Den Exakta planen av En Som Tror, 20:e december

Den Exakta planen av En Som Tror, 20:e december

”Här är den EXAKTA Planen”

En Som Tror – 16.12.20

 

Det är så mycket oro angående vem som ska bli president eller inte, när GCR kommer att genomföras, vilka som är de goda och vilka som inte är det, etc. Med allt det sagt, så vill jag avslöja den EXAKTA planen, och jag ska gå in på det i detalj i det här inlägget. Men innan jag avslöjar den EXAKTA planen, vill jag ta upp några viktiga punkter.

Spelarna och deras Platser

Det första ni bör känna till är vilka ”spelarna” är, i denna episka omvandling av vår värld och universum. Det kan vara bra att notera att det inte bara är de mörka krafterna här på jorden, som ”vänder sig till Ljuset”, utan det händer i resten av universum också. Eftersom detta är en förändring av hela universum, så är spelarna mer universella till naturen.

På den högsta nivån av Spelet eller Planen, blir det en uppväckning av hela universum med en ”överensstämmande” enig vibration, i frekvensen av kärlek. Eftersom alla universum är ett, verkar kampen vara en mot själv. Det är bara en ”allians” av alla själv, som gått samman för helheten. Översatt blir då Uni-Versum, Ett-Versum.

Men på en lägre nivå, ser det ut som en strid eller kamp, mellan Ljuset och Mörkret. Men ni måste förstå att ljuset inte hatar, skadar eller förstör, för det älskar, överbryggar och uppmuntrar det som vibrerar mindre än kärlek, för att älska det.

Om detta var en verklig kamp mot ”separerade” fiender, skulle de ha utplånats och förångas där de står, utan vidare. Men det är inte så lätt att bekämpa det själv, utan att komma till skada. Den mörka sidan har fått möjlighet efter möjlighet, om och om igen, för att ge upp och vända sig till ljuset. Under denna tid har många kommit till ljuset, vilket är en stor framgång. Om ni använder ett medicinskt uttryck, skulle det vara som att rädda benet från att behöva amputeras. Varje själ som återvänder till ljuset, gör att en del av helheten blir återställd från obalansen.

Men det finns fortfarande delar som är så långt borta från anpassning till Ljuset, att de slutligen amputeras (dödas), eftersom de inte kan räddas. I stora drag skadar det helheten, men i slutändan räddas resten från ytterligare skada.

Sammanfattningsvis handlar omvandlingen om att rädda (bota) så många själar som möjligt, innan dödandet (amputeringen) utförs. Vi är nu i slutfasen där alla som kan räddas är, och resten måste amputeras (dödas), för att rädda oss.

Platsen utan tid

Tid är en skapelse av erfarenhet. Jag har läst på många ställen, att tiden är som en sida i en bok. Om ni läser sidan, (fokuserar) då upplever ni den tiden och allt vad det innebär. Men om ni förstår att det är så tiden fungerar, då inser ni att fortsättningen efter denna sida, redan finns ”skriven” på nästa sida. På platsen där tiden inte längre existerar, är detta redan passerat. Världen är ett paradis, och att vara människa på Jorden, är den underbaraste upplevelse någon kan ha.

Ert liv var ert eget val

Ni har valt att vara här på Jorden, vid den här tiden i historien, för att ta del av den förändring vi nu ser. Om ni tänker på det, så ÄR den här gången för oss nu, den mest spännande tiden i historien på Jorden. Tidigare, var en livstids upplevelse för en människa: Födas, leva ett hårt liv i rädsla och brist, sedan dö i krig, sjukdom eller svag av ålder. Jag är säker på att vi alla har upplevt det, många gånger.

Så, innan jag talar om våra upplevelser i detta NU, låt mig informera er om den framtida utvecklingen på Jorden. Ni föds, blir älskade och tas omhand, får ett bra liv genom att göra det ni vill, blir älskade av alla när ni ger kärlek till alla, lever länge, kanske 1000 år eller mer för att sedan slutligen vid något tillfälle göra en övergång fån den mänskliga erfarenheten. Ja, jag vet att det låter bra, och det är det. Men dessa två livserfarenheter har en sak gemensamt, de är ”vanliga” upplevelser, från början till slut. En vanlig med betoning på livserfarenhet, och den andra, en vanlig med stor livserfarenhet.

Detta liv, just nu, var ert val

Detta är den mest spännande tiden någonsin, att leva på planeten Jorden. Detta är fasen med acceleration. Den delen där vi går från brist och smärta, till överflöd och fred, så snabbt att man knappt kan hålla sig uppe. Inte nog med att vi får se och uppleva denna stora förändring i världen och universum, utan ni är en av de viktigaste deltagarna i spelet!!!!! Innan ni kom hit sa ni ” lagledare, låt mig vara med!!!!, jag vill spela i detta spel!!!!”

