Ashtar via Elizabeth Trutwin, 7 juli, 2016

images

Ashtar

via Elizabeth Trutwin

7 juli, 2016

Förbered Vägen inför Vårt Möte

Hälsningar! Detta är Ashtar som från New Jerusalem rapporterar till Markbesättningen. Andra Stjärn-Mästare önskar genom att koppla upp sig från sina Flaggskepp, göra sig tillgängliga för var och en av er som förenar er i detta meddelande, som Guider för er, att kalla på oss eftersom ni aldrig är ensamma. De sänder er Hälsningar och deltar i denna kommunikation. Maitreya från sitt Skepp The Star, Ärkeängel Mikael från sitt skepp New Betlehem, Soltec från sitt skepp Phoenix, Ärkeängel Metatron från sitt skepp Methuselah, Athena, min gemål, från sitt skepp The Dove, Moder Sekhmet från sitt skepp Niburu. Alla Skeppsbesättningar välkomnar er.

Idag har jag kommit hit för att be er göra er redo för vår ankomst till Jorden. Medan ni får se de mycket uppenbara lögnerna hos de bakåtsträvande regeringarnas valda tjänstemän, har det blivit mycket uppenbart vilket deras öde kommer att bli. De kommer att ställas ansvariga för sina krigsförbrytelser och brott gällande ekonomiskt högförräderi. De som inte kan räddas, kommer att få uppleva att deras själsmatris och minnen alltsedan själarna skapades, blir raderade. Det kommer att vara som om de aldrig har levat. Det är vad de föredrar, när vi går in i noll-tiden, eftersom de hellre väljer detta, än att göra vad som behövs för att återvända till kärlek.

Vi uppmuntrar er att veta att vi inte är på väg hit för att söka spänning eller agera som vetenskapsmän. Vad skulle vi ha att vinna från era klena laboratorier? Vi kommer för att vi för mycket länge sedan fick hjälp av Lärare från Yttre Rymden. Nu är vi beredda att göra detta för er. Vårt erbjudande är att ge er praktisk hjälp och när ni träffar oss med uppriktighet och bemödande, lovar vi er att ge er all den kunskap vi innehar. Inte bara det, vi kommer att låna ut våra största Lärare i förmågor och produktivitet och det innebär Landningar och Mentorskap. Vi har ingen brist på Mentorer och vi kommer att komma till Jorden med underverk som ni i er nuvarande existens inte ens kan föreställa er. Eftersom vi befinner oss i en Planetarisk Uppstigningsprocess, är vår uppgift att när förändringarna sker, dela med oss till andra så mycket som de ber om. Individuell Uppstigning är varje själs ansvar och ingen garanti. Man måste färdas på sin Väg och i detta är alla jämlika. Ett större inflöde av Gudomliga Feminina Energier kommer att omkalibrera kraften på denna Planet, i Solsystemet, i Galaxen och påverka hela Nebadon Super Universum. Tiotusentals högre-dimensionella Skepp och några från den Inre Jorden och övriga hemliga portaler på Jorden.

När vi hjälper till med teknologier och kunskap i att införa dem, kommer de som befinner sig på Jorden att vara fria att uppleva alla Eteriska sensationer av kärlek, glädje och extas genom att kunna känna Änglarnas harmonier, extas som får ert hjärta att glöda för alla levande varelser. En mental syn som projiceras till er från den största vackraste platsen, en doft av oförglömlig sötma som sveper mot er från skogen. Naturens skafferi av ätbara ting med obegränsade sensationsvälbehag. Ni kommer snabbt att lära er att leva inom den Enda Sångens melodi inuti Regnbågen.

Skeppens materialiserande i den fysiska världen där ni befinner er, bestäms av flera faktorer. Varje faktor tas i beaktande, inklusive magnetiska planetariska faktorer, aktiviteter bland dem i den Inre Jorden, som för tillfället är gömda för er och som ständigt förändrar vibrationshastigheterna överallt på jordklotet. Den största, som ni ska känna till gällande vår ankomst, är att Jordens invånare först måste göra en ansats gällande sin egen frihet, innan vi kan landa och erbjuda vår hjälp.

Det är Mänsklighetens ansvar att införa en Gudomlig Regering till Jorden, genom att först upplösa de kriminella element som driver styret idag. Mänskligheten behöver bara komma 50% på väg för att vi ska kunna möta er där, med all hjälp som står till förfogande. När er Medvetna förståelse accepterar vårt formella erbjudande att stå till er tjänst, kan vi lättare och snabbare nå våra mål. De av er som läser detta meddelande idag, gick med på att uthärda alla besvär i en kroppslig existens, för att kunna hjälpa till med något under denna tid av Jordens övergång.

Förseningar har förekommit, kan ni tycka. Ni kanske känner till, eller inte, att Stationer i Yttre Rymden är utplacerade runtom Jorden inom er Stratosfär, och de är bemannade med män och kvinnor från Rymden, några från självaste Venus. De vakar över fientliga krafter. Dessutom finns de Våra inom Jorden, de bevakar tunnlar, grottor och Inre boningar där. Jorden har nyligen befunnit sig i Krig i Yttre Rymden, så väl som på vissa platser som finns inuti Jorden. Vissa av era militärstyrkor har lett Uppdrag som har kämpat för de mörka Styrkorna som motarbetar Jorden. Allt detta har presenterats för er på ett obalanserat sätt och det måste förklaras för er, när ni vaknar upp till er nuvarande sanna verklighet.

