Änglarna via Ann Albers, 14 Juli, 2018

Änglarna via Ann Albers, 14 Juli, 2018

 

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket.

Många av er såg nyligen när världen höll andan och bad för en grupp pojkar som satt fast tillsammans med sin ledare i en grotta i djupet. Tillsammans med dessa pojkar gick ni också djupt inom er. Ni stod inför era egna känslor av hjälplöshet precis som de, och många av er fann också känslor av styrka som kom genom att ansluta er till källan och fokusera på utgången.

Pojkarna räddades, kära ni, eftersom de vände sig till källan i tyst frid och tillit, och för att hela världen fokuserade på deras räddning. Ni kan föreställa er om hela välden fokuserade på fred?

Det finns stor symbolik i de händelser som drar till er uppmärksamhet i livet. Det finns en del av grottan inom er alla – djupa tunnlar inom era psyken som ni sällan utforskar. När ni är modiga nog att rikta er inåt och fråga er själva ”Hur mår jag egentligen?” så kan ni också komma att nås av ett flöde av känslor. Ni kan också komma att känna er ”fångade”. Ni, precis som pojkarna, kan komma att inse att den enda vägen ut ur er nuvarande situation i livet är att vänta, sitta fridfullt, och överlämna er åt kraften som älskar er.

Inom er finns även dykarna. Detta är de modiga delarna av självet som säger ”jag är inte rädd för känslovågorna”. Jag kan navigera i dem. Jag kan finna de förlorade delarna av mig själv och älska dem tillräckligt för att guida dem in i kärlekshamnen och tillbaka in i ljuset. Jag kan sitta med min smärta, min rädsla, min ilska, mina tvivel, och sända kärlek till dem för jag vet att dessa delar av mig bara är omedvetna om att de kan följa med mig in i ljuset.

Ta ett andetag med oss nu och säg ”Till allt som sitter fast, är förlorat, alla ensamma delar av mig själv, till alla delar förlorade i rädsla, ilska, eller tvivel, följ med mig. Jag vet vägen in i ett större ljus. Jag älskar er.” . Sitt sen, andas, ta emot, medan vi arbetar med er i bara några minuter för att kunna ”djupdyka” in i er energi och leda de delarna in i tryggheten i det Gudomliga Ljuset. Återuppta läsandet när ni är klara.

Åh, där inom er, finns också de påhejande massorna, världen som ber. Detta är delarna av era själar sammankopplade med det Gudomliga som vet att ni kommer att lyckas med att släppa taget om allt det som har hållit er fast och rädda för era egna känslor. Detta är delarna som vet att ni redan är fria.

Vi hejar alltid på er kära vänner. Vi ser er alltid som fria. Vi vet att var och en av er, utan undantag, så småningom kommer att framträda in i ljuset.

Gud välsigne er! Vi älskar er så väldigt mycket.

– Änglarna

 

Översättare Veronica

 

 

 

Du gillar kanske också...