Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 27 december

nidle071112

11 Batz, 14 Mol. 13 Caban

Selamat Jalwa! Vi börjar idag med en kort lägesrapport. Valuta artiklar som är märkta för distribution görs för närvarande redo. Vi vet att det har varit en lång och svår resa för alla. Det är därför viktigt att ni vet att de vid toppen av de olika distributionsnivåerna förbereder att initiera en högst enastående process. När den väl har lanserats utan några oförväntade incidenter så förväntas denna process att ta över en månad att fullborda. Som ni vet har det varit en i sanning arbetsam resa för alla. Leveranserna av välståndsfonderna är helt enkelt det inledande stadiet för denna intrikata operation. Vi vet att den utdragna tidslängden för denna process komplicerades av kravet att dessa handlingar hölls säkra och legala. Det skapades således ett åtagande att gå så sakta som var nödvändigt. Vårt mål var att arbeta med våra allierade och se till att de var nöjda med vad som utvecklade sig. Denna serie av krav tvingade in oss i en mycket saktfärdig och noga övervägd process. Det har därför tagit över två årtionden att avsluta denna komponent av vårt stora och komplexa projekt. Det är vår glädje att se hur ert medvetande och era uppfattningar om denna uppgift har gett en bättre förståelse för vad denna resa handlar om.

När vi först anlände på era vackra stränder kunde vi omedelbart känna vad som höll på att ske. Annunaki var fortfarande överherrar för denna ytvärld och behandlade sina undersåtar med en fast men mjuk hand. Er position var att lyda med få eller inga alls frågor tillåtna. Denna orättvisa verklighet gav oss stor smärta då vi såg vad ni genomgick. Vi upptäckte omedelbart vilka som styrde det Heliga Ljuset av Himlens uppfyllelse. Till en början var de misstänksamma angående vår närvaro, men gradvis började de hysa tillit. Era Uppstigna Mästare var våra beskyddare och genom dem så förklarades vårt heliga projekt för alla. Trots det tog det oss mer än två årtionden för att utveckla den grad av tillit för att framgångsrikt uppnå våra serier av projekt. När detta väl hade uppnåtts kunde vi implementera projekt som involverade både Mästarnas hemliga och heliga samfund och Agarternas. Under denna tid ökade vi på antalet skepp i vår flotta och fullbordade träningen av de som hade tilldelats att handleda er. Dessa projekt fortsätter naturligtvis.

Vi har börjat göra strategier för hur vi på bästa sätt för bort undersåtarna som är en del av ett antal av era regeringar. Denna process är generellt länkad med en pågående juridisk process associerad med den stora korruptionen inom och de illegala operationerna av den nuvarande amerikanska regimen. Detta projekt skapades till en början för att isolera kritiska aspekter hos de som styrde dessa illegala handlingar. Den andra delen av planen var för att gradvis manifestera en ny laglig republik, baserade på en serie av dokument som har blivit kända som NESARA. Denna operation resulterade i några komplikationer som gradvis kommer att bli fullt lösta. Nytt regeringsskick har snabbt kunnat etablera sig själv runt om i världen som ramen för en sann regering i Amerika. Det övergripande målet är att transformera den nuvarande situationen genom en serie av framtida uttalanden. Av strategiska själ krävs det att den exakta tidpunkten för dessa uttalanden behövs hemlighållas från allmänheten. Det är därför kritiskt att detta och välståndsprojektet går framåt i hemlighet till rätt tid för fulla avslöjanden. Det är vår gemensamma policy att hålla allt det konfidentiellt till att säkerhetsfrågorna som är förknippade med det är helt lösta.