När Jorden arbetar sig tillbaka till sitt rättmätiga hem, inbegripen inom Vintergatans galax, blir hon omgiven av nya himlakroppar som kommer att inverka på hennes väderlek. Jorden befinner sig nu på platser hon inte har varit på tidigare. Dessutom har de få som har haft en önskan att kontrollera alla på Jorden, färdats till cirka 37 andra Planeter och de arbetar för att även kunna kontrollera dessa Planeters tillgångar. De använder kärnvapen för att svinga till sig makten. De bryr sig överhuvudtaget inte om andra livsformer. Det är vad ni kallar ’Det hemliga Rymdprogrammet’, för de använder sig av en Hemlig Svart Budgetering för att kunna färdas med magnetiskt ljus och inte med drivkraft.

De landar på, minerar, koloniserar och förslavar andra platser. De återvänder med rymdinstrument och de vägrar tala om för någon vad de har i sinnet. Er Jordiska budget är nu placerad utanför er Planet, medan Mänskligheten lider av otaliga åtstramningar för att kunna hålla liv i sina hemliga drömmar. De bedrövliga förhållandena på Jorden har inte alltid varit sådana. De Inter-Galaktiska Krigsförbrytarna kommer inte att tillåtas fortsätta med detta. Krig utspelas i Yttre Rymden medan detta trappas ner. Man hoppas kunna införa Kriget till Jordens fysiska plan, där de dödliga effektivt kan sluta sig till konflikten. Det finns tre olika slag av vapen i krigsföringen på det fysiska planet; materiell krigsutrustning som är nödvändig i försvarsändamål, mental smidighet för att bekämpa propaganda och en andlig medvetenhet och uthållighet som behövs för att bekämpa allt fientligt motstånd och stadigt kunna röra sig framåt för att upprätthålla ett ärligt styre i varje fas av mänsklig existens.

Det globala kriget är idag en överföring från när vi jagade de mörka Herrarna ut från det astrala planet tillbaka i tiden, mellan andra världskriget och den Harmoniska Sammanstrålningen (aug 1987 övers anm). En seger kan inte bli vunnen utan fysiskt obehag och lidande. Vi närmar oss detta. Ni deltar alla i skapandet av detta och måste visa ert mod så väl som att ni måste visa er själva värdiga att få åtnjuta den Gyllene Tidsålderns fördelar på Jorden. Vi är här för att komma till undsättning och stärka Ljusbärarna, som är gjorda av Kristus-stoff och som hör till Den Galaktiska Federationens Markbesättning. Allt kommer att bli så bra.

Så många liv har gått förlorade i de pågående krigen. Vi ber er om två saker, ge oss trovärdighet till vår verklighet och ta in och informera varandra om vår förbehållslösa önskan att hjälpa Jorden och Mänskligheten. Ju snabbare dessa två saker kan uppfyllas, desto färre förluster av liv kommer att förekomma. Vi som kommer som budbärare och förmedlare om mörkrets krafter, som nu omsluter er Planet och inuti den, vi ber er notera varningen i detta meddelande.

Alla dödliga som önskar gå i Sanandas fotsteg, genom att öka sina vibrationer tillräckligt mycket för att bära de energier som kommer från Niburu och som överförs ner, kommer att hjälpa till i återställandet av perfektionen och skönheten i både andliga och fysiska styrkor på Jorden. Det är vårt stora privilegium att assistera i detta återuppbyggande under ledning av vår stora Herre, och er, Jesus Kristus. Han är Amiral på Nya Jerusalem och jag, Ashtar, är hans Kapten över Ashtar Befälsstyrkan. Av alla de Högsta Styrkorna av Ljus, de stora Uppstigna Mästarna, Ärkeänglarna och Stjärn-Mästarna, är Sananda den som aldrig gav upp hoppet om Jorden.

När vi har återställt Jorden till en Fredens Planet, genomfört våra Landningar och fått dela med oss av vår visdom, endast då kan det verkliga arbetet påbörjas. Vi kommer att färdas ut till de andra Planeterna, som har drabbats av de Inter-Galaktiska Krigsförbrytarna och en efter en, hjälpa dem att resa sig över de mörka styrkor som med kärnvapen har trängt sig på dem. Vi är ansvariga, enligt Universell Lag, att ta hand om varandra och ge en hjälpande hand. Vi lever i ett Holografiskt Universum. Därför är det så att när en skadas, så skadas alla, för alla fragment i Mästar-Hologrammet genljuder med och påverkar hela Mästar-Hologrammet. Lagen om Ett gäller Alla Som Är Ett. All skada vi åsamkar någon annan kränker inte bara detta fragment, utan skickar det även åter som en bumerang som skadar oss. Eftersom det är en Universell Sanning. Vi kan ALDRIG vara separerade från det som skapade oss. Ni är aldrig ensamma. Kalla på oss för att få Vägledning till ett besök på ett av våra Skepp och återvänd för att träna upp er på de Inre Planen, medan ni förbereder er för er Individuella Uppstigning.

Salut! Detta är Ashtar genom Elizabeth Trutwin.

» Source

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

You may also like...