Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 18 juli, 2018

Ge och förvänta er att få!

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har upptäckt att det bästa sättet för oss att ge er det ni behöver, är att erbjuda er det frikostigt och utan att vi behöver något från er. En av anledningarna till att vi intar den här hållningen, är att det inte finns något vi behöver. Likväl, så tar vi emot från universum ändå, som ett resultat av den energi som vi har sänt ut.

Denna praxis av att ge, utan behov av behöva bli kompenserad, är något som ni verkligen vill börja praktisera. Därför att, när ni ger frikostigt, så sätter ni er själva i en position för att också ta emot, utan att behöva gottgöra någon. Er värld har använt sig av ett “direkt utbytessystem”, på grund av brist på tillit. Om ni inte tror på att allt som ni ger ut, kommer att komma tillbaka till er, så har ni ett behov av att få något tillbaka direkt. Ni har ett behov av en garanti, ett kontrakt, något som är verkställt genom lag.
Ju mindre ni litar på att universum ska ge er något likvärdigt tillbaka, desto mindre får ni ta emot. Därför, ska ni inte vänta på att någon ska erbjuda er ett jobb och vänta inte på att er verksamhet ska bli helt etablerad med den perfekta affärsplanen på plats. Vänta inte på att något eller någon ska börja ge och när ni ger, så kom också ihåg att ta emot.
Kom ihåg vikten av att känna känslan av tillit och känslan av att ni är värda att ta emot av universum. Det finns så mycket som ni har förtjänat i denna livstid och i alla livstider sammanlagt. Det finns så mycket som universum vill leverera till er och ni öppnar “slussarna” när ni startar processen av att ge mer av er själva. När väl “portarna” är öppna, kan det som vill komma till er, lättare flöda.
Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av att ansluta till er.
Översättare:
Marie Silja

You may also like...