande Gudomliga Medvetenhet uttryckas.

Vi är den Arkturiska Gruppen 09/08/19

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...