Arkturierna via Suzanne Lie, 28 januari

 

Oneness7sig

Suzanne Lie ~ Att Möta Ert Högre JAG/SJÄLV –

Avancerad Arkturisk föreläsningsserie 1-28-16

Möt Ert Högre JAG/SJÄLV

 

Från Arkturierna

Efterhand som er uppstignings process fortskrider, går de otaliga aspekterna av ert Multidimensionella JAG/SJÄLV, av era många liv på oräkneliga tidslinjer, världar, galaxer och dimensioner samman och börjar ansluta, som pärlor på ett halsband. Dessa aspekter av ert Multidimensionella JAG/SELF är pärlorna och NI är strängen.

När er fysiska värld är alltför utmanande, är ett uttryck för ert Multidimensionella JAG/SJÄLV, i en tidslinje nästan för mycket att hantera. Men när ni successivt kapitulerar och låter NUETS Enhet avslöjas med varje andetag, kommer fler och fler aspekter av er själv i linje med er ständigt växande multidimensionella medvetande.

Med kunskap och visdom av högre och högre dimensionellt uttryck för er själv, minns ni mer om att leva i kapitulation. När ni lever i kapitulation, är livet en holografisk film, där ni är den primära karaktären.

Denna karaktär, som ni ”spelar”, har ökad vishet, makt och kärlek, efterhand som er kontakt med den ständigt växande verkligheten av ert Multidimensionella JAG/SJÄLV ökar.

Alla dessa uttryck av er JAG/SJÄLV är inom ramen för vad ni en gång tänkt, som ett ”individuellt liv.” Nu vet ni att varje enskild handling, varje liv, specifik inkarnation är rik och utmanande på sitt eget unika sätt.

När ni medvetet ansluter till fler uttryck för ert Multidimensionella JAG/SJÄLV återfår ni en medveten koppling till de otaliga världar, planeter, galaxer och dimensioner, där dessa versioner av er JAG/SJÄLV är i resonans.

När ni accepterar en annan aspekt av ert Multidimensionella JAG/SJÄLV i ert medvetande, ger det själv hela sin ström av liv, verkligheter och uttryck på många planeter, stjärnsystem, galaxer, och dimensioner.

Om detta inte räcker, måste ni också ha parallella och alternativa verkligheter, så väl som eventuella och sannolika realiteter som får eller inte får inträffa. Alla dessa liv förekommer samtidigt inom NU.

Var och en av dessa till synes singulära uttryck har otaliga uttryck för JAG/SJÄLV, som lever i otaliga realiteter med oändliga möjligheter. ALLA dessa uttryck för ert enorma Multidimensionella JAG/SJÄLV är förbundet med varandra. I själva verket är de sammanslagna med varandra.

”När dessa aspekter av flerdimensionella dimensionella jag/själv och deras många verkligheter kommer in i ert medvetande, slås de samman till en Enhet av den femte dimensionen och bortom. Inom denna Enhet, existerar alla dessa otaliga realiteter och möjligheter i olika dimensioner, liksom i olika stadier av tillblivelse.

Endast tredje/fjärde dimensionella realiteter är bundna av tid och separation, men femte dimensionella upplevelser är fria från tidens belastning. Varje tredje/fjärde dimensionella verklighet samverkar i en ”tids-dans” potential, början, inträffande, slut och slutförande.

Dessa potentiella, början, inträffande, slut och slutförda verkligheter uppfattas som NU förekommande inom EN i den femte dimensionen och bortom. Därför kan ert Multidimensionella JAG/SJÄLV öppna eller stänga någon verklighet, så enkelt som att öppna eller stänga ett fönster:

  • Ert tredje dimensionella JAG/SJÄLV uppfattar en verklighet som fysisk och bunden av sekventiell tid.
  • Ert fjärde dimensionella JAG/SJÄLV uppfattar verkligheten, som astral där tiden skiftar från dåtid, nutid eller framtid, men är sekventiell inom varje tidslinje.
  • Ert femte dimensionella JAG/SJÄLV uppfattar verkligheten fylld med Ljuskroppar, som interagerar inom HÄR och NU.
  • Ert sjätte dimensionella JAG/SJÄLV uppfattar varje verklighets NU ur perspektivet kärnan av ljus matrisen för varje varelse och plats.
  • Er sjunde dimensionella Över Själs JAG/SJÄLV uppfattar samtidigt alla NU verkligheter där ni har, är eller kommer att uppleva formen, som ETT utsmyckad och komplett ”matris av uttryck.”
  • Er åttonde dimension och bortom JAG/SJÄLV är inte längre bundna av formen och existerar som rent medvetande i olika stadier för att återvända till Källan.

Alla verkligheter uppfattas som energifält, som ni påverkar med er kraft av villkorslös kärlek. Samtidigt är ert tredje dimensionella uttryck, som har en svår tid att uppleva, bara en verklighet åt gången.

Hur kan er fysiska själv kopplas ihop med och förstå dessa otaliga faser av otaliga realiteter? Denna förståelse har att göra med hur ni lagra information i er hjärna, som fungerar ungefär, som era datorer.

Kommer ni ihåg hur era tidiga datorer var begränsade till en liten mängd information? Ni behövde skriva ut informationen eller lagra den på fysiska diskar, så att datorn inte skulle bli överbelastad.

