Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 29 november 2022

Ärkeängeln Gabriel
Via Shanta Gabriel, 29 november 2022
Det är Säkert att Låta Ditt Ljus Skina
https://tinyurl.com/nhdunadb
Kära ni, i själva hjärtat hos er finns Guds rena ljus. Det här ljuset har förmågan att förändra ert tänkande och er yttre värld. Det är ett ljus som, likt en låga när den blir blåst på, kan fylla varje cell, varje fiber i er kropp och transformera er. Att blåsa på denna låga innebär att ge ljuset inom er tid att fokusera sin uppmärksamhet.
Er fantasi håller nyckeln till att omvandla era liv. Vad ni tror på kan bli verklighet. Även innan ni tror på att något är sant, kan ni låtsas att ni är där och föreställa er att det blir sant. Vadhelst ni fokuserar er uppmärksamhet på, kommer er livskrafts energi att följa med.
Öva:
Föreställ er att ljuset inom er lyser starkt. Ge er själva ett ögonblick att andas in djupt, och när ni andas ut, föreställ er då en gyllene ljusstråle som rör sig från basen av er ryggrad och ner i jorden. När ni fortsätter att andas, känn hur denna djupa kontakt med jorden får er att slappna av och bilda en stark bas inom er.
Rikta nu er uppmärksamhet mot ert hjärtcentrum, energifältet i mitten av ert bröst. Tänk er att det finns en glödande ljuslåga som brinner där. När ni andas in, växer den här lågan och blir större och ljusare. När ni andas ut, börjar ljuset från den här lågan att fylla er kropp.
Fortsätt att andas och föreställ er hur detta ljus expanderar bakom era skuldror och nerför er rygg, känn hur den fyller varje organ och varje cell. Detta är ljus av ren ande, Guds helande kärlek. Det här ljuset fyller er med den Gudomlig närvaron och strålar ut från er i vågor av kärlek.
Föreställ er nu hur detta ljus strålar ut från er och välsignar ert hem, det område ni bor i och planeten. Tänk er att detta kärleksfulla ljus välsignar alla de människor ni möter idag. Det ger en god känsla att sända ljus till andra såväl som till er själva. Detta ljus främjar helande energi i världen omkring er och i er egen kropp. Frid börjar i hjärtat hos varje person individuellt. Guds ljus, som skiner från varje persons hjärta på Jorden, skulle bringa frid till planeten och omvandla världen.
Det är säkert att låta ert ljus stråla. Kanske det inte kändes säkert när ni var ett barn att vara de ni verkligen var inuti – oskyldiga, tillitsfulla och fyllda med kärlekens ljus. Men medvetenheten hos människorna i världen håller på att börja förändras. Nu vänder sig människor överallt till det andliga som den enda plats där de kan finna sann frid och lycka.
De längtar efter mer vänlighet och kärlek i sina liv. Så Änglarna säger: ”Frukta inget. När ni utstrålar er kärlek över världen, blir ni en kärleksfull närvaro. Ni behöver inte säga någonting. Er energi ensam kommer att ha en transformerande effekt.”
Visualiseringen av kärlekens flamma i ert hjärta, som strålar ut till Jordens folk, är mycket potent. Oavsett vad som händer omkring er, håll denna visualisering i rörelse genom er. Det krävs lite övning, men det kommer att ha en helande verkan, även om ni inte kan se det. Bara er vilja att föreställa er den är tillräckligt för att skapa ett ljus som strålar ut inifrån er. Det här ljuset är det som förbinder er och alla andra omkring er med den oändliga kraften av Gudomlig Kärlek.
Mästaren Jesus föreslog att ni inte skulle dölja ert ljus under en skäppa. Låt ert ljus lysa fram för att välsigna världen, varje område i era liv och föra Guds sanna Gudomliga Strålglans in i uppvaknandet av det nya liv ni alla upplever.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...