Ni kommer att ta er från att resa runt er stad, till att resa runt i solsystemet och till den Ihåliga Jorden. Ni kommer att ha flygande bilar som tar er från en plats till en annan, med tusentals kilometer i timmen, om ni kör sakta. Ni kommer att ha replikatorer, som i Star Trek, som manifesterar det ni ber om. Ni kommer att gå från att vara sjukliga till en perfekt hälsa, i en 20 år gammal kropp, som kommer att finnas i tusen år. Ni kommer att leva i den tid där ni hjälpt världen att vända sig till Ljuset, och komma på fötter igen, och sedan göra den nya tidens rymdfärder och möta andra från hela Universum. Det är lätt att förstå att detta kommer att bli mycket spännande!!!! Det är en spännande tid med omvandling, den stora förändringen, och ni är precis mitt i det.

Här är den EXAKTA planen:

Allt det här är den exakta planen, så att ni förstår vad som kommer att hända. Jag kommer att skriva den i en viss ordning, även om många saker händer samtidigt, i de olika skeendena:

# 1) Att omvända så många som möjligt av de Mörka Själarna till Ljuset, och visa sedan resten till Utgången (Döden), på det sätt de själva väljer.

# 2) Att förse världen med ett överflöd av pengar, så att människorna i den lidande befolkningen på Jorden, kan hjälpa sig själva, och samtidigt också läka Jorden.

# 3) Att byta ut korrupta regeringar till nya regeringsstrukturer, som är i linje med principerna för ljus och kärlek.

# 4) Att Erbjuda helande stöd till ytans befolkning, för att bota alla slags sjukdomar, och se till att varje lem blivit återställd i perfekt skick.

# 5) Att utnyttja den nya planetens rikedom, i kombination med de nya välvilliga regeringarna, för att höja medvetandet på planeten till 5d-nivå.

(Över tid)

# 6) Att förbättra teknik och mänsklig kunskap, till den punkt där pengar blir så oviktiga att de inte längre spelar någon roll, för livet på Jorden.

(Mycket senare)

# 7) Att avlägsna alla från planeten (”samla ihop”), så att hon kan expandera 1/3 i storlek. När Jorden gått igenom sin tillväxtspurt, och det är säkert att bo där igen, kommer vi att få återvända för att leva i den Ihåliga Jorden, eller så kan vi välja att flytta till en annan planet, i ett annat solsystem eller Galax.

(Mycket senare)

# 8) Alla Jordens själar, som har gått igenom denna fantastiska växande erfarenhet av livet på Jorden, kommer att spridas i Universum, som lärare och mentorer. Vi har lärt oss medkänsla när vi var förtryckta, och vi lärde oss kärlek trots allt vi utstått, och slutligen, kommer vi alla upp till den högre frekvensen genom vårt eget val. Endast de som har upplevt det vi har upplevt här på Jorden, kan lära ut det vi har lärt oss i processen. Det är en ENORM skillnad mellan att veta och att uppleva. Vi har upplevt det hela.

Er synvinkel

Om ni tillhör den breda allmänheten, kanske ni inte ens vet att något är på gång. Men med den information vi fått, så vet vi att en stor förändring kommer. Vi ska få enorma summor pengar, och gå ut och hjälpa världen. Vi ska få en ny Återställd Republik, som kommer att fungera som modell för andra regeringar runt om i världen. Det är lätt att tro att vi vet så mycket mer, jämfört med den sovande allmänheten. Men vi vet inte ett skvatt om vad som verkligen händer, och vad det riktiga spelets drag är.

Tror ni verkligen att ni vet allt som finns att veta om Trump eller Ryan? Var har ni lärt er det? I Kabalens Skola, eller var det från Kabalens Media? Eller var det från någon i den ”alternativa högerns” informationskälla på webben? Tror ni verkligen att ni fått veta tillräckligt från dessa källor för att avgöra vilket som är det bästa valet eller inte? Jag ska berätta för er …. Oavsett vad ni vet, eller tror ni vet, så vet ni inte allt ni behöver veta, för att avgöra saken.

De kanske tillhörde Kabalen …. Jaha, och … Människor förändras och gör det rätta. Han/hon kanske kommer eller kommer inte att bli president …. Återigen så spelar det ingen roll. Allt som betyder något är, att den som i slutändan blir president, kommer att vara den mest kvalificerade och mest kapabla, och det allra bästa valet för att leva i denna värld av förändring. DET ÄR EN SJÄLVKLARHET. Uppriktigt sagt, jag kan garantera er, att om ni visste allt som ni skulle behöva veta, så skulle ni göra samma val, av samma skäl. Det räcker med att säga att den bästa människan, rätta människan, kommer att vara den som får jobbet, och kommer att göra exakt det som behöver göras, för det bästa resultatet. DET ÄR EN SJÄLVKLARHET.

