Dikt via Per Beronius, 10 juli

Per Beronius
Tema: Klarspråk vid skiljevägen

Som inledning
Några minnenas ord
Från ett 1800-talets tidigare liv

I en stad
Vid Vätterns södra strand

Från oceanens djup, till ytan flyter upp
I denna högsommarens tid

”Månen vandrar sin tysta ban
Snön lyser vit på fur och gran
Endast Tomten är vaken”

Med detta sagt
Nu över till dagens huvudämne

Tordön
Tor kastar sin hammare
Skyfallsregn, hagelstorm, åskknallar
Blixtar, den ena efter den andra
Trängs om reviren

Åskmolnen
Över era huvuden vandrar runt
Det ena varvet efter det andra
Tillsynes utan slut

Vad är väl detta om inte
Ett klarspråkets övertydliga meddelande
Från ovan

Ett budskap
Som inte kan missuppfattas
Missförstås

Himlen
Av senfärdigheten fått mer än nog
Tagit bladet från munnen

Det som förevarit
Under tusenden, sinom tusenden år
Har haft sin väl utmätta tid, det duger inte längre
Att fortsätta på detta smalspår

Dags tala klarspråk
Inget mer, mummel i kön

Människobarn
Var vänliga, lyssna nu väldigt noga
Med ert inre öra, på vid gavel öppnat

Ni står nu
Vid det avgörandets vägskäl
Det siats om

Där agnarna och vetet
Skall skiljas åt, gå olika åtskilda vägar

Återvändo till det som varit otänkbart
En omöjlighet, inget annat
Än en sagans utopi

Hög tid, till full medvetenhet vakna upp
Ur er tusenden årens långa
Törnrosasömnens dröm

Ni kan inte längre fortsätta så som förut
Det är en omöjlighet

Likt sovandes zombies
Varv efter varv, i evighet vandra runt

Medveten avsikt
Mening och mål förutan

Det var inte detta
Som var menat, när ni till Guds avbild skapades
För första gången såg dagens ljus

Himlen har tålmodigt väntat på er omvändelse
Väntat länge nog

På er återkomst till Himmelriket på Jorden
Den Edens Lustgård, ni av ungdomlig yra och övermod
Lämnade i tron, detta handlade blott
Om en dagsutflykt

Efter dessa tusenden år
På avvägen komna

Får ni lov att skärpa till er, sätta ner foten
Bestämma, hur ni vill ha det

Till er fulla medvetenhet vakna upp
Eller förflyttas till andra, i Universum
I ordning ställda planeter

Där ni passar in
Känner er bättre hemma

Där kan ni fortsätta som förut
Slumra, i er omedvetenhets dröm

Det är ni själva som väljer
Med er Gudagivna gåva
Den fria viljan given

Men ett
Är med säkerhet givet

Himlen har av senfärdigheten
Fått mer än nog

Nu är det skarpt läge och inget annat
Som gäller

Inget mer förhandlingsutrymme
Står till buds

Nu är det bråttom
Till full medvetenhet vakna upp

Vägvalet vid skiljevägen
Där agnarna och vetet går skilda vägar
Upp till er själva välja, er evolutionens
Fortsatta roll

Bollen är rund
Nog om detta för denna gång

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
————————————————-

You may also like...