Då dessa stadier fullbordas så kommer vi allt närmare till avslöjandena. Det kommer att bli mycket lättare för oss att operera när vi kan tala publikt till er och lägga ut vad Himlen har förordnat. Vi inser precis hur kritiskt det är att kunna operera i frånvaro från de nuvarande tolererade skuggorna. Våra förbindelser har tvingats att använda vissa protokoll som är lite klumpiga. Vi har behållit dessa för att blidka våra partners. Under de kommande månaderna så kan detta krav börja tyna bort då vi börjar tala direkt till er. Utsträckningen av föroreningar och klimat förändringar som har orsakats av Anunnakis undersåtar är högst problematiskt. Ni har åstadkommit enorma obalanser i er atmosfär, hav och på land. Det måste korrigeras. För oss så är dessa uppgifter en enkel uppsättning av operationer. De som kontrollerar regeringar har dock policyn som motsätter sig sådant förfarande. Vi behöver vänta till att avslöjanden formellt uttalas. Som ni kan se så närmar vi oss en serie av händelser som kommer att ändra på hur detta globala samhälle opererar. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Denna speciella tid på året förstärks i glädje av vad som står redo att ske. Den stora spirituella gåvan av finansiell frihet står nära. Låt oss därför vara glada och vid gott mod. Detta är en tid då också energier av spirituella förnyelser manifesterar. Vet att denna energi är en symbol för ett nytt löfte från Himlen att överösa er med nåd och handling. Detta symboliserar hur engagerad Himlen är i er säkerhet och räddning via ett flöde av energier som helt rusar fram genom denna värld. Låt hela mänskligheten notera att denna mycket speciella kompensation håller på att manifestera. Låt denna helg säsong firas i vetskap om att den monstruösa ondskan som har varit ert fördärv lyfts bort. Lyckligast av Helger till var och en! Det är i sanning en tid att ses på med glädje och hjärtligt tack till Himmelen! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Som det alltid gör så började denna lysande tid att förefalla full med förseningar och de vanliga frustreringarna. Över hela denna glob har en stor pånyttfödelse av medvetande drivit Gaias värld på ytan till nya höjder. Långa listor av humanitära projekt har ackumulerats, tillsammans med fonderna som har samlats ihop för att säkerställa dess fullbordan. Det är en tid då stressen från befolkningstillväxt och välsignelserna av en ny verklighet kommer att förenas. Denna lysande planet kommer att se födelsen av mirakel som kommer att en gryning av världsfred, baserad på era höjda visioner. Dessa välsignelser kommer att manifestera, och en explosion av aktivitet kommer att se en ny attityd komma fram runt om i världen, som drivs av denna planets växande medvetande. Himlen har sedan länge planterad speciella frön för att möjliggöra denna strålande händelse. Formandet av denna nya verklighet är bara början. Så stå tillbaka i förväntan och se hur denna nya verklighet snabbt tar sin magnifika nya form.

Som ni kan se så ligger så många underbara mirakel bara runt hörnet. Vi Mästare är stolta över vad ni kommer att göra när ni till slut får er frihet och välstånd. Dessa serier av fenomen är för att visa er vad ni i sanning är kapabla till. Vi har med tålamod sett hur hänsynslöst Annunaks undersåtar har tryckt er ned. Allt detta kommer nu att förändras när som ni transformerar det vackra klotet som är ert hem. Ni kommer att utveckla planer för att använda nya teknologier att rena ert vatten, luft och land. När vi till sist avslöjar ett antal nyckelsanningar för er kommer än mer mirakel att manifestera. Efter att er Rymdfamilj till sist landar kan ni visa utsträckningen till vilken ert medvetande har vuxit. Agarterna kommer också att vara i glädje över vad ni har uppnått. Det är denna underbara plats som nu kan förena sig med de Inre Världarna för att bilda ett nytt Gaia!

Idag fortsatte vi med våra veckorapporter. Denna magiska tid på året har gett oss stor glädje! Den kommande tiden kommer med visshet ge alla en glänsande sekvens av under. Det är också en tid för er att använda er fantastiska vision för att manifestera det sanna undret som människan är! Vet Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

Du gillar kanske också...