Brendas Blog via Brenda Hoffman, 16 december

Brendas Blog via Brenda Hoffman, 16 december

Kära Ni,

Kanske ni känner att ingenting stämmer, även om inget är fel. Ni är i ett mellanläge. Det förväntade är inte vad ni förväntade er och det ni inte förväntade er fortsätter att hända.

Denna förvirring är direkt relaterad till det ni är på insidan. För ni genomgår en transition som inte är som ni förväntade er. Ni trodde säkert att ni skulle vakna upp en dag som en annan person i en annan frekvens eller dimension. Att allt skulle uppnås utan mycket ansträngning från er sida.

Det är sant, men inte helt som ni antog. För verkligen, med tanke på dimensions-/frekvenshoppen som ni gör, är er transition relativt enkel. Det är bara att ni inte förväntat er att veta att ni är en del av den transitionen.

Det sista påståendet pekar på hur extrem denna transition är för dem av er som är i fronten.

Även om en födelse är fantastisk, är övergången från en gravid kvinna till en födande moder mycket mer förvirrande än man kanske förväntar sig, med tanke på de glada bilderna man får av de flesta. Om ni skulle vara den första kvinnan att föda, skulle ni med största sannolikhet bli rädd, arg, ledsen och ha många andra känslor för ni skulle inte förstå att det som växer i er mage var förväntat, och inte heller skulle ni förstå andra förändringar inom er varelse som är en förberedelse för födelsen.

Så är det nu. Ni är de första, så ni vet inte vad ni kan förvänta er. Och även om denna övergång har tagit er genom toppar och dalar känslomässigt, spirituellt och fysiskt, har det varit relativt enkelt för ni kunde dela eller få tillgång till information från andra i förtruppen.

För många är ett sådant påstående inte nog för att skydda från era nuvarande rädslor och ilska. Ni känner er inte längre bekväma med vad som var. Och ni har inte en aning om vad som kommer. Så ni känner er rotlösa och därför arga på Universum och er själva.

”Varför gör jag detta?” ”Vad tjänar jag på detta annat än att möta hinder efter hinder?”.

Att vi dubbar er för er orubblighet och ert mod betyder inget nu, för ni känner er inte modiga eller orubbliga. Ni är bara arga på er själva och på Universum.

Det kommer att gå över när ni acklimatiserar er till ert nya ni. Ni assimilerar nu segment efter segment inom sekunder, istället för de veckor ni behövde före denna tid.

Det första segmenten ni introducerade till er jordvarelse, var troligtvis kompatibla med den ni var. På ett sätt accepterade ni de nya segmenten som kändes som en vacker ny klänning.

Nu när åter igen expanderar er varelse, upplever ni kläder/segment som kanske känns obekväma men är nödvändiga för detta liv på jorden. Dessa nya kläder inkluderar element av rädsla, ilska, och hat ni gömmer under ytan av er varelse. De inte så fina delarna ni anpassat er till genom att gömma dem djupt – med resultatet att ni livstid efter livstid försökt att rensa ut något ni inte förstår.

Dessa djupt gömda, inte så vackra delar av er själva kommer till ytan för att slutligen rensas bort innan ni går in i ert nya tillstånd av totalitet – som sker tidigt under vad ni kallar ert nya år.

Om ni skulle bli en ny mamma, skulle ni fortsätta att dricka, röka eller på andra sätt göra något som skadar ert barn? Det är det som sker nu. Vill ni ta er igenom de kommande månaderna med ert beroende till själv-rädsla eller vill ni skapa en ni utan de rädslorna?

Så är det, att de flesta av er för upp de rädslorna till ytan genom interaktioner, minnen, drömmar, och att åter spela upp den in inte vill vara.

Var snälla och bli inte rädda om ni säger eller gör något som verkar vara helt olikt er. För alla dem i förtruppen kommer göra samma sak. Rensa ut delar som ni – eller vi – inte trodde ni kunde rensa ut under en livstid.

Många av er är arga (Så klart!) för ni trodde att ni rensat ut allt nödvändigt för att gå bortom den fjärde dimensionen. Det ni rensar ut nu är långt bortom det som krävdes före er födelse på jorden i denna livstid. Ni zoomar i så snabbt till den femte dimensionen och bortom den, att vi inte säkert vet hur långt er transition kommer att gå.

Det räcker att säga att ni är långt bortom era förväntningar när ni fortsätter att flyga. En stor del av det flygandet är ert beslut att rensa ut de delar som är så djupt gömda att ni antog att ni inte kunde rensa ut dem förrän i framtiden på olika platser.

Det ni kanske upptäcker är att era utrensningar är bortom utrensningar på jorden. Ni kanske exponerar de delar av er varelse som ni har gömt från er själva på andra platser och tider. Så några av era utrensningar kanske inte är logiska för er eller någon annan.

Så är det, ni är i ett race för att slutföra denna fas under en av jordens mest känslomässiga tider. Den ger er en känsla av att det är fel på er värld lika mycket som på er själva. Ni kanske också har svårigheter med beslut, för ni vet inte vem ni kommer att vara imorgon eller till och med nästa timme.

För dem av er som fött barn, kommer ni ihåg rädslorna ni kände när ni fick veta att ni var gravida med ert första barn? Så är det nu. ”Hur kommer jag att klara det?” ”Hur kommer mitt liv vara under denna utrensningsprocess?” ”Kommer jag att stöta bort allt i mitt 3D-liv?”

Så är det att era rädslor, i kombination med era nya viktiga, men inte alltid så angenäma segment gör att ni blir irriterade, förvirrade och ofta arga. Detta kommer att gå över snabbt – och ingen kommer att lägga märke till detta så mycket som ni. För när ni expanderar er nya varelse, expanderar ni också era intressen och förmågor.

Ni blir verkligen en ny person i en ny miljö. Och går långt snabbare än ni och vi trodde var möjligt med era delade bitar av förtruppsinformation.

Ni ger verkligen liv till en storartad strålande, ny ni. Och ger information till dem som följer att allt ni och de upplever är inom normen – precis som är sant med en mänsklig graviditet. Så är det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel:  Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...