Dikt via Per Beronius, 1 februari

Per Beronius

Tema.
Till ursprunget åter
Kärlekens storoffensiv i denna
Den yttersta tiden
———————————————————

Vad än i kärlek du gör, kan ingen dig beröva
Kärleken allt annat överordnad, den som allt i världsalltet
Till en enhet binder samman

Enhet ett absolut villkor för livets fortbestånd
Med enhetstänkandet kan vi hjälpa våra systrar och bröder
När så är av nöden

Kärleken söker ej sitt
Månar om alla, även oss själva, och detta är viktigt
Ett villkor för att kunna hjälpa våra systrar och bröder

När detta vi förstått
Då blir livet enkelt att leva, så som det av Gud
Är tänkt och menat

Vi är alla ett, en och densamma
Om än illusionen tidvis våra ögon skymmer

Detta må vara svårt att förstå
Om vi av ondskans nät fångas och övermannas
När allt ljus vi behöver för att skydda oss själva och varandra
Finns inom räckhåll, för att mörkret släcka ut

Under årtusenden har vi på avvägar låtit oss fångas
Men denna tid inom kort är över

Nu vänder vi alla samfällt, som en
Hela mänskligheten, till Himmelriket åter
Det Himmelrike på Jorden, som under årtusenden
Varit satt på undantag

Nu skall denna prövningarnas tid i närtid vara över
Samfällt skall vi alla, som på Jorden har vår boning
Hand i hand vandra in i den Edens Lustgård
Som under årtusenden

Och åter tusenden år
På vår återkomst väntat, slutet gott, allting gott
Prövningarnas  tid skall vara över

Den Gyllenen Eran länge nog
På vår återkomst väntat

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
—————————————————–

Du gillar kanske också...