Dikt av Per Beronius

 

Tema: Evolutionens oemotståndliga framsteg

Himlen på väg till Jorden åter

I detta folkvandringarnas tidevarv där tillvaron är fylld av dramatik

Av ett slag som det mänskliga ögat aldrig tidigare bevittnat

På Gaia, denna evolutionens experimentstation

Den som i en länge sedan förfluten tid

Kämpade för sin överlevnad i Universums väldiga rymd

Rop på hjälp skickade ut, när krisen var stor

Undergången nära

En undsättningsexpedition skickades ut

Och domedagsprofeterna, dessa mörkrets hantlangare, tog fel

Dessa subversiva sovande krafter, som utan framgång de dagar som än idag är

Utan betänkligheter fortsätter sitt mörka spel

De har haft sin utmätta tid, utan att detta förstå, men nu råder den nya tiden

Jordens uppstigning mot högre medvetandets nivåer är försäkrad, har tagit fart och det rejält

Något som blott den djupt sovande vägrar att ta till sig

Av en inrotad rädsla för det okända nya

En gång och för alla avlägsnar mänskligheten de mörkas bojor

Det kosmiska oemotståndligt upplyftande ljuset

Skickas till Jorden ut i kraftfulla kaskader, som rör om rejält i vår fysiska farkost

Sätter i kroppen, sina väl kända spår

När varje cell genomgår sin metamorfos, från sin föråldrade kolbaserade form

Till sin kristallina nya, den som har förmågan att det högfrekvent vibrerande ljuset absorbera

Det som tränger sig in i mörkrets varje minsta skrymsle

Rensar upp i bråten, mörka minnen och allt som inte hör ljuset till

Ej en ej smärtfri process, som mången i dessa dagar med behärskning noterar

Mörkret har gjort sitt, i återvändsgränden vid vägens ände rådvill står

Utan att förstå hur komma vidare

Skall aldrig mer tillåtas fortsätta sitt subversiva spel på Jorden

Universum har en gång och för alla sagt nej till denna typ av oacceptabelt beteende

Som inte tillför något nytt till evolutionen, blott smärta skapar

Här i all välmening från ovan ett litet råd till var och en

Som kläms mellan det materiellas sköldar

Byt spår, släpp kontrollen, den som av rädslan är skapad

Lyckan kan inte för penningar köpas, pengar kommer aldrig mer göra någon skillnad

De har en gång och för alla gjort sitt, skördat sina offer

Välj tillitens välsignelser att allt som händer oss har en mening, är gott

Gud lämnar aldrig något av sina barn åt sitt öde

Livet ej menat i armod levas

Livet av Gud är tänkt att vara ett glädjens äventyr

Och så kommer det att bli när stormen bedarrat

Svallvågorna lagt sig, kommit till ro i den stilla lagunen

Änglarna spelar på sin Gudomliga harpa, unisont sjunger sin Himmelska sång

Mänskligheten en gång och för alla tvångströjan tar av

Tar varandra i hand i en kärlekens ring hela Jordens rund omkring

Allt som var är ej mer, har gjort sitt, till återvinningen förpassat

Förlåtet, glömt, det förflutnas prövningar bakom sig lämnat

Nu är det Den Nya Tiden som gäller och inget annat

Mänskligheten samfällt med högburet huvud

En gång och för alla in i framtiden vandrar

 *   *   *

Mottagen av Per Beronius

——————————————————

Du gillar kanske också...