Valarna på Sirius B via Galaxygirl, 8 september 2019

Valarna på Sirius B via Galaxygirl

8 september 2019

Vi är Valarna på Sirius B. Vi ser Mänskligheten med klar syn från de vattniga djupen av era omedvetna sinnen som börjar minnas. Många sanningar ligger i era undermedvetna minnen, förståelser som ännu återstår att avslöjas, bubblande upp från djupt under ytan. Vi ser och är medvetna om de disharmoniska energierna på er ytvärld där energierna sorteras, silas, de mörka som flyr men inte har någon trygg tillflyktsplats. Vi ser ljusarbetarnas gemenskap stå stark, men trött i sina ansträngningar. Så vi, Valarna på Sirius B, vill påminna er om ert val-själv, er val-form av djup kunskap, ert bibliotek av minnen och upplevelser som simmar djupt inom er egen interna yta.

Det är lätt att få kontakt med oss. Vi är ni i en annan form. Ni är multidimensionella, men kan ändå inte famna er storhet. Det är delvis en välsignelse, annars skulle ni bli distraherade av det. Sant. Men ni längtar efter mer visdom, mer kunskap. Ni fraktaliserade för att uppleva, för att hjälpa Gaia i hennes omvandling. Det är ert uppdrag. Ni kan alltid simma med oss i de djupa vrårna av era minnen och bli avkylda i de djupa vattnen där det inte finns några vågor, bara stillhet, där vi hör den Stora Modern av Alltings hjärtslag som lugnar våra hjärtan. När vi lyssnar på hennes stillhet känner vi oss hela, kompletta. Det är dit mänskligheten är på väg. Det krävs mycket arbete som måste göras för att ingjuta denna djupa känsla av frid, av enhet på er ytvärld och ändå är det vad ni gör genom era meditationer, genom er förbindelse, genom er frid och ert inre arbete.

Många tidslinjer konvergerar nu till en enda. Många som inte längre tjänar något till eller som är för låga i vibration går ihop i er nuvarande tids-ström för upplösning. För ni ska inte längre underhålla lägre dimensionella vägar och verkligheter. Skaparen har bestämt att denna dimensionella portal ska stängas eftersom de lägre tidslinjerna inte längre bär frukt. Så, då ni glider genom strömmen av djupt vetande, vila. Vila i detta lätta vatten som sprider sig. Ni finns på den högsta och bästa tidslinjen. Många konvergerar, biflödena går ihop till en. Några grumliga vatten rörs upp, men när man ansluter till sitt sanna själv blir man inte påverkad – lika mycket. Snart blir vattnen klara att återigen se igenom.

Vi, Valarna på Sirius B, ber er ansluta till ert sanna val-själv, ert uråldriga själv av djupt vetande. Var stilla i dessa stilla vatten av djupen. Många sanningar av frid vistas här. Många, många minnen. Då ytan skakar och snurrar, då vattnen stiger och sjunker, vet att allt är bra. Med stor förändring kommer stor förändring. Det är som det måste vara. Ni ljusbärare ska hålla ljuset, friden. Mod ser vi, blandat med trötthet. Kom ihåg att ni alltid är välkomna till våra djupa vatten. Ni är en av oss. Minns er själva, ert djupa själv och glid genom dessa interdimensionella portaler med behag och lätthet. För ni är mästare, var och en av er. Vi är Valarna på Sirius B.

-galaxygirl

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...