Sananda 7 sep

Sananda, 7 september 2014

Via John Smallman

 

Här i våra världar (som också är era världar), de andliga eller icke-fysiska och icke-dualistiska världarna, vakar vi kärleksfullt över er hela tiden, medan ni utför era dagliga sysslor och kämpar med att förstå meningen med er individuella livsväg. Som ni är mycket väl medvetna om, så är var och ens väg alltid perfekt och individuellt skräddarsydd för hennes eller hans exakta behov för just detta ögonblick. Och ändå är ni ofta oförmögna att uppfatta detta, när störningar i ert dagliga liv inkräktar på de djupare nivåerna av ert medvetande, där ni förvarar avsikten att följa den väg ni så omsorgsfullt och noggrant planerade innan ni inkarnerade.

 

För många av er verkar det ibland omöjligt att ni skulle ha gett ert medgivande till att genomgå så mycket smärta och lidande som ni nu gör. Ni känner er ofta vilsna, att ni är på fel plats, att ni gör fel saker – och det gör ont! Naturligtvis planerade ni inte att lida. Men ni planerade vägar som skulle utmana er till att upptäcka er själva och växa andligt, och att det på dessa vägar skulle uppstå lärande situationer som, om de hanterades fel skulle orsaka er smärta och lidande. När ni gjorde upp era planer visste ni att den här typen av situationer kunde uppstå, och att ni på grund av de begränsningar som det mänskliga tillståndet skulle konfrontera er med, skulle göra fel och misstag som mycket väl kunde bli väldigt smärtsamma.

 

Kom ihåg, att när ni planerade den här inkarnationen fick ni många kloka råd av era andliga guider och mentorer, och kom också ihåg att ni valde att inkarnera vid denna tid i mänsklighetens andliga utveckling med en enorm entusiasm, eftersom – förutom er uppgift att hjälpa till att väcka upp mänskligheten – ni var fullt medvetna om de underbara möjligheterna till personlig andlig utveckling det skulle ge er. Livet som människa är verkligen ett mycket paradoxalt tillstånd när ni är i det, men när ni vaknar upp från denna illusoriska dröm, som ni absolut kommer att göra, kommer allt att bli kristallklart och er glädje kommer att bli gränslös.

 

Som människa, på Jorden, den här gången är det viktigt att ni hela tiden påminner er själva om att ni inkarnerade med ett gudomligt syfte – att medverka till mänsklighetens sedan länge eftersträvade och gudomligt garanterade uppvaknande. Ni är verkligen alla gudomliga varelser som kärleksfullt och frivilligt har valt att vara på Jorden vid den här tiden, därför att ni har de viktiga förmågor och den nödvändiga kapacitet som behövs för att få mänsklighetens uppvaknande att ske. Och för att fortsätta att påminna er själva om detta behöver ni dagligen tillbringa tid i meditation, bön eller kontemplation (använd vilket ord ni vill som känns mest passande för den där stilla stunden i er heliga helgedom). Jag fortsätter att poängtera det, eftersom det är så viktigt!

 

Distraktionerna – era till synes viktiga dagliga aktiviteter som människor på Jorden – som ni upplever nästan hela tiden, kan resultera i att ni glömmer att ta den där stilla stunden varje dag (flera gånger om dagen om det är möjligt) eller att ni beslutar er för att avstå från meditation överhuvudtaget, eftersom behoven i ert mänskliga liv verkar kräva all er uppmärksamhet. Men ni har modet, uthålligheten och tron på att ta den gudomliga planen till ett fantastiskt underbart avslut – det är därför ni är här på Jorden nu. Se därför till att ni tar ”time out” i ensam stillhet varje dag – det är en väsentlig del av er mycket individuella livsväg.

 

Er närvaro på Jorden i detta ögonblick är Guds Vilja, och eftersom vi alla är Ett är det också er vilja. Be oss om hjälp att släppa alla era tvivel, rädslor och er oro när det gäller er roll i den gudomliga planen för mänskligheten, eftersom de är en distraktion, en avledningstaktik av ert ego som har blivit så van vid att kämpa för säkerhet och överlevnad i de illusoriska omgivningar, som det tycker att ni är insnärjda, fångade och fängslade i. Men det är bara egots uppfattning som ni lätt kan slå bort om ni tillbringar lite tid i er tysta ensamhet varje dag.

