Den Galaktiska Ljusfederationen via Inger Noren, 30 november, 2022

 

 

Den Galaktiska Ljusfederationen

Många människor har börjat märka omkring sig i sin omgivning att det har kommit en ny och mer annorlunda energi med en särskild avsikt. Många människor kommer att skiljas från sina nära och kära för att flyttas till andra världar för sin fortsatta utveckling.

Det kommer att bli en förvirrad tid både för de som flyttas och för de som är kvar på Jorden. Väldigt mycket kommer att hända samtidigt och för många är det en mycket svår tid som väntar. Det är även människor som inte märker någonting av allt som händer omkring dem och de ser det som något naturligt att människor försvinner från dem och förlitar sig på de styrande i landet.

Allt fler människor har vaknat och förstår att det måste hända något som förändrar det negativa i världen till något som blir hållbart och säkert för alla i befolkningen. Det kommer ändå att bli en turbulent tid med sjukdom, vacciner och dödsfall, inklusive de människor som flyttas till en annan värld.

Denna tid har börjat och det är månaden då julen inträffar, vilket kan bli extra svårt om man förlorar någon som står nära och många människor kommer att uppleva denna förlust innan ett nytt år har börjat. Detta sker över hela världen och alla länder drabbas av dessa händelser som många människor har varit medvetna om och faktiskt väntat på. Denna tid har nu kommit med svårigheter i Europa där strider förenat med pandemi och många dödsfall på grund av oroligheter från befolkningen mot de ledande i landet. Befolkningen är inte längre beredd att ha någon nedstängning på grund av rädda ledare som känner att de förlorar makten över befolkningen.

I alla europeiska länder kommer det att bli strider där vissa i befolkningen inte känner att de kan komma till tals, utan de ses som lägre socialt sett i jämfört med den inhemska befolkningen. Denna konflikt sprider sig till många katolska länder i Europa och som tillför svält och svåra umbäranden för befolkningen. Pengar förlorar sitt värde och människor får svårt att försörja sig vilket resulterar i svält för många i befolkningen. Även de länder som anses rika kommer att drabbas av dessa händelser eftersom allt inte går att köpa för pengar och som dessutom inte längre har något värde.

Att skaffa hem en del matvaror som har lång hållbarhet och även baka bröd som kan räcka till många om det skulle behövas är ett sätt att rädda både sig själv och andra. Att även ha en del pengar i olika valörer när banker och kontokort inte längre fungerar kan vara ett sätt att överleva. Många människor kommer ändå att dö av svält, framför allt barnen. Torka med dåliga skördar kommer att drabba flera länder i Europa och på det sättet blir svårigheterna än värre med strider mellan de som har spannmål och de som inte har.

Striderna i Ukraina kommer att upphöra när den ryska ledaren har rensat Ukraina från biologiska vapen och baser med svåra experiment på människor, men även rensat de som har sysslat med trafficking, pedofili och droghandel. Sanningen kommer att komma fram och bli en stor chock, särskilt för de som har beskyllt Rysslands ledare för brott mot mänskligheten. Han är den enda som har haft modet att strida mot dessa människor och varelser i Ukraina som ville eliminera Jordens befolkning med biovapen framför allt.

Dessa händelser kommer att kulminera under år 2023 och att vara förberedd på mycket svårigheter kan vara ett sätt att klara sig bättre både fysiskt och mentalt. Dessa svårigheter är något som måste hända för att allt detta svåra måste lämna denna planet för ett helande från alla svåra övergrepp som mänskligheten har orsakat denna fantastiska planet. Dessa händelser kommer att upphöra när mänskligheten har förlåtit dem själva och alla andra varelser för det som har skett. Då först börjar uppbyggnaden till en ny värld.

Många följer mänsklighetens kamp för sin planet och känner vilken kraft det ändå finns för en vändning till det bättre, även om det kommer att ta sin tid. Mänskligheten är bland de starkaste varelserna i Universum och kärleken, respekten är skyhög från alla som övervakar och följer denna utveckling som till slut kommer att bli ett paradis, som går till historien.

Den Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack i kärlek jag tjänar. JAG ÄR

Du gillar kanske också...