Alla dessa kopior och/eller skivor var tre dimensionella och var och en av dem var separat. Varje skiva av uppgifter måste lagras på en fysisk plats och kategoriseras så att ni kunde hitta den när ni ville få tillgång till denna information.

Om ni hade glömt var ni lagrat informationen, var det mycket svårt att hämta ut den. Ibland behövde ni gå igenom varje skiva och/eller utskriven kopia för att hitta det ni sökte.

Det finns mycket mer lagringsutrymme i dagens datorer. Dessutom, även om ni inte är bra på organisation, kan ni hitta all information genom att skriva in det ni söker i det övre högra hörnet på er dator.

Dagens datorer lagrar inte bara mycket mer information, utan den kan lagra oändliga mängder information genom att lagra den i ”Molnet”. ”Molnet” är enormt, långt bortom er fantasi och all den information, som lagras där förenas med all övrig information.

Ni kan lätt hitta er egen information genom att skriva titeln på er dator eller annan elektronisk enhet. I molnet är alla anonyma, möter alla behov och uppgraderas automatiskt. Ert Multidimensionella sinne fungerar ungefär som molnet.

Precis som många individer samarbetar för att skapa Molnets lagring av informatioin, arbetar de många personligheterna inom ert Multidimensionella JAG/SJÄLV tillsammans för att samla all information, om alla uttryck för ert oändliga, Multidimensionella JAG/SJÄLV i er version av molnet, som är ert Multidimensionella Sinne.

Ni kan betrakta ert Multidimensionella Sinne, som ett ”Moln av NU” där all information lagras på ett icke-uppenbart sätt. När ni öppnar Molnet i ert Multidimensionella Sinne kommer ni åt all er personliga och kollektiva information från alla era realiteter.

Alla delar detta ”Moln” av Multidimensionella Sinnen, eftersom det genljuder till den femte dimensionen, som är bortom tid och/eller separation. Vi gör inte reklam för en ny teknik. Vi påminner er bara om en teknik, som för många människor speglar att det är en plats där allt alltid lagras.

Denna plats är ert eget Multidimensionella Sinne ert Högre Jag/Själv. Ert Högre Jag lever inom Enhets Medvetandet med alla de myriader av uttryck för er själv, tillsammans med allt liv i otaliga dimensioner.

När ni kommer ihåg hur man kommunicerar med ert Högre Jag kan ni få svar på allt ni någonsin har upplevt i någon verklighet och någon version av ert Multidimensionella JAG/SJÄLV.

Er utmaning är att frigöra er från tredje dimensionella tankar och känslor, som binder er till ert tredje dimensionella tänkande. Ni kan fråga, ”Måste jag släppa mina 3D känslor först eller mina 3D tankar först?

Svaret på den frågan är ”Ni behöver inte släppa någonting, när ni är i intim förbindelse med ert Högre Själv.

Tankar och känslor samverkar i en ständig dans av skapelse och manifestation. När ni kommer ihåg att alla era tankar och känslor är uttryck för ert medvetandetillstånd, blir det allt lättare att kalibrera ert lyssnande på frekvensen från det Högre JAGET/SJÄLVET.

När ni kommer ihåg hur man lyssnar och/eller ser ert Högre JAG/SJÄLV, kommer ni ihåg hur man lyssnar på ALLA frekvenser i ALLT liv omkring er. Till exempel, om ni kan lyssna på ert eget femte dimensionella JAG/SJÄLV, kommer ni att kunna kommunicera med femte dimensionella elementaler. När ni lyssnar med era fjärde dimensionella känslor kommer er förmåga att kunna höra den aura av växter och djur runt omkring er att öka.

När ni medvetet kan ”lyssna på allt liv”, flyttar ni in i ”enheten av allt liv” av ert inneboende femte dimensionella medvetande. Det är inte en lätt uppgift för en ”modern” människa att uppnå förmågan att varsebli en surrande fågel som berättar varför den valt den blomman eller lyssna på blomman som den surrande fågeln har valt.

Ni kanske tycker att det är lättare att börja kommunicera med allt liv via ert Högre Självs femte dimensionella enhetsmedvetande. Ni kan börja med era fjärde dimensionella meditationer och drömmar, som kommer att hjälpa er att komma ihåg hur man kommunicera med ert Högre JAG/SJÄLV på en något annan frekvens.

Oavsett ert medvetande tillstånd, kom ihåg att de största ledarna är tjänare till allt, som de leder. När ni reser runt i ert område, se inte varje områdes olikheter. Utan inse istället hur varje område av Gaias vackra kropp är förenad i EN av Hennes Väsen.

Precis som era händer, fötter, röst, hörsel, seende, matsmältning, andning, tänkande, känsla etc. verkar vara separerade är de alla en del av ER.

På samma sätt är alla de olika områdena som ni besöker, umgås med det, välsignar och förvandla är delar i Gaias Enhet.

Dessutom, alla olika erfarenheter, samtal, skapelser och idéer, delas omedelbart med ert Högre JAG/SJÄLV. Hur skulle det kunna vara annorlunda?

Ert Högre JAG/SJÄLV är NI!

Du gillar kanske också...