 

Så fort ni stiger in i detta inre tysta rum blir det uppenbart för er att ni verkligen är varelser av Ljus och Kärlek skapade av Gud, den oändligt kärleksfulla Källan till allt som existerar. Era egon brukar då ofta rusa in med tvivel, skuld och skam och hävda att ni inte har någon rätt att ens tänka att ni är Ett med Gud. Ignorera dem, de är skräckfyllda aspekter av er själva som ni införlivade i er mänskliga kropp, och som har gjort sig hemmastadda inom er. De kommer att återintegreras med Helheten när ni vaknar. De är mycket användbara verktyg som kan hjälpa er i era vardagliga aktiviteter, men låt dem inte ta befälet över er intuition, er himmelska intuitiva vägledning som alltid är kärleksfull mot er.

 

Även om ni glömmer eller har svårt att tro att ni verkligen är eviga gudomliga varelser, så är ni skapade av Gud för evig glädje i Hans underbara Närvaro. Era egon är små, nästan obetydliga skräckfyllda aspekter av er själva, med vilka ni kopplade er samman när ni valde att spela ert spel av separation från er Källa. De är masker. I illusionen bär ni alla mask därför att rädslan är ingrodd i den, och era masker är ert skydd mot…KÄRLEK!

 

Ni har fått höra gång på gång under er nuvarande inkarnation att ni är gudomliga varelser för evigt älskade av Gud. Varför? Därför att illusionen, som ni kollektivt har byggt upp, är intensivt verklig för er i er förkroppsligade mänskliga form, och ni behöver förtvivlat väl bli påminda om dess overklighet. Överallt omkring er ser ni konflikter, svek, förräderi, manipulation och ändlösa krig, i vilka mängder av människor är engagerade när de försöker vinna trygghet och säkerhet med vapenmakt.

 

Det är verkligen ett skrämmande scenario för en mänsklig kropp som kan uppleva extremt intensiv smärta när den blir misshandlad. Följaktligen har ni i eoner engagerat er i aktiviteter som ni trodde skulle ge er säkerhet och trygghet, och ändå visar er historia gång på gång att människans villkor är till sin natur livsfarlig.

 

Era kroppar kan pinsamt lätt skadas av andra kroppar som attackerar er, eller genom brand, översvämningar, tornados, vulkanutbrott, torka, svält och allvarliga sjukdomar orsakade av rädsla, skuld och oro. Emellertid valde ni kollektivt att engagera er i illusionen och spela efter dess regler, de regler som ni kollektivt fastställde men som till synes påtvingades er. Nu har ni fått nog!

 

När ni hör om jämmer och elände i nyhetsmedia runt om i världen, kan det vara mycket frestande för er att säga ”Vad är meningen, jag är en ineffektiv och i princip maktlös individ i en stor och extremt hotfull värld?” Och en del av er har känt sig dragna till självförstörelse. Illusionen har en mycket övertygande känsla av verklighet. Det kan kännas som att ni är maktlösa i den, och de historier ni hör om de tillfångatagna, de torterade och misshandlade tenderar att bekräfta det fasansfulla intrycket.

 

MEN DET ÄR EN ILLUSION! När ni går till ert inre, till ert personliga individuella rum, kan ni ansluta er till er gudomliga Källa. Gud älskar er innerligt. Han vill att ni slutar upp med att tortera varandra och vaknar upp ur mardrömmen, i vilken ni har varit förskansade så länge.

 

Men så länge ni fortsätter att underblåsa rädsla och misstro klamrar ni er fast vid illusionen, och det verkar som att genom att tillverka större och mer raffinerade vapen kan ni skydda er själva och era kära från dem som vill skada er. Och ändå visar er historia ganska tydligt att det inte fungerar!

 

Vi har talat om för er, och påmint er om och om igen, och försökt att övertyga er om att KÄRLEK och endast KÄRLEK är nyckeln till att slippa ur denna mardröm. I illusionen, där smärta och lidande som ett resultat av attacker från andra är ingrodd, framstår det här som nonsens. Er egoistiska känsla av rädsla, osäkerhet och misstro insisterar på att ni behöver ett försvar. Försvar mot er broder, er granne, myndigheterna, andra raser, religioner och andra nationer. Och ändå har det bevisats gång på gång att väpnat försvar inte hjälper.

 

Fokusera på KÄRLEK! Gå till er inre helgedom och upplev den Kärlek som väntar där – omfamna Den och vidarebefordra Den till alla som ni har någon form av kontakt med, och låt Den lösa upp illusionen så att alla kan vakna upp till Guds överväldigande Ljus och Hans allomfattande Kärlek för var och en av er.

 

Det finns verkligen inga vinnare eller förlorare, alla är Ett för evigt i Gud. VAKNA UPP och njut av Verkligheten, ert eviga Hem, det Hem ni aldrig har varit borta ifrån och känn återigen GLÄDJE!

 

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...