Er/ Vår Perfekta Logik

Hur kan logik vara fel? Lätt! Vi tror att vi är så logiska och så väl rustade, för att avgöra något på ett eller annat sätt. Men ironiskt nog så har logik en stor brist, ni måste känna till alla fakta innan ni logiskt kan avgöra något. Ni kan inte diskutera logiken på våra baser på Mars, om ni inte vet om att vi har ett hemligt rymdprogram. Ni kan inte tala om Jordens gravitation, och dess utformning, om ni tror att den är solid med en flytande kärna. Vetenskap och fysik? Glöm det. Ni har inte ens en chans, eftersom den verkliga vetenskapen är mer avancerad än vad ni fått veta.

Tror ni att ni är bättre på att diskutera politik? Oavsett hur mycket ni tror ni vet, om ni inte är av blodslinjen, så vet ni inget. Bara för att visa er hur aningslösa vi verkligen är, gäller ett inlägg på senare tid om det hemliga rymdprogrammet. Det visade sig att vi har flera hemliga rymdprogram, det ena, utan vetskap om det andra. Även de människor, som trott sig ha jobbat i största hemlighet med det mest hemliga programmet som finns, är förstummade av att få veta att det finns ännu fler hemliga saker, som de inte känt till. Så jag bryr mig inte om hur logiska ni är, eller hur vettiga era argument är, för de är bristfälliga på grund av för lite information, eller så kan ni vara felinformerade.

Så Vem blir det?

Vi kan gissa hej vilt angående vem som blir president, som ett spel för att se vem som har rätt. MEN, det finns inget att vara upprörd över, eftersom EXAKT rätt person kommer att få jobbet, av de GODA SJÄLEN, som ni kanske aldrig får veta. Så gissa på ni. Dagligen om ni vill. MEN, bli inte arga om det blir på det ena eller det andra sättet. Det blir bra i slutändan, precis som det ska bli, precis som det kommer att bli. Vem det än blir, och oavsett hur allt i denna process utförs, så kommer det att bli det bästa valet som gjorts av människor, som vet allt som finns att veta om saken. Varken mer eller mindre.

Det är som ett schackspel

Omvändningen av mörkret till ljuset, är bara det ena strategiska steget efter det andra. Oavsett vilka steg de mörka tar, så finns det en motpart av kärlek som vinkar till dem för att vända sig till ljuset. Och i slutet finns en spoiler som hjälper de ljusa vindarna. Allt mörker vänds till ljuset. Vissa pjäser på schackbrädet förändras nu från mörka till ljusa, och hjälper till, medan andra måste tas bort från spelet, allesammans. Men oavsett vad de mörka gör så vinner ljuset.

Ibland fastnar vi i ”spelet” medan det pågår. Vi trodde inte att Hillary skulle utmana Trump, men det gjorde hon. Vi trodde att Obama skulle avgå och att det skulle tillkännages innan valet ägt rum, men återigen gick spelet i en annan riktning. Det den typen av spel. Från det ögonblick spelet började, var slutet redan bestämt, men där emellan är det väldigt instabilt och spännande, minst sagt.

Några sa att valet inte skulle ställas in på grund av Obamas avgång. De hade rätt. Men berodde det på, att det var planerat hela tiden, eller var det därför att det var hur spelet råkade gå? Vi kanske aldrig får veta det. Däremot kommer det att finnas massor av människor som hade rätt om vissa saker, men fel fel om andra, eftersom spelet är flytande och förändras hela tiden. Men vi vet allt vi behöver veta, och det är ”Det blir bra i slutändan, precis som planerat.”

Till slut

Att spekulera om vem som blir president, eller någon annan aspekt i hela denna plan, är meningslöst. Även om ni har rätt, är det mest sannolikt att något redan har förändrats, på grund av att någon nytt uppkommit. För att vara tydlig, det är roligt att försöka lista ut allt medan vi väntar, men det är inget att bråka om, eftersom vi faktiskt ändå inte kan veta.

Allt ni behöver veta om planen, är att det blir perfekt i slutet. På den plats där tiden inte längre existerar, är det redan perfekt. Vem som än blir president, är perfekt av de orsaker ni inte känner till. Oroa er inte, eftersom det redan hanteras av de som känner till allt, som behöver kännas till i frågan. Det som kommer att hända har redan skrivits in i historien, och spelas nu ut, framför våra ögon.

Er del är också redan skriven, men kommer ändå att spelas ut, och utvecklas till verklighet. Ni får massor av pengar, och kan då på något sätt bidra till mänskligheten och Jorden. Vi vet det. Men er del är också flytande, och kan gå i många olika riktningar. Det står skrivet att det blir magnifikt i slutet, men exakt hur det blir, vet ni inte ännu. Det är upp till er. Bli inte upprörd över de delar av spelet som inte spelas av er. Koncentrera er i stället på er del av världsförändring, ert drag, ert spel.

Må ni få allt ni vill och leva enligt era drömmar

Undertecknad: En Som Tror

Terra Zetzz vid 08:42:00

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...