Den Galaktiska Federationen via Garrith Lamanov El Melchizedek, 26 januari

GALACTIC FEDERATION OF LIGHT

Den Galaktiska Federationen, 26 januari 2016
via Garrith Lamanov El Melchizedek

Vet att jag själv Befälhavare Vrillion, Befälhavare Ashtar, Befälhavare Altros i Mushaba Nexus, Befälhavare Hatonn tillsammans med vår Överbefälhavare Kristus Sananda har miljontals av våra flottor som ser till att det inte finns någon utomjordisk aktivitet av ondskefulla trupper som kan komma in eller ut från den här planeten. De som hittills har fått lämna är de som vi har kommit till rätta och överens med. Vi har enorma sköldfarkoster som omger Jorden för att förhindra alla hot som kan komma att visa sig. Vi har inte haft några sådana hot hittills.

Våra spaningsfarkoster är placerade över hela världen i stort antal, där Ashtar-Kommandot har full kontroll över Jordens luftrum. Det blir ingen aktivitet på era militärflygplan vid vår massavtäckning när vi avslöjar vilka vi är av Änglavärldarna av Galaktiska Rådet av Galaktiska Federationen av Ljus. Det är viktigt att veta att en av era regeringstjänstemän och ledare kommer att tillkännage vår närvaro, vid NESARA:s fulla antagande och avslöjande för folket på Jorden.

Vet att våra fartyg är utrustade med mycket avancerade teknologier som vi har för avsikt att dela med er civilisation för att läka planeten innan den skiftar till den Galaktiska Kärnan inom nollpunkten. Några av våra fartyg sträcker sig från så stora som planeter i ert solsystem som är precis utanför er bana. Vi har nu 13.000.000 flottor till vårt förfogande för att ingripa var som helst på denna planet där konflikt hotar.

Vi har, i detta ögonblick, en betydande mängd stöd från hela multiversum för att bringa det tumultartade slutet av er dualitetcykel till ett lyckligt avslut.

Dessa är inte sluttiden för Jorden utan snarare Sluttiden för den mörka kabalen. Vi är på randen till globala världens frigörelse. Ljuset förblir segrande. Världsfred är verkligen nära.

Vi är de vi har väntat på. Välkommen till den nya Guldåldern av kärlek och ljus.

Det är viktigt att fortsätta att jorda er själv i en balanserad närvaro genom att omfamna villkorslös kärlek inom varje ögonblick av Nuet och visualisera fred på hela Jorden i frigörelsen från all den mörka energin som fortfarande finns kvar på ytan. Att odla inre stillhet är viktigt för att upprätthålla lugn i allt drama i den yttre holografiska illusionen.

Att fortsätta fokusera er energi på dramer inom den yttre holografiska illusionen kommer att manifestera de resultat som ni fokuserar på, eftersom ni skapar er verklighet inom varje ögonblick genom era avsikter. Det ni motstår det består. Oavsett vad ni matar med rädsla kommer det manifesteras i fler upplevelser som baseras på något att frukta; men när ni omfamnar frid och villkorslös kärlek yttrar sig denna energi i överflöd och den inte bara når och väcker dem som finns runt omkring er, utan på hela ytan.

Det är när fler och fler människor anammar sin essens, som är villkorslös kärlek, som detta kommer att trigga ett mass-medvetande som kommer att väcka mänskligheten i stort antal. När mänskligheten uppvaknar och förstår vem de är och den kraft de besitter som käll-varelser, kommer kabalen skapa mer propaganda genom sina kontrollerade medier för att skapa rädsla i ett försök att övertyga er om att de fortfarande har kontrollen och makten. Detta är bara en illusion de försöker upprätthålla för att få många, som fortfarande är fast i sinnet, att ge ut energi av rädsla. Varje försök att starta krigslagar eller en ny världsordning baserad på tyranny är bara fantasi; eftersom vi av Änglavärldarna av Galaktiska Rådet av Galaktiska Federationen av Ljus har inaktiverat alla deras missil-vapensystem som de avsåg att använda i sin erövring för att skapa ett världskrig som inte kommer att hända, tillsammans med alla tillverkade kärnvapen i någon nation. Inga ytterligare explosioner kommer att tillåtas att äga rum. Vid vårt tillkännagivande av kontakt kommer alla vapen och allt som detonerar inaktiveras. I själva verket fortsätter ljuset att segra.

Inuti våra Moderskepp finns långa genomskinliga korridorer med en plasma-baserad substans på golven som liknar vatten till utseendet, på varje våning finns olika rum som tjänar en mängd funktioner och arbeten. Det finns evakueringsrum för nödsituationer, i händelse av eventuella planetariska angelägenheter av diplomati. Inom dessa evakueringsrum finns stora parker med konstgjorda sjöar som innehåller alla typer av kännande livsformer, healingcentra, hallar för kulturella aktiviteter, ett golv som består av rum för evakuerade, kvarter för dignitärer från alla dimensioner, för stora möten som liknar ett podium, ett stort vildlivscentrum, för djur från olika platser i universum, som har stor markareal … universitet, trädgårdar, odlingscentra, förråd, vårdcentraler, där våra moderskepp i själva verket liknar era städer.

Det är viktigt att veta att våra skepp bokstavligen är levande farkoster av ljus. Vi hänsyftar faktiskt till en stad, då det kan ge ett kännetecken på hur det ser ut i våra medvetna fartyg av ljus, fastän inte så likt Jordens städer, men liknande till sin karaktär av en stad på Jorden. Vårt kontrollcenter är ett som lotsas genom medvetet kommando där det inte finns några kontroller som en ratt eller växlar med knappar … ni helt enkelt talar om för skeppet vad det ska göra och då gör det så, vilket är en mycket avancerad navigeringsmetod. Det finns också en sektor för observation av planetariska arter där allt spelas in på våra moderskepps kristall-moderkort. Det finns också ett rum med alla mindre spaningsskepp på däck som används för patrull och utforskande på nära avstånd.

Inom varje rum finns en hiss som fungerar genom ett elektromagnetiskt system, ingen korg utan endast en ingång till nästa rum där ni helt enkelt går upp på den skiv-formade kuriren och svävar sedan in i den avsedda våningen genom att helt enkelt kommunicera er avsikt till datorsystemet.

Vi fortsätter att övervaka ytan av er värld för att säkerställa att alla hot elimineras i förväg – innan några befintliga krig tar en mycket allvarlig riktning för att eventuellt leda denna civilisation till utrotning. All användning av kärnvapen skulle inte bara förstöra Jorden utan också orsaka stora konsekvenser i samband med detta universums rum-tid-kontinuum. Detta skulle inte bara slita sönder själva rum-väven men det skulle skapa en stor obalans som skulle öppna olika okontrollerbara svarta hål genom hela rymden som då skulle svälja allt på sin väg, det vill säga … det skulle markera slutet på er sol, solsystemet skulle brytas ner och det skulle bli extrema rymdväderförhållanden som påverkar galaxer och andra granngalaxer och världar sammanvävda med Vintergatans Galaktiska Rymdregion.

http://sananda.website/the-galactic-federation-via-garrith-lamanov-el-melchizedek-january-26th/

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

You may also like...